MENÜ

A feldolgozók is részesülhetnek a munkahelyteremtésre szánt forrásokból

2018.07.26.

Munkahelyteremtő beruházásokat támogató programot írt ki a Pénzügyminisztérium, melynek keretében a kis- és középvállalkozások pályázhatnak.

A pályázók új munkahelyenként 1,5 millió forintot, ezen felül pedig kiegészítő támogatásokat igényelhetnek. Amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, ha az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személyt vesz fel, új munkahelyenként 1,5 millió Ft többlettámogatást vehet igénybe. Kiemelt elem, hogy ha a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak. Amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft adható.

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, a pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot. A forrás felhasználható új eszközök, gépek beszerzésére, immateriális javak költségeire, továbbá ingatlan vásárlására, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségekre, azonban nem támogatható –többek között- szinten tartást szolgáló vagy pótló beruházás és termőföld vásárlás.

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt. Nem vehet részt az, aki a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, illetve akinek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

A kérelmeket 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére.

További információ és pályázati csomag a www.kormany.hu oldalon érhető el.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át a felhívást, mert nem mindegyik támogatási elem halmozható, illetve figyelembe kell venni a regionális tényezőt is a beruházási támogatások felső határaira vonatkozóan!

NAK/Pető Krisztina

Forrás: NAK