MENÜ

A NETA-t is hamarosan be kell vallani

Agro Napló 2020.01.31.

A népegészségügyi termékadót (NETA) is hamarosan be kell vallani, az adóalanynak az adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapig kell teljesítenie – figyelmezteti az érintetteket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) legfrissebb felhívásában.

 

A köztestület emlékeztet: a NETA bevallásának határideje azoknál a gazdálkodóknál, akik az éves bevallást választották, ez év február 25., a havi bevallást választók esetén a bevallást a tárgyhónapot követő hónap 20-dika.

Néhány kivételtől eltekintve, főszabály szerint a bevallást elektronikusan kell megtenni. Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő, illetve az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet.

Érdemes rá figyelni – emeli ki a szakértő –, hogy ha az alkoholos ital első belföldi teljesítési helyű értékesítése 2014-ben, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (régi Jöt.) szerinti szabad forgalomba bocsátása pedig 2014. december 31-ét követően valósul meg, akkor az adókötelezettség nem az első belföldi értékesítést, hanem az alkoholos ital a Jöt. szerinti szabad forgalomba bocsátását terheli. Az adó alanya az alkoholos ital Jöt. szerinti szabad forgalomba bocsátója lesz.

Az egészségmegőrző programhoz kapcsolódó, 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezés lehetővé tette, hogy az adóalany a fizetendő termékadó összegét csökkentse az adó-megállapítási időszakban ilyen programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel és ráfordításaival. Ez a lehetőség 2019. január 1-jével megszűnt, jelenleg felajánlás történhet ilyen programok finanszírozására, azzal, hogy az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet. A rendelkezés adó-megállapítási időszakonként tehető, egy időszakban fel nem ajánlott adó összege nem görgethető és összeadható egy későbbi időszaki bevallásban.

Minderről bővebb információ a NAV honlapján található – tartalmazza a tájékoztatás.