MENÜ

A Szent István Egyetem és a MOHOSZ stratégiai megállapodása

2015.06.11.

A Szent István Egyetem egyedülálló és példaértékű stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Országos Horgász Szövetséggel 2015. június 10-én. Az ünnepélyes rendezvényen Figler Kálmán, a Szent István Egyetem kancellárja és Dr. Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke látta el kézjegyével a megállapodást. A stratégiai együttműködés célja és feladata, hogy a két szervezet közösen végezze a vízhez kapcsolódó, horgászatot érintő tudományos, oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ezáltal előmozdítsák a víz és a hozzá kapcsolódó környezet jobb és fenntartható felhasználását.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) hosszú évek óta működik együtt a Szent István Egyetemmel, s a felsőoktatási intézmények közül a gödöllői székhelyű Egyetemet választotta stratégiai felsőoktatási partnerének. A Szent István Egyetem a vizet stratégiailag egyre növekvő jelentőségű erőforrásnak tekinti és ez irányú kutatásainak - több más fontos kutatási téma mellett – elsőséget biztosít. A víz fizikai és kémiai kutatása mellett a vizes élőhelyek biológiai megfigyelése és azok társadalmi hasznosításának vizsgálata az Egyetem több intézeti és tanszéki egységében folyik.

A két szervezet közötti stratégiai együttműködés során az Egyetem a Szövetség kezelésében lévő víztestek hidrobiológiai, halfaunisztikai felmérését, az esetleges haváriahelyzetek kezelését, különböző halfajok kísérleti szaporítását, illetve a szaporítási technológia kidolgozását, a halfajok genetikai tartalékainak megőrzését biztosítja. Továbbá az Egyetem a Szövetséggel közösen szakmai továbbképzéseket és konferenciákat szervez, szaktanácsadást végez a halgazdálkodás és hidrobiológia témaköröken, partnerként részt vesz kutatás-fejlesztésre irányuló pályázatokban, valamint eljár a Szövetség kezelésében lévő vízterületek vízjogi engedélyeiben foglalt feladatok ellátásában.

A stratégiai együttműködés során a Szövetség az Egyetem graduális, posztgraduális és PhD képzésében részt vevő, valamint a TDK- és szakdolgozat megírásában érintett hallgatói számára csónakokat, halfogó és jelölő eszközöket, valamint adott lehetőségen belül a szükséglet szerinti kísérleti halakat biztosítja a Velencei-tó, illetve az Agárdi Horgásztanyán, mint kutatási helyszínen. Emellett az Egyetem halas, vizes oktatásain belül bemutatókat, előadásokat tart.

 A Magyar Országos Horgász Szövetség 25 megyei és területi horgászszövetség közös társadalmi szervezete, melyeken keresztül 1112 horgászegyesület 312 ezer horgász tagjának érdekeit képviseli országos szinten. Az érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység mellett a szövetség több vízterületet is hasznosít, melyek közül a legnagyobb az országos jelentőséggel bíró Velencei-tó. Horgászvizeinek hasznosítását a szövetség szakmai apparátusával, helyi szakmai vezetéssel és a halvédelem vonatkozásában hivatásos halászati őrökkel működteti. Teljes körű halgazdálkodási tevékenységet végez, melynek során a halkihelyezésekkel összhangban az élőhelyek vizsgálata, kutatása a telepített halállományok nyomon követése (pl. haljelölésekkel), a víz halállomány felmérésével, összetételének vizsgálataira alapozott telepítésekkel és szükség esetén állományszabályozó halászatokkal történik.

Forrás: SZIE