MENÜ

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló tájékoztatás

2015.09.19.

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága 2015. szeptember hónapban tervezi megjelentetni az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívását. 

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.

Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 1. és 2015. december 1. között van lehetőség. Támogatási kérelmet kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

Közlemény: Tájékoztatás az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről

Forrás: palyazat.gov.hu