MENÜ

Beadható a VP ÖKO 2015-ös pályázat meghosszabbítási nyilatkozata

Agro Napló 2020.11.25.

Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartásához (VP4-11.1-11.2-15)  kapcsolódó pályázati felhívás módosítása november 20-án jelent meg, ami a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbítását tartalmazza: Így a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre, azaz 2021. december 31-re módosult – tette közzé honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

 

Azok a gazdálkodók, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével, úgy nyilatkozatot kell tenniük a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, melyet ügyfélkapun keresztül kell benyújtaniuk november 23. és december 20. közötti időszakban. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban, továbbá rendelkeznek arról, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével. Ugyanakkor 2021. január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására. Abban az esetben, ha a már a benyújtott, kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonását szeretnénk, úgy az is megtehető 2021. január 15-ig.

Ha a gazdálkodó nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási határidő (2020. december 20.) jogvesztő, így hiánypótlás nem lehetséges.

A kötelezettségvállalási időszak módosulásával további változások az egyes vonatkozó előírásokban: a támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2020. december 31-ig kell teljesítenie. Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget 2021. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2016. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült. Amennyiben kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadására kerülne sor, úgy annak a határideje a 2021-re, azaz a hatodik évre vonatkozóan: ez év december 31.

A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak teljes időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait. Azon táblák, melyeken a teljes gazdálkodási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de ezen tevékenység ellenére is az ötödik/hatodik gazdálkodási évre a megadott növényfaj és hasznosítási kód továbbá  a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek és a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok alapján állandó gyepnek minősülnek, az ötödik, illetve a hatodik gazdálkodási évben is szántóföldi növénytermesztés feltételrendszerének megfelelő területként kerülnek figyelembe vételre.

Amennyiben a támogatott él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor a 2021-re egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége az utolsó évi kifizetés igénylésére.  Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a támogatást igénylőnek az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel szintén a 2021-es egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége – tartalmazza a tájékoztató.