MENÜ

Bukhatja a támogatást, ha szeptember 15-ig nem fizet

2018.09.04.

Az az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak szeptember 15-ig kell megfizetniük a kárenyhítési hozzájárulást a Magyar Államkincstár számlájára - hívta fel a gazdák figyelmét az Agrárminisztérium.

 

Fontos tudni, hogy a kárenyhítési hozzájárulás kincstári számlára való beérkezésének határideje szeptember 15 - figyelmeztette a termelőket a szaktárca.

A hozzájárulás összegét a kincstár határozza meg a tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek és növénykultúrák alapján, és erről júliusban határozatban értesítette a termelőket. Ha határidőre nem érkezik meg a befizetés, akkor az adott termelő a 2018-as kárenyhítési évben nem kaphat kárenyhítő juttatást még akkor sem, ha a támogatás egyéb feltételei teljesülnének is.  

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:

  • a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az adott évi egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,
  • a termelő elektronikus úton bejelentette a mezőgazdasági káreseményt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, amelyet az agrárkár-megállapító szerv is igazolt,
  • a károsodott növénykultúra szintjén 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenés, valamint 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) keletkezett,
  • a termelő szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizette a kárenyhítési hozzájárulását és
  • a korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő novemberben (november 30-ig) elektronikus úton benyújtja.

Az eddigi kárbejelentések alapján a 2018. kárenyhítési évben elsősorban az aszály és a belvíz érintett nagyobb mezőgazdasági területet jelentős károkat okozva a gazdáknak, viszont jégesőre, téli fagyra és viharra is többen tettek kárbejelentést. A termelőknek az aszálykárokat a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőségük bejelenteni.