MENÜ

Emlékeztető a NAK-tól: ezek a teendők várnak márciusban a gazdákra

Agro Napló 2023.03.08.

Most minden figyelem az új KAP előírásaira irányul, hiszen a résztvevőknek ismernie kell, hogy az Egységes kérelmet zökkenőmentesen benyújthassák, és a gazdaság megfelelő támogatási összeget kapjon.

 

Mindemellett azonban márciusra még több feladat vár a gazdálkodókra, melyekről korábban is írt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), ebben az összefoglalóban azonban ismételten felhívja az érintettek figyelmét.

VP AKG/VP ÖKO 2021 támogatásban kedvezményezettek számára 2023. március 31-ig lehetőség van 2023-ra vonatkozóan visszavonást kezdeményezni elektronikus úton az egész támogatásba vont területre, egész tematikus előíráscsoportra (TECS) és egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre (KET) is. A visszavonási kérelem azonban visszafizetési kötelezettséget is jelent, kivéve egyes eseteket, mint pl. elfogadott vis maior, valamint a 2023-ban lejáró – s nem meghosszabbítható – földhasználattal érintett területekre vonatkozó visszavonások. Ezen esetekben a rész KET visszavonása is lehetséges, sőt elvárt, ha csak a terület egy része érintett a leírtakkal. A lejáró földhasználat esetében az ezen időpontig benyújtott kérelmek esetében nem kell visszafizetni az első évre járó támogatási összeget, azonban a továbbiakban adott területekre nem jár VPAKG/ÖKO kifizetés. Amennyiben a lejáró földhasználat nem az egész KET területét érinti, úgy szükséges a KET-en belül meglévő földhasználattal érintett területek felmérése, ugyanis ezen visszavonási lehetőség csak a kieső egységekre alkalmazható. Ezen visszavonási kérelem esetében indokolt benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata) – értesült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből az Agro Napló.

Ugyancsak március 31-ig kell az október 1. után kivágott ültetvényt is visszatelepíteni. Az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól. /Az el nem telepített ültetvénnyel történő belépés esetén az ültetvényt legkésőbb a 2023. évi Egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határidejéig kell megtenni./ Amennyiben az eltelepítés 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem történik meg, úgy az az adott terület támogatásból való kizárását vonja maga után.

Fontos még ismételten megemlíteni, hogy a nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart* az előző naptári évre vonatkozóan (2022. január 1. és december 31. között) adatszolgáltatást kell tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján 2023. január 1. 2023. március 31. között. Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető. A nyomtatvány a Nébih honlapjáról tölthető le, ide kattintva.

Az adatszolgáltatást minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek. Fontos, hogy műtrágyázás esetén 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan realizálódjon, az 59/2008 FVM rendelet 3-4. számú mellékletében foglalt maximális értékek figyelembevételével.

A NAK kalkulátora segíthet a számításokban* (A kalkulátort Kovácsné Pécsy Eszter (Vas megyei falugazdász) készítette)

* magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám: a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja;

 

(Forrás: NAK)