MENÜ

FELHÍVÁS A KUKORICAMOLY ELLENI KÖTELEZÔ VÉDEKEZÉSRE

2014.05.16.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága felhívja a földhasználók figyelmét a kukoricamoly elleni védekezési kötelezettségre.

A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) kétnemzedékes, polifág kártevő. Hazánkban fô tápnövénye a kukorica, de azon kívül a kenderen, a cirkon, a komlón, a paprikán, sôt egyes gyomnövényeken is megtalálható. A kártevô a telet lárva alakban a kukoricaszárban vészeli át, bár a dudvásszárú gyomokon való áttelelés sem lebecsülendô. A hernyók fagytűrése jó, a hosszan tartó hidegeket is kibírják. A bábozódás is a szárban történik. A telelô hernyók elpusztítására leginkább a szármaradványok megsemmisítésével nyílik lehetôség. Ez a legegyszerűbb és egyben leghatásosabb módszer, hogy megelôzzük a kukoricamoly kártételét.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a földhasználók és a termelôk kötelesek védekezni a kukoricamoly ellen legkésôbb minden év április 15-éig a kukorica-, cirok- és kenderszár-maradványok talajba forgatásával, vagy más módon történô megsemmisítésével.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint a földhasználó köteles azon károsítók ellen védekezni, amelyek más, különösen a szomszédos termelôk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. Aki az itt elôírt védekezési kötelezettségét elmulasztja, azzal szemben növényvédelmi bírságot lehet kiszabni, amelynek legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege százötven millió forint.

Forrás: NÉBIH