MENÜ

Fókuszban Baranya megye – 1. rész: demográfia, munkaerőpiac

2016.10.10.

A KSH online kiadványt jelentetett meg Fókuszban a megyék címmel, melynek segítségével a főváros, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról tájékozódhatnak az érdeklődők. Az Agro Napló ebből a kiadványból szemezget 20 héten keresztül. A negyedik rész fókuszában Baranya megye demográfiai helyzete és munkaerőpiaca áll.


Demográfiai helyzet

 • A természetes fogyás valamint a negatív vándorlási egyenleg hatására Baranya megye lakónépessége 2015-ben 0,8%-kal csökkent, 2016. január 1-jén kevéssel haladta meg a 368 ezret.
 • A természetes fogyás 2016-ban is folytatódott, az első hat hónap mérlege alapján a születések és halálozások különbözetéből adódóan 1126 fővel apadt a megye népessége, amely az előző év első felében mért fogyástól mintegy 14%-kal elmaradt.
 • 2016. június végéig 1367 újszülött jött a világra, 10%-kal kevesebb, mint 2015 első félévében. Az ország megyéi közül ez volt a legnagyobb mértékű csökkenés. Javult ugyanakkor a halandóság, az év első felében 2493-an hunytak el, csaknem 12%-kal kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. Nőtt azonban a csecsemőhalálozások száma, a 2015. I. félévi 5 helyett ez év első hat hónapja során 9 gyermek hunyt el egy éves életkora betöltése előtt. Ezer élveszületésre 6,6 csecsemőhalálozás jutott.
 • Az időszak folyamán 778 pár kötött házasságot, 5,6%-kal több, mint az előző év első félévében, míg országos átlagban 19%-os volt a növekedés mértéke.


Munkaerőpiac

Gazdasági aktivitás

 • A KSH munkaerő-felmérése alapján 2016 II. negyedévében Baranya megye 15–74 éves népességének 60,2%-a, 169 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Számuk az előző év azonos időszakához képest az országos átlagnál jobban, 2,4%-kal emelkedett.
 • A munkaerőpiacon több mint 157 ezren foglalkoztatottként, 12 ezren munkanélküliként voltak jelen. A foglalkoztatottak száma az országos átlaghoz hasonló mértékben, 3,5%-kal gyarapodott, míg a munkanélkülieké attól jelentősen elmaradva, 10%-kal csökkent. A munkaerő-piactól távol maradó, inaktív népesség száma szintén visszaesett.
 • A foglalkoztatási arány az egy évvel korábbi 53,6%-ról 56,0%-ra emelkedett. A megyei foglalkoztatás elmaradása az országos szinthez képest csökkent.
 • A 7,1%-os baranyai munkanélküliségi ráta az országos átlagot 2,0 százalékponttal haladta meg, és a megyék közül az 5. legmagasabb volt. A mutató értéke egy év alatt 1,0 százalékponttal mérséklődött.

Keresetek

 • Az intézményi megfigyelés körébe tartozó Baranya megyei szervezeteknél 2016 I. félévében 86,5 ezren dolgoztak. Az alkalmazotti létszám az előző év azonos időszakához képest – az országos átlagot kissé meghaladóan – 4,5%-kal nőtt. Az alkalmazottak 51%-át a verseny-, 44%-át a költségvetési szférában foglalkoztatták, míg 5,5%-uk a nonprofit szektorban dolgozott.
 • A legtöbb főt foglalkoztató gazdasági ágakban növekedett az alkalmazotti létszám: a humán-egészségügy, szociális ellátás ágban – a megyei átlagot jelentősen meghaladva – 11%-kal, az oktatásban 4,8, a feldolgozó iparban 3,4%-kal.
 • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havonta bruttó 205 ezer, közfoglalkoztatottak nélkül számítva 232 ezer forintot kerestek, a nettó kereset 136 ezer forintra emelkedett. A baranyai átlagkeresetek az országosnak 79, a legmagasabb Budapestinek 61%-át tették ki.
 • Egy év alatt a bruttó keresetek átlagosan 4,9%-kal, a nettó keresetek – a csökkenő adókulcsnak köszönhetően – 6,5%-kal emelkedtek. A megyei bérnövekedés üteme mindkét mutató esetében 1,1 százalékponttal volt alacsonyabb az országos átlagnál.

Nyilvántartott álláskeresők

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium Adatai alapján Baranya megyében a 2016. júniusi zárónapon 15 201 fő álláskeresőt tartottak nyilván, 15%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
 • Közülük 5145-en már több mint egy éve kerestek munkát, a tartós munkanélküliek aránya 30%-ról 34%-ra emelkedett.
 • A pályakezdő álláskeresők száma egy év alatt jelentősen, közel ötödével visszaesett. Az első alkalommal munkába állni szándékozók között egyre nő a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (44%).
 • A pénzbeli támogatásra jogosultak aránya nem változott, de az egy évvel korábbinál többen kaptak álláskeresési támogatást – járadékot vagy segélyt – (13%), és kevesebben szociális ellátást (34%). A nyilvántartottak 53%-a semmilyen ellátásban nem részesült.
 • Némileg javultak a megyében munkát keresők elhelyezkedési esélyei. Miközben csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, a felajánlott üres álláshelyeké kissé meghaladta az előző évit. Egy betöltetlen álláshelyre a korábbi 7-tel szemben átlagosan 6-an pályázhattak.