MENÜ

Heti fókusz: Milyen tápanyagellátási sajátosságokat tartsunk szem előtt napraforgóban?

2018.02.19.

Az eredményes növénytermesztés egyik alapvető feltétele a termőhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerű tápanyagellátás. Megkérdeztük a gyártó-forgalmazó vállalatok képviselőit a tavaszi vetésű főbb szántóföldi kultúráink tápanyagellátási sajátosságairól, az általuk kínált megoldásokról. Nézzük a napraforgót:

Milyen tápanyagellátási sajátosságokat tartsunk szem előtt napraforgóban?

A válaszokért kattintson!

gyuris kálmán-yara karika andras-nitrogenmuvek

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft.

Karika András
Nitrogénművek Zrt.

dsc_3248-gyoi-gabor buda richard-agrovacio
Gyói Gábor
Fitohorm Kft.
Buda Richárd
Agrováció Kft.

Gyuris Kálmán (Yara Hungária Kft.):

A napraforgó tápanyag-ellátási rendszerében a régi beidegződést (a napraforgó rendkívül jó tápanyagfeltáró képességgel rendelkezik) a mai intenzitási feltételeknek jobban megfelelő személettel kell felváltani, miszerint a napraforgó rendkívül jó tápanyag-hasznosító képességgel rendelkezik. Az elmúlt évek kedvező ökonómiai feltételei között a napraforgónál befektetett források megterülése a legbiztonságosabb és a leghatékonyabbak egyike.

sunflower-yara

Ennek a gondolatnak a jegyében az alaptrágyázás esetén a következőkre kell figyelni: A csökkenő nitrogén dózisok mellett emelkedő foszfor és kálium ellátottságot kell biztosítani. A relatíve magasabb kálium igény mellett a foszfor ellátottságra is hasonló figyelmet kell fordítani, a következők miatt: A növény életében a foszfor biztosítása a vegetáció teljes időszakában szükséges (gyökérképződéstől a szemtelítődésig), illetve a talajok gyengébb foszfor ellátottságát is figyelembe véve tesszük meg javaslatunkat. Első helyen és egyértelműen a YaraMila 8-24-24 használata javallott, technológiától függően teljes felületre (300 kg/ha), vagy vetéssel egy menetben (150-200 kg/ha).

yaramila 40kg 8-24-24

Az alaptrágyázáskor kijuttatott alacsony nitrogéntartalmú NPK műtrágyák nitrogén kiegészítésénél egy visszafogott NPK arány (1:1:1, lazább talajon 1,5:1:1) kialakítása a cél.

Ennek függvényében fejtrágyázáskor egyrészt figyelni kell a nitrogén összmennyiségére (ami ne legyen több 70-90 kg/ha-nál), és ezt YaraBela Sulfan, kénes nitrogén alkalmazásával oldjuk meg.

A következő, napraforgóhoz köthető technológiai javaslat a lombtrágyázásnál jelentkezik. Intenzív termesztésnél a technológia részét képező, növényspecifikus termék, a YaraVita Brassitrel használata javasolt, 3 l/ha dózisban az első fungicides kezeléssel kijuttatva.

A napraforgó fokozott bórigényét figyelembe véve az előzőekben kiadott 210 g/ha bór mellett szükséges és elégséges 1,5-2 l/ha YaraVita Bortrac alkalmazása. Ezt lehetőség szerint csillagbimbós állapot környékén juttassuk ki, így tudjuk folyamatosan a legmagasabb szinten tartani a bórtartalmat a növényben.   

Bár a teljes technológia leírásától most eltekintettem – azt megtalálják honlapunkon, vagy szántóföldi kiadványunkban -, leginkább azokra a főbb motívumokra szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyek megkülönböztetik a napraforgót és tápanyag-ellátásának sarokköveti a többi növénytől.

A YaraVita termékek növényvédő szerek széles skálájával keverhetőek, melyről a www.tankmix.com weboldalon, vagy a TankmixIT mobilalkalmazás segítségével tájékozódhatunk.

A termékekről, felhasználásukról bővebb  információért látogasson el honlapunkra www.yara.hu, vagy keresse bizalommal a területileg illetékes Yara szaktanácsadókat.


Karika András (Nitrogénművek Zrt.):

A napraforgót sokáig mérsékelt tápanyagigényű növénynek tartották. Mélyre hatoló karógyökerének, jó tápanyag és vízhasznosító képességének köszönhetően azokon a területeken is sikeresen termeszthető, ahol a kukoricavetése kevéssé perspektivikus. A modern napraforgó hibridek tápanyagigénye azonban legalább 20-25%-kal haladja meg a korábbiak szükségleteit. Ezért nagy termésre és magas olajtartalomra csak a növény igényeinek megfelelő okszerű tápanyag-visszapótlás mellett számíthatunk. A napraforgó az 1. táblázatban látható fajlagos tápelem mennyiségeket vonja ki a talajból. A napraforgó fejlődésének kezdeti szakaszát intenzív nitrogén és káliumfelvétel jellemzi, amely a bimbózás majd a megnyúlás idején jelentősen meghaladja a nitrogénét. A foszforfelvétel egyenletesen nő vegetációs periódus alatt, a kénfelvétel hozzá hasonló tendenciát mutat, azonban július folyamán virágzáskor intenzívebbé válik. A növény kálium-igénye jelentős, gyengébb területeken még trágyázás mellett is meghaladhatja a talaj káliumszolgáltató-képességét. Hiánya esetén a szöveti állomány fellazul, a növény fogékonyabbá válik a betegségekre.

A foszfort és a káliumot alaptrágyaként őszi alapművelés során kell a kijuttatnunk, hogy tavaszra mobilis formákban, megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre. Fontos, hogy az alaptrágyát lehetőleg az őszi mélyszántás mélységébe (ha nem is szántással) a talajba munkáljuk, hogy az egyébként mélyen gyökerező növény a tápanyagot és a vizet a mélyebb talajrétegekből vegye fel. Ezzel csökkenthetjük az esetleges aszály-károkat. A napraforgó műtrágyázása során lehetőleg kálium túlsúlyos PK, vagy alacsony nitrogén tartalmú NPK összetételeket használjunk.

Ha bármely okból nem tudtunk őszi alaptrágyázást végezni, akkor a napraforgó tavaszi NPK alaptrágyázására legkésőbb március elején kerüljön sor. A koraiságnak alapvetően két oka van: legyen elegendő idő a műtrágyák klór tartalmának a talajban lekötődni és legyen elegendő nedvesség a műtrágyák oldódásához. Magasabb nitrogéntartalmú Genezis NPK műtrágyákat válasszunk, mert ezek elegendő ként is tartalmaznak. Tavaszi kijuttatás folyamán kulcskérdés a gyors oldódás. A kompaktált Genezis NPK műtrágyák porózus szerkezettel és nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, így könnyebben oldódnak, előbb válnak felvehetővé a növények számára még szárazabb tavaszokon is. További előnyt jelent, hogy nitrogén- és a káliumtartalmuk közel 100%-a, foszforkészletük minimum 95%-a vízoldható formában kerül a termékbe. Ezen felül összetételtől függően tartalmaznak ként, kalciumot, magnéziumot, prémium termékeink pedig mikroelem hatóanyagokat is. Ha szórtunk őszi alaptrágyát, akkor a növény korai fejlődésének foszforigényét NPS starter műtrágyákkal biztosíthatjuk. Amennyiben osztott nitrogén kijuttatást alkalmazunk, akkor elegendő lehet tavaszi nitrogén alaptrágyának az NPS starter kiszórása teljes felületre, magágykészítés előtt. (Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu 100-200 kg/ha). A csíranövény foszfor és mikroelem igényét mikrogranulált NP starter műtrágyával tudjuk kielégíteni. (Genezis Gold NP starter mikogranulátum, NP 10:48 + 1 Zn+0,1 B+0,3 Fe 15-25 kg/ha).

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a napraforgóban jellemző a visszafogott nitrogéntrágyázás, pedig korszerű hibridekkel, intenzív technológiával legalább 80-90 kg/ha hatóanyag kijuttatása megfelelő PK ellátás mellett a legtöbb talajon indokolt lehet. A nitrogént napraforgó alá általában egy alkalommal alaptrágyaként juttatják ki. Ezzel szemben a nagyobb nitrogénadagokat a jobb hasznosulás érdekében már nem csak laza talajokon érdemes megosztani. (ha a mennyisége meghaladja a 80 kg/ha-t) Amennyiben nem juttattunk ki kéntartalmú NPK alap, vagy NPS starter műtrágyákat, akkor kéntartalmú lombtrágya (pl. Genezis Nitrokén 3 l/ha) kijuttatását javasoljuk.. Tavaszi alap és kiegészítő nitrogénpótlásra a legjobb választás a Genezis Pétisó (27% N + 7% CaO + 5% MgO) használata. Ezzel növényeink nitrogénigényének biztosítása mellett, kalcium és magnézium szükségletének kielégítéséről is gondoskodhatunk.

Az 1. ábrán bemutatott kísérletünkben tápanyaggal jól ellátott csernozjom réti talajon is nyomon követhető a napraforgó tápanyag-reakciója. A talaj savanyú, ezért minden nitrogénkezelés Genezis Pétisó műtrágyával történt. Látható, hogy a kezelésekben a termés folyamatosan növekszik, ahogy a napraforgó egyre kiegyenlítettebb NPK ellátásban részesül. A kísérletben 2 lombtrágya kezelést alkalmaztunk (Genezis olajos növény 5 l/ha, és Genezis Pétibór Extra 3 l/ha). A legalább 3 l/ha Genezis Pétibór Extra lombtrágya kijuttatását a virágzás közeli (csillag bimbós) állapotban végezzük el, mert a bór nehezen mozog a növényben.

1. táblázat: A napraforgó fajlagos tápanyag igénye (kg/t fő + melléktermék):

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

S

41

30

70

24

12

10

 

nitrogenmuvek_napraforgo

1. ábra: Napraforgó kaszattermés alakulása Genezis kísérletben Szarvas 2016 (t/ha)

Ha egészséges és kiemelkedő terméshozamú növényt akar termeszteni, juttasson ki tavasszal megfelelő mennyiségű (szaktanács alapján) és minőségű tápanyagot Genezis termékek formájában!

További információ:
www.genezispartner.hu


Gyói Gábor (Fitohorm Kft.):

A napraforgó a rendkívül intenzív tápanyagfeltáró – közkeletű kifejezéssel élve a „talajzsaroló” - növények csoportjába tartozik. Mélyreható erős gyökérzetének és viszonylag gyors kezdeti növekedésének köszönhetően még a kisebb termőképességű, gyengébb talajokon is gazdaságosan termeszthető.

A termesztett növényeink tápanyag utánpótlása akkor lehet sikeres, ha azt egzakt okszerű módom tervezzük és hajtjuk végre. Ez minden esetben feltételezi a talajunk tápanyag szolgáltató képességének pontos ismeretét, illetve a termesztés során fellépő stressz helyzetekre adott növényi reakciók helyes és pontos diagnózisait. Ennek érdekében érdemes talajunkat legalább 3-4 éves gyakorisággal monitoroznunk, tápanyagszintek, kémhatás, szerves anyag tartalom és kötöttség tekintetében. Döntéseinket mindenképpen segítheti egy-egy fenológiai fázisban végzett levélanalitikai vizsgálat, hiszen a talajunkban lévő tápanyagok felvétele még a legoptimálisabb esetben is akadályokba ütközhet, amelyet hatékonyan levéltrágyák kijuttatásával orvosolhatunk.

A napraforgó 3 t/ha termésszint eléréséhez az alábbi makro elem mennyiséget használja fel:

  • Nitrogén: 100-120 kg
  • Foszfor: 80-100 kg
  • Kálium: 200-220 kg

Az arányokat figyelembe véve ez azt jelenti, hogy egységnyi nitrogénre és foszforra két egységnyi káliummal kell számolnunk. A napraforgó tápanyagfelvétele a 3-4 leveles (V4) állapottól a csillagbimbós állapotig (R1) a legintenzívebb. Ebben az egész nyári időszakot felölelő időben a napraforgó óriási biomasszát épít fel, amelyet a siker érdekében ki kell tudni szolgálni tápanyagokkal.

Az alábbi ábra a napraforgó tápanyagfelvételi dinamikáját szemlélteti:

napraforgo-tapanyaggorbe

1. ábra

Itt emelném ki a lombtrágyák használatának jelentőségét, amelyekkel kisebb mennyiségben, de rendkívül célzottan és hatékonyan tudjuk az éppen aktuális életfolyamatokat segíteni. Tekintettel arra, hogy a növényvédelmi technológia jó része is éppen ebben a szakaszban végezhető el, a megfelelően megválasztott és formulázott! lombtrágya kijuttatása nem jár sem plusz anyagi ráfordítással, sem bosszantó és hosszadalmas fúvóka és tartálytisztítással.

A napraforgó ezen életszakasza (V4-R1) tehát az ugrásszerű fejlődés kiszolgálásáról és a konstans jó kondíció fenntartásáról szól. Ennek az eszköze lehet a FitoHorm Turbo Makro nevű készítmény, amely egy NPK 18:18:18 tartamú kelatizált makroelem lombtrágya, amely egyaránt alkalmas tápanyag hiány gyors kezelésére, valamint stressz oldásra 5l/ha/alkalom dózisban. A készítmény a foszfort foszfit formájában tartalmazza, így alkalmas lehet a levélbetegségek elleni immunitás megerősítésére is.

Mivel a foszfor, kén és a bór felvételének és beépítésének jelentős hányada még a csillagbimbós állapot (R1) után következik be, érdemes az ekkor elvégzett tányérbetegségek elleni védekezés alkalmával ezek pótlásáról is gondoskodnunk. Annál is inkább, mivel a foszfor, a kén és a bór élettani szerepe a napraforgó olajszintézisének alapkövei.

Ajánlatunk a csillagbimbós gombaölők mellett kiválóan működő FitoHorm Napraforgó csomag (Turbó Kálium + Polybór Plusz), amely egy kén, kálium és bór tartalmú tápagyag bomba. Egyedülállóan magas tápanyagtartalma verhetetlen a magyar piacon.

fitohorm-herbal

A mikroelemek pótlása mellet elengedhetetlen, hogy növényeinket megvédjük az abiotikus tényezők által okozott stresszes állapottól. A HERBÁL nevezetű készítményben ökológiailag tiszta, természetes alapanyagok találhatóak, amik egyedülálló tulajdonságokat kölcsönöznek a növénykondicionálónak. Egyaránt tartalmaz mikrohumátokat, fulvosavat, aminosavat, vitaminokat, természetes növekedésserkentő anyagokat, mikro- és makroelemeket. Optimális időben és fejlődési szakaszokban kijuttatva javítják a növények immunrendszerét és teljesítőképességét egyaránt. Dózis: 5-10 liter/ha/alkalom.

További információ:
http://fitohorm.hu/fitohorm-napraforgo-csomag/


Buda Richárd (Agrováció Kft.):

Te megengedheted magadnak, hogy spórolj?

Nem titka, hanem ára van a napraforgó magas terméshozamának. Figyelj a napraforgó töretlen, intenzív fejlődésére, mert ha egyszer is megreked a növekedésben, akkor erre drasztikus termésveszteséggel reagál.

Tartsd szem előtt azt is, hogy a napraforgó a tápanyagok döntő részét zöldbimbós állapotáig veszi fel. Később már szinte hiábavaló a tápanyagkiadás: amit addig nem tettél ki, ne is próbálkozz vele, felesleges pénzkidobás.

agrovacio-banner-1

Közismert, hogy a napraforgó élelmes növény. De ezt a képességét csak akkor tudja jól kamatoztatni, ha erre a gyökérzete alkalmassá teszi. Hogy jól fejlett, mélyre hatoló, dúsan burjánzó fő- és oldalgyökér-rendszer szőhesse át a talajt, már a vetéskor tolnod kell a tápanyagot:

  • Az egyenletes kelést, az intenzív kezdeti fejlődést a sok foszfor és a nitrogén biztosítja,
  • a fotoszintézis gyors megindulásához magnézium jelenléte szükséges,
  • a gyökérzet mélyre hatolását a cink támogatja, míg
  • a hajszálgyökerek folytonos megújulásához, ami az alaptrágyázásból még elérhető tápelemek beépülése miatt létkérdés, a kalcium bevitele a megkerülhetetlen lépés.

Ezeket az induláshoz elengedhetetlen tápelemeket bepakoltuk az AMG P-maxba. Ezt a jól vízoldható, könnyen felvehető elemeket tartalmazó mikrogranulált startert a vetéssel egy menetben tudod kijuttatni.

A TÁPANYAG JÓ BEFEKTETÉS! Hogy te is befektethess a mindenkor szükséges tápanyagba, kínosan ügyeltünk a jó árra, és elértük azt: a második legjobb érvünk az ár. Szerinted az AMG P-maxot starter elemgarnitúrját 359 Ft/kg + áfa áron, 15 kg/ha dózissal te is megengedheted magadnak? Nyilván, mert eljött az az idő, amikor a jó ár már mindenkié!
http://www.agrovacio.hu/amg-p-max-starter-mutragya_c9

Ha nincs mikrogranulátum-szóród, akkor sem kell lemondanod a napraforgó vetéskori tápanyag-támogatásáról. Használj NutriForce-ot, amely magas NP-tartalmú fejtrágya extra mennyiségű mangánnal. A starterhatáson túl ellenállóbbá teszi a napraforgót a gombásbetegségekkel szemben és ráadásul termésfokozó hatású! A NutriForce ütős összetételét és ütős árát ellenőrizd a webáruházunkban: 397 Ft/l + áfa ártól, 15-20 l/ha dózissal kipipálhatod a vetéskor szükséges starterigényt.
http://www.agrovacio.hu/nutriforce-folyekony-starter_c3

Bizonyára azzal se mondunk újat, hogy a kaszatok olajtartalmát – alapvetően – a kénellátás határozza meg. De elevenítsd fel magadban: csak a megtermékenyült kaszatokban fejlődik ki a mag! A megtermékenyüléshez viszont bór kell, nagyon sok bór kell! Az elhagyhatatlan bórt, kenet és cinket a SulStar Cink Bór lombtrágyával egy menetben adhatod ki a növénynek.  A piacon elérhető lombtrágyák forgalmazói ezen elemkombinációhoz két különböző készítményt akarnak eladni neked, mi beérjük eggyel, mert érdekeltek vagyunk a gazdasági sikeredben. A SulStar Cink Bór kiválóan keverhető termék, leesik-az-állad áron. Szerinted 5 l/ha dózissal a 640 Ft/l + áfa beszerzési ár jó második érv a termék mellett?
http://www.agrovacio.hu/sulstar-cink-bor-kotodest-elosegito-lombtragya_c2

Van még egy termékünk, a Fitonatur Aktív, ami a standard technológián felül teszi még biztosabbá a termésminőséget és -mennyiséget, ha már megvásároltad a profi genetikát (hibridet). Ezt a 27 gyógy- és fűszernövény kivonatából, mikroorganizmusokból és komposztkivonatból álló készítményt a növényvédelemmel egy menetben lehet kipermetezni az intenzív fejlődéstől kezdődően 1-2 alkalommal, vagy kifejezetten növényi stresszek esetén, kuratív jelleggel 5-10 liter/ha dózisban.
http://www.agrovacio.hu/fitonatur-aktiv-novenykondicionalo_c6

Jó tudni: az Agrováció termékei a nap bármely órájában elérhetők az agrovaciodirekt.hu webáruházban. Fizetni csak az áruátvételkor kell. A rendeléstől számított 2-3 napon belül a terméket az MPL kiszállítja, és betonozott felületen oda pakolja, ahová kéred.

agrovacio-banner-2

Garancia: összes termékünk kiválóságát a gyártó, a Nutrikon Kft., számos multinacionális növényvédő szer bérgyártója garantálja.

További információ:
http://www.agrovaciodirekt.hu
https://www.facebook.com/agrovacio/