MENÜ

Heti fókusz: Milyen tápanyagellátási sajátosságokat tartsunk szem előtt szójában?

2018.03.01.

Az eredményes növénytermesztés egyik alapvető feltétele a termőhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerű tápanyagellátás. Megkérdeztük két gyártó-forgalmazó vállalat képviselőjét a szója tápanyagellátási sajátosságairól, az általuk kínált megoldásokról.

Milyen tápanyagellátási sajátosságokat tartsunk szem előtt szójában?

A válaszokért kattintson!

dsc_3278-k milena-k

Keresztes Zoltán
Fitohorm Kft.

Tóth Milena
Yara Hungária Kft.


Keresztes Zoltán (Fitohorm Kft.):

szoja-fitohormA szója esetében különös figyelmet kell fordítanunk a P, K, Mg, S és mikroelem ellátásra. Ügyelnünk kell a nitrogén megfelelő pótlásáról, hiszen a túlzott bevitel csökkentheti a szimbióta baktériumok gyökérgümőinek képződését, amely a későbbi fejlődés gátja is lehet. Szintén nagy jelentősége van a Molibdén bevitelének, amely hozzájárul a gyökérnövekedéshez és a gümők fejlődéséhez. Az ajánlott lombtrágyázási technológia a növényvédelmi kezelésekkel egy időben elvégezhetőek.

 

 

Az 1. fejlődési szakaszban (vegetatív időszak: 10 - 12 cm-es állapotban) a kezelés célja a fejlődésnek indult gyenge növények gyökérnövekedésének, anyagcseréjének, immunrendszerének a hatékony beindítása.

FitoHorm Turbo Makro + FitoHorm Szója

4 liter / ha                      2 liter / ha 

A 2. fejlődési szakasz (vegetatív időszak: 25 – 30 cm-es állapotban) a kezelés célja a megfelelő, erős hajtásrendszer kifejlesztéséhez elegendő tápanyagtőke biztosítása. Ezen fejlődési ciklus tápelemekkel való megfelelő ellátása elengedhetetlen a nagy termőfelülettel rendelkező növények kifejlődéséhez.

FitoHorm Turbo Nitrogén + FitoHorm Szója

5-8 liter / ha                   1 liter / ha

A 3. fejlődési szakasz (virágzás előtt) a kezelés célja az állomány felkészítése a virágzásra. Ehhez a szakaszhoz nagy mennyiségű energia mellett megfelelő arányú és mennyiségű tápanyagra is szükség van. A bór virágzás előtti pótlása hozzásegít az egészséges virágrészek kifejlesztéséhez.

FitoHorm Turbo Kalcium + FitoHorm Szója

3 liter / ha                      2 liter / ha 

A 4. fejlődési szakasz (virágzás). A Bór, mint mikroelem, elengedhetetlen a kötődés folyamatához. A Polybór Plusz termékünk fontos mikroelemeket tartalmaz, amelyek a Bór jó hasznosulásához elengedhetetlenek.

FitoHorm Polybór Plusz

3 liter / ha

Az 5. fejlődési szakasz (hüvely és szemnövekedés időszaka.) A hüvely növekedés időszakában kijuttatott nitrogén, kén és mikroelemek segítenek a jó beltartalom kialakításában, és a jó takarmányértékű alapanyag előállításában. A kén egyaránt javítja a szemek fehérje-összetételét és az esetenként kinyert olaj biológiai minőségét, értékét. A kezelés különös hatással van a ProFet értékre.

FitoHorm Turbo Kálium + FitoHorm Turbo Nitrogén

3 liter / ha                      5 liter / ha

Azonosított tápanyaghiány kezelésére és azok megszüntetésére Mono-elemes oldatainkat javasoljuk (B, N, Mg, P, S, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) a termelőknek.

fitohorm-szoja-kijuttatasi-javaslataink-k

További információ:
http://fitohorm.hu/termekek/fitohorm-szoja-lombtragya/


Tóth Milena (Yara Hungária Kft.):

A szója tápanyag-utánpótlásáról szóló legtöbb szakirodalom azt javasolja, hogy a szója termesztéséhez válasszunk jó vízgazdálkodású, termékeny, könnyen felmelegedő talajú területet és a kezdeti fejlődéshez adjunk 40-70 kg/ha nitrogént. Aztán már minden megy, mint a karikacsapás! Ennyire egyszerű lenne?

A jövedelmező szójatermesztés - az időjárást természetesen leszámítva -  elsősorban a helyesen megválasztott és alkalmazott inputokon (vetőmag, oltóanyag, növényvédő szer, műtrágya), valamint a gépi munka minőségén múlik. A költségszerkezetében 40%-ot tesz ki az inputanyagoké (kb. 15%-kal alacsonyabb, mint a kukorica esetében) és ebből 15-20%-ot a műtrágyára fordított összeg.

Ahhoz, hogy a műtrágyára fordított összeget hatékonyan költsük el, vagyis tisztában legyünk azzal, hogy milyen és mennyi műtrágyát kell használni, mikor és hogyan kell kijuttatni, ismerni kell a szója tápanyag-felvételi dinamikáját, a talaj termékenységét és a tápelemek kölcsönhatásait. Ez utóbbi két tényezőnél nem nélkülözhetjük a talajvizsgálati eredményeket és a szakszerű szaktanácsot. A Yara nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kutatási eredmények alapján olyan tápanyag-utánpótlási technológiát ajánljon, amely hozzájárul az optimális tápanyag-ellátás biztosításához.

A makroelem ellátás alapjai

  • A szója alapvetően egy talajigényes, klímaigényes növény. Tápanyag-igénye viszont közepes, mert egyrészt jó tápanyag-hasznosító képessége van, másrészt a termésbe beépített nitrogén 40%-át képes a légkörből fedezni.
  • Számos vizsgálat bizonyította, hogy a vetőmag oltása 15-20% terméstöbbletet eredményez, ezért ez már nélkülözhetetlen technológiai elem ott, ahol még nem termesztettek szóját, vagy ahol a talaj nem tartalmaz Rhizobium japonicum baktériumokat.
  • A Yara által végzett kutatások azt bizonyították, hogy a termésmennyiséget nemcsak a nitrogén pótlása, hanem a komplex, NPK tartalmú műtrágya kijuttatása is növeli. A talajvizsgálati eredmények alapján nitrogénből 50-70, foszforból 70-80, káliumból 80-100 kg/ha mennyiséget érdemes kijuttatni. A foszfort és káliumot ősszel, vagy tavasszal vetés előtt bedolgozva, a nitrogént tavasszal javasolt kiszórni. A N felvétele a virágzás kezdetétől a teljes hüvely képzésig nagyon intenzív.
  • A P felvétel a hüvelyképzés kezdetekor és a magképzés kezdetekor éri el a csúcsot. A P számos minőségi és mennyiségi paramétert is befolyásol: hajtásnövekedés, szár szárazanyag-tartalom, gyökérhossz, gümő (db/növény), termés, olaj- és fehérjetartalom, összes N felvétel (kg/ha).
  • A szója K felvétele a negyedik hármas levél megjelenésétől a hüvelyképzés kezdetéig nagyon intenzív, majd a maximális magméret kialakulás előtt újra megnövekszik beépülése a növénybe. Ezzel is magyarázható, hogy a Yara által végzett vizsgálatok szerint a sorköz művelés során kiadott kb. 50 kg/ha K hatóanyag (különösen akkor, ha ősszel történt a K-pótlás) termésnövekedést eredményezhet.

A mezo- és mikroelem ellátás alapjai

  • A növényben a Ca és a B szinergista, egymás hatását erősítő, fokozó kapcsolatban állnak. A mindkét elemet tartalmazó lombtrágya kijuttatása közvetlenül a virágzás előtti stádiumban igazoltan növeli a mag szárazanyag-tartalmát és a hüvelyek számát.
  • A B és a Mg egymást segítő hatása a növényben is pozitív többletet eredményez a magtömegben és a m2-kénti növényszámban.
  • Kénből 20-30 kg/ha igénye is lehet a szójának, és tonnánként 7-8 kg kén épül be a teljes növénybe. A negyedik hármas levél kialakulásától a magképzés kezdetéig nagyon intenzív a növény kénfelvétele, és a maximális magméret kialakulásáig ez folyamatos.
  • Fontos szerepe van a szója élettanában a molibdén Különböző enzimek fémösszetevője, többek között a nitrogenázé és a nitrátreduktázé. A nitrogenáz a szimbiotikus N-kötésben, a nitrátreduktáz a nitrátredukcióban nélkülözhetetlen enzim. A TIM (Talajinformációs Monitoring) rendszer adatai (1235 mérési pont) alapján a talajminták 80%-ában kevesebb, mint 1,5 mg/kg volt a Mo szint. A talaj molibdén tartalma és a nitrogén megkötő képesség pozitív korrelációt mutat.
  • Meg kell említeni még a kobalt szerepét is. A kobalt a növények számára kis mennyiségben kedvező hatású, de nem esszenciális elem, viszont a molekuláris nitrogén megkötését végző mikroorganizmusok számára nélkülözhetetlen. Viszonylag több kobaltot tartalmazó területeink (Északi-khg., Tiszántúl déli része, Baranyai-dombság, Tolna- és Baranya-hegyhát) gyakorlatilag egybe esnek a szója termesztésre kiválóan alkalmas területeinkkel.

Vetés előtti alaptrágyázáshoz a talajvizsgálati eredményektől függően megválasztott YaraMila család összetett, mikroelemtartalmú műtrágyái ajánlottak. A YaraMila 7-20-28, 8-24-24 NPK összetételű műtrágyákból 250-300 kg/ha mennyiséget ajánlott a vetés előtt kijuttatni. A nitrogén-utánpótlása a YaraBela termékcsalád Extran (27% N) és kénes kiegészítéssel bíró Sulfan (24% N, 15/18%* S - *=gyártás helyétől függően) nevű műtrágyájával történhet. A kezdeti fejlődéshez szükséges nitrogén mennyiség 150-200 kg/ha műtrágya kijuttatásával biztosítható.

A fenti tapasztalatokat összegezve fejlesztette ki a Yara a YaraVita Brassitrel Pro lombtrágyáját. A termék összetétele (124,6 g/l CaO, 116 g/l MgO, 60 g/l B, 70 g/l Mn, 4 g/l Mo, 69 g/l N) a szükséges mikroelemeket optimálisan biztosítja. A Yara technológiája szerint kijuttatását 3 l/ha dózisban javasoljuk, melyet 1-2 l/ha mennyiségű YaraVita Bortrac (150 g/l B) bórtartalmú készítménnyel érdemes kiegészíteni. A kénpótlásról a magképzés kezdetén érdemes gondoskodni, erre a YaraVita Thiotrac (750 g/l SO3, 200 g/l N) lombtrágyánkat javasoljuk.

Azokon a területeken, ahol az alaptrágyázás kiegészítésre szorul, a növény kondícióját kell javítani, vagy ahol mikroelem pótlásra van szükség a YaraVitaTM Universal Bio (100 g/l N, 40 g/l P2O5, 70 g/l K2O, 0,2 g/l B, 1 g/l Cu, 1,3 g/l Mn, 0,03 g/l Mo, 0,7 g/l Zn) komplex lombtrágyánkat ajánljuk 5 l/ha dózisban a sorzáródás időszakában.

A hüvelyképzéskori kálium pótlásra a YaraVita Safe K (45 g/l N, 500 g/l K) termékünk is használható 3-5 l/ha dózisban.

Figyelmükbe ajánlom a www.tankmix.com honlapunkat, valamint a TankmixIT mobilalkalmazásunkat, mely a lombtrágyák és a növényvédő szerek keverhetőségéhez ad iránymutatást.

A különböző tápelemek hiányának felismeréséhez nyújt segítséget - most már a szója esetében is - a CheckIT ingyenesen letölthető mobilalkalmazásunk.

A termékekről, felhasználásukról bővebb  információért látogasson el honlapunkra www.yara.hu, vagy keresse bizalommal a területileg illetékes Yara szaktanácsadókat.