MENÜ

Idén is támogatják az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést

2019.06.20.

Legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be kifizetési kérelem az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatására – írja a nak.hu portál.

 

Megjelent a MÁK 25/2019 (VI.14.) számú közleménye a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről.

A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 15-ig kifizetési kérelmet lehet benyújtani a Kincstárhoz. A kérelem alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást lehet igénybe venni.

A tárgyévben csak egy kifizetési kérelem nyújtható be, amiben a növényegészségügyi megelőzés és a növényegészségügyi felszámolás támogatása együttesen is igényelhető.

A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített N0753 (szőlőtermelő) és N0754 (igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatvány kiöltésével lehet benyújtani kizárólag postai úton a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz. A 2019. augusztus 15-ét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A növényegészségügyi megelőzés támogatása a kifizetési kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a támogatása igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a rendelet által előírt nyilatkozatokat (az N0753 vagy N0754 nyomtatványon), a növényvédő szer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát. A gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát. A fent részletezett számlák pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre. A szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolata, valamint ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be, a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát.

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk itt olvashatók.