MENÜ

Június 15-re módosult a több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési határideje

Agro Napló 2020.05.13.

A NAK és a MÁSZ kezdeményezésének köszönhetően határidő-módosításra került sor, így május 15. helyett június 15-ig kaptak haladékot a több tartási hellyel rendelkező állattartók az adategyeztetésre.

 

Amennyiben ez elmulasztásra kerül, az később komoly szankciókat vonhat maga után, mivel az egyedszintű pontos nyilvántartás a járványvédelmi és élelmiszerlánc biztonsági szempontból is alapfeltételnek számít. – áll a MÁSZ tájékoztatójában

Az adategyeztetést egy online felületen lehet megtenni, ahova itt kell bejelentkezni. A Nébih kifejezetten erre az adategyeztetésre kialakított egy űrlapot (1418 Komplex bizonylat), amelynek segítségével elektronikus úton teljesíthető a bejelentés és a változások az adatbázisban is automatikusan megjelennek. 

Az 1418 – Komplex bizonylat egy lépésben teszi lehetővé az alábbiakat:

  • a tenyészetek adatainak módosítását, korábban be nem jelentett adatainak rendezését,
  • az állatok tényleges tartózkodási helyének bejelentését, 
  • tartási helyek lezárását és azok adatainak módosítását, 
  • füljelzők átkötését, 
  • létszámadatok bejelentését

Amennyiben június 15-ig az adategyeztetés nem történik meg, akkor a tartási hely és tenyészet összerendelést a NÉBIH saját hatáskörben a rendelkezésére álló adatokkal megteszi, ami nagy valószínűséggel nem a tényleges állapotot fogja tükrözni. Ezekről a változásokról (új tenyészetkódok, állatok átkötése stb.) a Nébih értesíti az állattartókat.

Minden több tartási hellyel rendelkező gazda saját érdeke, hogy maga végezze vagy végeztesse el ezt a bejelentést, vagy ha ezt nem teszi meg június 15-ig, akkor ellenőrizze a Nébih által elkészített nyilvántartást a későbbi szankciók elkerülése érdekében! – hívja fel a figyelmet a MÁSZ.

2018. december 23-án lépett hatályba az a jogszabálymódosítás, amely rendelkezik arról, hogy a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, tenyész-sertések és -baromfiállományok nyilvántartását tartási helyek szerint aktualizálni kell. Minden tartási helyre tenyészetkódot kell kérni, az egy tartási hely – egy tenyészetkód elv végrehajtása érdekében.

A fent felsorolt állatfajok valamennyi egyedét (sertés esetén csak a tenyészállatok, baromfik esetén pedig a törzsállományok) pontosan be kell jelenteni arra a tartási helyre (tenyészetkódra), ahol ténylegesen tartózkodik. Ez nemcsak a határidőre történő adatfrissítést jelenti, hanem minden olyan állatmozgást be kell jelenteni vagy nyilván kell tartani, amikor egyik tartási helyről a másikra hajtjuk vagy szállítjuk az állatokat.

A MÁSZ tájékoztatása szerint ez költséggel nem jár, hiszen új papíralapú marhalevelet akkor kell kérni, amikor állattartó váltás (pl. értékesítés) történik! Egyéb esetben az ENAR rendszerben kell elektronikusan módosítani a tartási helyet, amikhez a rendszer ún. e-marhalevelet rendel.

 A MÁSZ felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben olyan támogatási igényléssel rendelkeznek, melyhez kapcsolódóan az állatok tenyészete/tartási helyének ismerete és nyomon követése a támogatás odaítélésének egyik feltétele, úgy az alábbiak szerint járjanak el:

Anyatehéntartás támogatás: lehetőleg az egységes kérelem benyújtását megelőzően teljesítsék adategyeztetési kötelezettségüket, annak érdekében, hogy a benyújtó felületen már a valós állapotnak megfelelően rögzíthessék a tenyészet azonosítóját. A korábban benyújtott Egységes kérelem esetén a tenyészetkód módosulását követő 15 napon belül adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Anyajuhtartás támogatás: az intézkedés tekintetében a birtokon tartási időszak alatt történt új tenyészet bevonása esetén szintén 15 napos határidővel adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot. FIGYELEM! Új instruktori igazolás kiadására nem kerül sor, azt csatolni az adatváltozáshoz nem szükséges!

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: a kedvezményezetteknek az új tenyészet bevonásának napjától számított 15 napon belül elektronikus úton változás bejelentés benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Tejhasznútehén-tartás támogatás, és a hízottbika-tartás támogatás jogcímek esetében a fenti adategyeztetési kötelezettség további bejelentési kötelezettséget nem okoz!

Az adatváltozás, illetve változás bejelentéssel kapcsolatos, kitöltést segítő felhasználó tájékoztatók az alábbi linken érhetőek el:

Felmerülő kérdéseivel keresse megyei kapcsolattartóját, vagy a Nébih Ügyfélszolgálatát:

  •  Postázási cím: Nébih-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. 
  •  Központi telefonszám: 06-1-336-9050 
  •  E-mail: [email protected]
Forrás: allattenyesztok.hu