MENÜ

Kiket keresnek az agrárcégek? - Egyre több a hiányszakma

2017.04.12.

A szakmai gyakorlati ismereteket hiányolják a legjobban az agrárgazdasági cégvezetők. A vállalkozások harmada tudna felvenni új alkalmazottakat, de többségük nagy hangsúlyt fektet a meglévő munkavállalók képzésére is.

Húsfeldolgozók, állatgondozók, állattenyésztők, pékek, sütőipari szakmunkások, mezőgazdasági gépkezelők és gépszerelők iránt mutatkozik különösen nagy igény az élelmiszergazdaságban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felmérése szerint Az élelmiszer-gazdasági vállalkozások közel harmada tudna felvenni új dolgozókat: 51 százalékuk szakmunkást, 18 százalékuk érettségizett, 7 százalékuk felsőfokú végzettségű munkatársat keres, de jelentős a kereslet a betanított munkásokra is (24 százalék).

A kutatás eredményei szerint a megkérdezett vállalkozások közel háromnegyede fektet hangsúlyt alkalmazottai képzésére. Különösen a termelési folyamatban közvetlenül hasznosítható, gyakorlatközpontú ismeretek iránt nagy az igény, amelyeket az ágazati szereplők értékelése alapján főleg a belső képzések, illetve az üzleti szereplők és a szakmai szervezetek által indított iskolarendszeren kívüli képzések nyújtanak hatékonyan.

A válaszadók bő harmada szerint a gazdaságok/vállalkozások továbbfejlődésének egyik legfőbb korlátja a szakképzett munkaerő hiánya. A válaszok szerint a szaktudás hiánya nemcsak az alkalmazottak, hanem a vezetők jelentős részénél is gondot okoz: legnagyobb hányaduknál a gépészeti, műszaki ismeretek, a növényvédelem és a tápanyag-utánpótlás vonatkozásában merül fel valamilyen elméleti vagy gyakorlati szaktudásbeli hiányosság. Emellett az idegennyelv-tudás, a számítógépes és informatikai ismeretek, valamint a vállalatvezetéshez szükséges adminisztrációs és jogszabályi ismeretek a vezetői szinten leginkább hiányolt elemek. Az elmúlt három évben a felmért vállalkozások közel ötöde vett részt középfokú duális agrárszakképzésben illetve tizenkettede felsőoktatásban tanuló/hallgatói szerződéssel, duális képzőhely biztosításával.

 

Ezer vállalkozást kérdeztek meg
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) együttműködve végzett országos munkaerő-piaci kutatást. A felmérés célja az agrár-munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának átfogó vizsgálata volt. A kérdőív a munkaerő-utánpótlással, agrárszakképzéssel kapcsolatos kérdéskörökre is részletesen kitért. A személyesen felkeresett ezer élelmiszer-gazdasági vállalkozás közt kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok egyaránt szerepeltek.