MENÜ

Kukorica Barométer

2013.07.31.

„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának megteremtése.” (Győrffy Béla)

Felhívások, közlemények

Felhívás a ProZea Alap bővítésére

Jelentkezés termésverseny ellenőrnek, tanácsadónak

Kitöltendő kérdőív a kukoricavetések állapotáról a Szavazások lapon (Folyamatosan a tenyészidő folyamán!)

Szponzori Szabályzat

 

Termésverseny

Az V. Kukorica Termésverseny meghirdetése

Határidő hosszabbítás! A Versenybizottság meghosszabbította az V. Kukorica Termésverseny jelentkezési határidejét 2013. augusztus 15-ig. Az intézkedésre azért került sor, mert többen jelezték, hogy az online regisztráció akadozik. Továbbá azt is figyelembe vette a Versenybizottság, hogy a külföldi régiókban lassabban haladt a szervezés, s jelezték, hogy haladékra lenne szükségük. Kérjük, hogy az új határidőt feltétlenül tartsa be mindenki, aki elhatározta a részvételt, hogy a betakarítások megkezdése előtt minden egyeztetést elvégezhessünk, s előkészíthessük a hibamentes adminisztrációt! Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési oldalon a technológiára vonatkozó adatokat is a lehető legteljesebb mértékig töltsék ki!

Regisztráció Hogyan kell jelentkezni? Aki már regisztrált, bejelentkezik a honlapra, aki még nem, regisztrál - a kiküldött megerősítő link segítségével megerősíti a regisztrációt -, kitölti a jelentkezési ívet (a személyes adatokat és a  technológiai adatokat is), és elküldi a küldés gomb segítségével. A regisztrációs díj beérkezése után a jelentkezést elfogadjuk. Az elfogadott versenyzők adatai szerepelnek a Termésverseny oldalon megjelenő térképen. Amennyiben nem sikerül az online regisztráció, kérjük a hagyományos módon, papír alapon (Jelentkezési ív)  beküldeni a jelentkezést. Az ott lévő adatok alapján segítünk az online regisztrációban! Miután így megoldódott a jelentkezés, a technológiai adatokat online ki kell tölteni az érvényes jelentkezéshez!

Szabálykönyv

Az ellenőrzés rendszere

Ellenőrök teendői

Versenyzők teendői

 

Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer

A Top20 kísérleti fajtasorrend, helyek, térkép, tapasztalatok - 2013.

Június-júliusi szemlék

 

Piac

Magro.hu  Terménypiac rovatunkon keresztül is elérhető!

USDA jelentés (2013. július)

 

Aktuális

Rajzik a kukoricamoly - nem csak rovar, de gombakártétel is keletkezhet.

Kétfoltos takácsatka - meleg, száraz időjárásban gyorsan felszaporodik, az asszimilációs felület károsításával jelentős terméskiesést okozhat

A kukroica gyomirtásáról - online segédlet - még érdemes visszakeresni, helyesen választottunk-e gyomirtó szert! Általában ilyenkor tűnik szembe, mely gyomok maradtak meg, s érte-e "nem kinőtt" fitotokszikus kár a kukoricát.

Tápanyag pótlás, levéltrágyázás: Levéltrágyák használata a rovarkártevők elleni védekezéssel még lehetséges.

Tenyészidő, időjárás: A rendkívüli hőség és hosszan tartó szárazság mára kimerítette a talaj vízkészletét, víz-utánpótló képességét és elhasználta a növényzet tűrőképességét. A legjobb kukoricatermő tájakon is megkezdődött a kukorica felszáradása. A legnagyobb kiesések a hiányosan táplált, egyenetlenül kelt, későn vetett, elgyomosodott, szakszerűtlenül gyomirtott állományokban várhatók.

Talajlakók kártétele: Érdekes jelenséget tapasztaltunk a békéscsabai Top20 kísérletben! Feltűnt, hogy a fattyasodottt fajtáknál a kísérlet egyes helyein letörtek a fattyak és a sorok között hevertek, mintha valaki letördelte volna őket. Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy a kísérletben nem súlyos, de jelentős utógyomosodást okozott az apró szulák. A szulákra lerakott petékből kikelő vetési bagolylepke lárvák átköltöztek a még friss, nedvességet is szolgáltató fattyakba. A rágás következtében a fattyhajtások letörtek. (Kép a Galériában)

Vetőmag minőség: Most látszik igazán visszaütni a minőségi hiány azokban a fajtákban, ahol ez jellemző volt. A nehezen, későn kelt növények vagy egyáltalán nem is jutnak el a virágzás stádiumáig, vagy csak akkora késéssel, hogy a hiánytalan termékenyülés már nem következik be. Az elmaradott növényeken a szokásos méretű cső kifejlődése nem várható.

(A szakma, ismerve, hogy az elmúlt évben mind mennyiségben, mind minőségben gyengére sikerült a vetőmag termesztés, türelmesen fogadta, hogy gyengébb minőségű magot vásárolhatott. A bizonytalan minőségű (és sok esetben mennyiségben is hiányos) készletek miatt sok cserebere, változtatás történt, s kevesen mondhatják, hogy az eredeti elképzelés szerinti hibie. A vetésterület nagyobb hányadát lefedő nemzetközi cégek a szigorú GMO tiltás miatt jórészt eltekintetek attól a gyakrlattól, hogy a saját szigorú minőségi előírást el nem érő hazai tételeket cég- és termékhírnév megőrzési céllal importból helyettesítsék.)

Kelési egyenletesség, tőeloszlás: Most úgy tűnik, az előzőnél is nagyobb veszélybe kerülhet az egyenetlenül kelt táblák növényállományának termőképessége. Nagy a valószínűsége annak, hogy a késedelmes virágzás miatt a későn kelt növények nem csak a szokásos "elfekvési" és késői kelésből eredő kiesést szenvedik el, de a rendkívüli hőség a pollen életképességét is csökkenti, rontva a termékenyülést.

(Ennek az esztendőnek - mint annyinak már korábban is - egyik emlékezetes jellemzője lesz a kelési egyenetlenség. Tipikus hiba olyankor, amikor a hosszabb tavaszi esőzések után a gazdák nagy erőket mozgósítva nekilódulnak a még kissé nyers talajon a magágy előkészítésének. A hirtelen érkező felmelegedés ilyenkor kiszárítja a megmozgatott talajréteget, s ha a magot nem teszik a nyitott magágy még nedves fenekére, s nem hengerezik vissza a talajt, hogy segítsék a talajharmatot a felső réteg visszanyirkosításában, a mag nem tud kikelni. A már előbb említett hibák (a talajlakók fellépésének megelőzése, a védekezés elhanyagolása, a magminőség hiányosságai) és az egyenetlen kelés sok felé vezettek nagyon egyenetlen fejlettségű növényállományokhoz. Az ilyen táblákon nem csak terméskieséssel, de a betakarítás során tapasztalható nagyon egyenetlen szemnedvességgel is számolni kell!)

Kukoricamoly, gyapottok bagolylepke, kukoricabogár imágó: A kukoricamoly megjelenése egyes régiókban nagy egyedi gyakoriságot mutat. Az ország délkeleti részében elvetett Top20 kísérletekben szinte minden növényben megtalálhatók a lárvák. Különösen erős a fertőzés a korai hibridekben.  Közepes fertőzés szinte mindenütt észlelhető. Várható, hogy a második rajzás és az ebből származó hernyónépesség általánosan erős lesz. A védekezés indokolt, de az igazán hatásos térségi összefogással és összehangolással lehetne. A fénycsapda (Kőszárhegy) már rendszeresen fogja a gyapottok bagolylepkét. Száraz, meleg nyarakon általában gyakoribb ez a kártevő, s a kialakuló kár is nagyobb. Megjelent a kukoricabogár imágója a nem kukorica előveteményű táblákban is. Egyes vélemények szerint a három kártevő ellen összehangolt védekezést lehet végrehajtani. Ellenkezőjét kísérleti tapasztalatokkal nem tudom alátámasztani, de az eltérő populációdinamikai tulajdonságok miatt számomra nem túl megalapozott véleménynek hangzik - már ami a várható eredményességet illeti. Annyi igazság azonban lehet benne, hogy  bármikor lehet olyan permetezést végezni, amely az éppen repülő lepkéket, bogarakat és éppen a növények kívül tartózkodó hernyókat gyéríti. Azt azonban nem lehet megjósolni, hogy az ilyen "vakrepüléseknek" mekkora lehet a haszna.

 

Gazdaszemmel (Szieberth Dénes rovata)

A hazai kukoricatermesztés fejlesztési lehetőségei (előadás). Gazdáktól hallottam, hogy Szarvason, a DuPont-Pioneer rendezvényén kiváló, szemléletformáló előadás hangzott el egy amerikai előadótól. Érthető, s tavalyi utamon magam is tapasztaltam, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tesznek a már amúgy is magas termelési szint továbbfejlesztéséért és legalább annyit a folyamat fenntarthatóságának biztosításáért. Engem a GOSZ képviselője és néhány jeles hazai gazda társaságában ugyanazon a napon egy másik cég, a Monsanto munkatársai kértek meg rövid tájékoztatóra - itt tartózkodó magas rangú cégvezetőik részére - a hazai fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. A rám vonatkozó kérésnek az itt bemutatott anyag segítségével tettem eleget..

 

Tengeri - szemmel (Benedek Szilveszter rovata)

Cikkek a Getreide Magazin-ból és a Progressive Farmerből a búza mikroelem trágyázásáról, a nitrogén ellátttságról és a kukorica öntözéséről

A Progressíve Farmer arról számol be, hogy az idei igen kellemetlen, nedves tavasz ellenére a farmerek jelentős többletmunkával nagyobb területet vetettek be a vártnál (USDA jelentésre hivatkozva, angolul)!.Hogyan reagál a piac?