MENÜ

Megújult az idegen nyelvi szakmai kommunikátor és szakfordító képzés a MATE-n

Agro Napló 2021.05.14.

Megújult agrártartalommal hirdet idegen nyelvi szakmai kommunikátor és szakfordító képzést a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), ugyanis a nemzetközi környezetben zajló tudományos kommunikációhoz elengedhetetlen a szakmai idegennyelv ismerete.

 

Ezért a szeptemberben kezdődő idegen nyelvi szakmai kommunikátor és szakfordító szakirányú továbbképzésein – úgy ítélte meg a felsőoktatási intézmény - az ehhez szükséges tudás és készségek fejlesztése a legfontosabb célkitűzés.

„A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen folyó szakfordító szakirányú továbbképzés több mint 40 éves múlttal büszkélkedhet, hiszen az intézmény jogelődje az elsők között volt az országban, akik elindították Gödöllőn az ágazati szakfordító képzést a múlt század 80-as éveinek elején. Az azóta eltelt időszakban mintegy 1000 hallgató szerzett szakfordító képesítést és helyezkedett el szakfordítóként vagy idegennyelv-igényes munkakörökben” – hangsúlyozta Veresné Valentinyi Klára, a MATE Idegen nyelvi Intézetének megbízott intézetigazgatója.

A szakfordító szakirányú továbbképzés legfőbb célja, hogy a résztvevők szakképzettségükkel összhangban tegyenek szert magas szintű szakmai idegennyelv-tudásra, jártasságot szerezzenek a magyarról idegen nyelvre és idegen nyelvről magyarra történő fordításban, de fejlesztésre kerül az általános és szakmai beszéd-, írás- és prezentációs készségük is. Mint egy végzős hallgató rámutatott, a képzés rendkívül intenzív tanulási időszakot takar, tanulságos és elgondolkodtató feladatokkal.

„A szükséges elméleti alapokon túl a képzés gyakorlati jellegű, sok szakmai szöveget fordítunk idegen nyelvről magyarra és magyarról idegennyelvre. Emellett követjük a szakfordító piac elvárásait, ezért a számítógéppel támogatott fordítás mellett gépi fordítás utószerkesztését is tanítjuk. Az órákon azokat a tipikus műfajokat, szövegeket fordítják a hallgatók, amelyek az egyes szakmákat jellemzik, így a megszerzett tudás azonnal hasznosítható a munka világában” – folytatta az intézetigazgató.

Az intézet másik fő képzésén, az idegen nyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzésen a szóbeli szakmai kommunikáció fejlesztése kapja a legnagyobb hangsúlyt, az új felvételizőket ráadásul most megújult agrártartalommal várják. A tananyagok és alkalmazott módszerek korszerűek és változatosak: a tankönyvek mellett szakcikkek, hanganyagok, rengeteg beszélgetés, prezentációk és videók gazdagítják a programot.

„Ezeken az idegen nyelvi órákon a szakmai szókincset és a kommunikatív nyelvtani készségeket is fejlesztjük, de van olyan óra is, ahol a tudományos írást és diplomaírást oktatjuk, így a képzést kutatóknak, PhD-hallgatóknak is ajánljuk. Az órák kis csoportokban, kötetlen légkörben zajlanak, amelyeken senki nem fél kommunikálni idegen nyelven. A képzést teljesítő hallgatók képesek lesznek kiselőadások tartására és tárgyalások lebonyolítására idegennyelven, ami a mai munkaerő-piaci helyzetben rendkívüli jelentőséggel bír” – mutatott rá Veresné Valentinyi Klára.

Mint azt egy végzős hallgató kiemelte: „A képzés témakörei és nyelvtani összeállítása jól strukturált és válogatott, a középfoktól elrugaszkodik, tágabb szókinccsel és kifinomultabb nyelvhasználat elsajátításával egyre könnyebb kifejezni magunkat. Mindez rendkívül hasznos azok számára, akik aktívan szeretnék az idegen nyelvet használni és motiváltak a fejlődés terén”.