MENÜ

Nébih tájékoztató a vészhelyzet utáni teendőkről

Agro Napló 2020.06.24.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatót tett közzé a veszélyhelyzet megszüntetését követő engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről, amit lapunk az alábbiakban ad közre.

 

Az összefoglaló emlékeztet: ez év június 18-án hatályba lépett „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény”, amelynek  alapján az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

A törvény hatálya azonban nem terjed ki: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre. Emellett azokra az ügyekre sem, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható. Továbbá a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre sem érvényes a szóban forgó jogszabály, ugyanúgy mint azokra az engedélyezésekre sem, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása.

A törvényt nem lehet alkalmazni az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre; a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

A jogszabály hatálya nem vonatkozik továbbá az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre, melynek alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih) hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben kizárt az ellenőrzött bejelentés: a földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások; a fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások; a veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások esetében.

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formákban: az ügyfélkapun keresztül; elektronikus űrlapon; általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján; e-mail-ben (a hatóság által annak hivatalos honlapján közzétett e-mail címre).

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

A Nébih-nél e-mail-ben történő ellenőrzött bejelentés az egyes ügyekben az alábbi e-mail címeken tehető: nem állami laboratóriumok engedélyezése, kijelölése: eli@nebih.gov.hu; a Magyarországon engedélykötelesnek minősülő, de sem a 1107/2009 EK rendelet, sem a 2003/2003 EK rendelet által nem érintett, növények vagy talaj kezelésére használandó termékek engedélyezése: NTAIbejelentes@nebih.gov.hu; borászati termék forgalomba hozatali engedélyezése: bor@nebih.gov.hu; kertészeti szaporítóanyag ágazat engedélyezési feladatai: mgeieb@nebih.gov.hu; árutermő szőlőiskola létesítésének engedélyezése, előszaporító szőlőiskola engedélyezése, szőlő árusítóhely létesítés engedélyezése, szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, szőlő szaporítóanyag import engedélyezése (harmadik országból), prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény telepítés előzetes engedélyezése ("Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez" c. űrlapon), alanyszőlő ültetvény telepítés engedélyezése („Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez” c. űrlapon), gyümölcsfaiskola engedélyezése, gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, gyümölcs szaporítóanyag import engedélyezése (harmadik országból), prebázis, bázis, certifikált gyümölcs törzsültetvény engedélyezése, zöldségpalánta forgalmazó üzem engedélyezése.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 százalékát kell megfizetni.

A Nébih felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít – olvasható az ismertetőben.