MENÜ

Összefogás a hazai kukoricáért – megalakult a Kukorica Kör

Agro Napló 2021.06.24.

A most megalakult Kukorica Kör egy olyan szervezet, amely az alapító tagok részvételével a hazai kukoricatermelő gazdák érdekeinek képviseletét, szakmai programok szervezését, illetve szakmai tudásuk bővítését tűzte ki célul – foglalták össze a szervezők az általuk alapított szervezet célkitűzését június második felében Rákoskeresztúron, a Podmaniczky Rendezvénykastélyban tartott bemutatkozó sajtótájékoztatón.  

 

A szervezők emlékeztettek: Magyarország kukoricatermesztése évszázados múltra tekint vissza, aminek eredménye, hogy napjainkra hazánk az Európai Unió meghatározó exportőr országává vált. „Versenyképességünk megőrzése érdekében elengedhetetlen, hogy a termelők a megfelelő támogatás mellett innovatív megoldásokkal és naprakész tudással rendelkezzenek” – olvasható a szervezet összefoglalójában.

Magyarország éghajlati adottságai és földrajzi elhelyezkedése következtében kiválóan alkalmas kukoricatermesztésre – emlékeztetett Dr. Körösi Katalin, a Kukorica Kör ügyvezetője, hozzáfűzve: a múlt század 70-es éveire már - a jelentős technikai fejlesztéseknek hála, valamint a kimagasló hazai kutatás-fejlesztés tudásbázisára alapozva - hazánk az európai kukoricatermesztés élenjárói került. Messziföldről jártak hozzánk az iparszerűen és ezzel együtt nyereségesen is kiváló minőségű tengeri termesztését tanulni. Magyarország azóta is jelentős kukoricatermelő, az egyik legnagyobb exportőr az Európai Unióban.

 

kukorica_kör_kép_11

 

De – jegyezte meg az ügyvezető – a hazai feldolgozás szerkezete az elmúlt években, néhány évtizedben jelentősen megváltozott: a korábban inkább az állattartás takarmányaként használták ezt termesztett haszonnövényt, addig manapság már főleg az ipar dolgozza fel az ország határain belül, és így hozzáadott értékkel kerülhet a piacokra. A megtermelt felesleg pedig a környező országokban kerül értékesítésre. Az igény a hazai kukorica iránt tehát egyre növekszik. Ám ezzel a növekedéssel nem jár együtt a termés kívánatos növekedése, legalábbis nem az elvártnak megfelelő ütemben.

A világban viszont hatalmas változások mentek végbe, egyre több országban termelnek jól és versenyképesen kukoricát, így a magyar gazdáknak már a franciák mellett az ukrán, brazil és akár amerikai termelők is versenytársaivá váltak. A klímaváltozás sem könnyíti meg a gazdálkodók életét, kiszámíthatatlanabbá teszi a mezőgazdasági termelést, a szélsőségesebb időjárás megnehezíti és labilissá teszi – például a növényeket érő hőstressz - a kukoricatermesztés nyereségességét is, így a hosszú távú, potenciális és versenyképes fejlődést.

Ami azonban biztos, az az egyre növekvő verseny; minőségben, árban és mennyiségben egyaránt. A magyar gazdáknak arra kell felkészülniük, hogy a nagy kukoricatermelő országok egyre több terményt fognak piacra dobni, ezzel pedig kiszoríthatják a magyar tengerit a két évtizede megszerzett piacairól.

Mindennek alapján pedig szükséges egy olyan – vagy akár több – szakmai szervezet létrehozása, mint a Kukorica Kör. A szóban forgó szakmai szervezetet olyan cégek és szakemberek alapították, melyek és akik szakmai kompetenciájához nem férhet semmilyen kétség  Ezért a Kukorica Kör Egyesület a döntéshozók irányába is szeretné az általa képviseltek érdekeit szolgálni, a versenyképesség megtartása és növelése érdekében – közölte a Kukorica Kör ügyvezetője.

A Kukorica Kör Egyesület

Az egyesület alapító tagjai olyan szakemberek, akik naprakész tudásukkal értékes és innovatív információkkal, szakismerettel rendelkeznek, amelyet az egyesület által elérhetővé tesznek a gazdák számára is. Az egyesület a hazai döntéshozók felé a gazdálkodók érdekeit képviseli, és karöltve dolgozik a termelők versenyképességének megőrzésén. Céljuk pedig egy olyan közösség megteremtése, akik hosszútávon gondolkodnak, és eredményesek akarnak lenni az általuk választott hivatásban.

A Kukorica Kör tagjai egyetértenek abban, hogy a folyamatos tanulással, az ezáltal létrejövő fejlődéssel és az elérhető legjobb technológiák használatával a magyar gazdák hosszútávon képesek lesznek versenyképesen termelni és alapanyagot szolgáltatni a magyar és külföldi feldolgozók, állattartók számára egyaránt. A XXI. század elején elérhető technológia - legyen szó gépről, eszközről, vállalatirányítási szoftverről vagy akár növénynemesítési alapanyagról - alkalmas arra, hogy a termelést kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé, a termést pedig ellenállóbbá, jobb minőségűvé tegye. A fenntartható, környezettudatos termelés megvalósításával a gazdák versenyképesebben lépnek ki a piacra, stabilabban és erősebben tudják tervezni a jövőt.

Az egyesület megalakulásával egy olyan szervezet jött létre, amely a hazai termelők ismereteinek bővítését, a hazai és nemzetközi gabonapiaci hírek folyamatos átadása mellett annak szakmai értelmezését továbbá szakmai megmérettetéseket is céljául tűzte ki. Az összefogással, közös célok kialakításával hatékonyabban tudják képviselni a gazdálkodók érdekeit, ezáltal kiszámítható, állandó piacot és biztonságot teremtve számukra – összegezte Dr. Körösi Katalin, mindehhez még azt is hozzáfűzve: a körnek nemcsak rendes, hanem pártoló tagjai is lesznek.

A Kukorica Kör alapításának részleteiről Daoda Zoltán, az AGRO.bio Hungary Kft. szakmai igazgatója és Reng Zoltán, a Hungrana Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a jelenlévőknek.

Daoda Zoltán, többek között elmondta: az egyesület létrehozásának gondolata akkor merült fel, amikor mint egy termelést szervező cég képviselője találkozott Reng Zoltánnal, aki az egyik legjelentősebb magyar ipari kukorica-feldolgozó cég vezetője. Ekkor indult el az a véleménycsere, amely az egyesület létrehozását eredményezte. A Kukorica Kör létrehozását a koronavírus-járvány hátráltatta ugyan, de kisebb nehézségek árán is, sikerült azt létrehozni. Az egyesület működésének lényege, hogy teljesen más szemlélettel kívánják azt működtetni, mint az eddigi szakmai egyesületeket. Ennek lényege, hogy az egyesülettől mind a termelők, mind pedig a feldolgozók, sőt, a kereskedők is olyan információkat fognak kapni, amelyek a gyakorlatban azonnal segítik a munkájukat. Ezt egy tanulási és tanítási folyamattal szeretnék támogatni, ami például hangsúlyozza majd a termőtalaj fontosságát, a termelésszervezésben és az áru-előállításba, mivel az a termék minőségét is alapvetően befolyásolja. A minőség azért fontos, mert jelenleg a piacon csak a minőségi áru jól eladható úgy takarmánynak, mint ipari alapanyagnak – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy ez a versenyképesség növelésének egyik alappillére is. Az egyesületet tulajdonképpen azért hozták létre, hogy a magyar kukorica minősége még jobb legyen, és javuljon piaci versenyképessége. Ehhez kerestek partnereket, és így találták meg az egyesület alapító és pártoló tagjait.

 

kukorica_kör_kép_14

 

Reng Zoltán kiemelte: a Hungrana Kft, mint Európa egyik legnagyobb kukorica-feldolgozó üzeme abban érdekelt, hogy termelésükhöz hosszú távon biztosítva legyen a minőséi alapanyag. Személy szerint ezért is vállalt szerepet a Kukorica Kör megalapításában. Ahhoz, hogy a kukorica a jövő növénye is legyen, eredményes gazdálkodás és stabil piac szükséges. A gazdák csak akkor fognak termelni és fejleszteni valamint invesztálni a jobb feltételek megteremtésébe, ha biztosak abban, hogy mindezt haszonnal tehetik meg. A szakember úgy vélte, hogy a feltételek adottak, csak jól kell tudni azokat használni és alkalmazni, mivel a kukorica, mint alapanyag felhasználása a következő években tovább bővül majd. Példaként említette, hogy a keményítő egy olyan alapanyag – ami a kukoricából kinyerhető -, aminek felhasználása sok újdonságot hozhat, ilyenek a bio-műanyagok. Emellett az ipari feldolgozás fehérjetartalmú melléktermékére jelentős az igény Európa-szerte, mert a takarmánypiacon fehérjehiány van. Mindehhez pedig tudás kell, amivel fel kell vértezni a termelőket és a feldolgozókat is, hogy azt hasznosítva a jelenleginél jobb piaci pozíciót szerezhessenek maguknak. Erre pedig idő és energia szükséges. Ez utóbbi utat szeretné könnyebbé tenni az egyesület. Külön is kitért arra, hogy a termelés fenntarthatósági szempontjait komolyan kell venni, mivel azok manapság már piaci elvárásként működnek.

 

kukorica_kör_kép_15

 

Az Agro Napló kérdésére válaszolva Daoda Zoltán elmondta: a Magyarországon használt kukorica-vetőmagok genetikailag alkalmasak arra, hogy azokkal a termelők elérjék a 10 tonnát vagy az azt meghaladó hektáronkénti termésátlagot. Emellett azonban számos olyan körülményt kell még figyelembe venni, például az időjárás hektikus változásait, ami nagy mértékben befolyásolja a kukorica terméshozamát.

Mindehhez Reng Zoltán még azt is hozzátette, hogy a fenntarthatósági szempontokat szintén alapkövetelményként kell figyelembe venni a termesztés folyamatában, hogy azok a kritériumok, amelyeket elvárnak a termelőktől az élelmiszer forgalomba hozatalakor a címkén egyértelmű nyomonkövethetőséget tegyenek lehetővé. Ez biztosítja ugyanis az áru versenyképességét. Hozzáfűzte: Magyarországon a kukorica ipari feldolgozásának még jelentős tartalékai vannak, mivel hazánkból a megtermelt kukorica mennyiségének mintegy felét exportálják a termelők. A feldolgozható többletet nem a vetésterület növelésével, hanem a termelés intenzitásának fokozásával kell elérni. Ehhez kíván támogatást nyújtani a Kukorica Kör. Mindez pedig azt jelentheti, hogy a Magyarországról kivitt kukorica mennyisége csökkenhet is.

Az alapítók

Az egyesületet bemutató sajtótájékoztatón a szervezők közzétettek az alapító cégekről egy-egy rövid ismertetőt, amit az alábbiakban lapunk is közread.

 

kukorica_kör_kép_16

 

AgriDron Kft.

Az AgriDron Kft. megalakulása óta „A jövő mezőgazdaságáért” dolgozik. Cégünk támogatója minden olyan kezdeményezésnek, ami a fenntarthatóságot, az okszerűséget és a precizitást tűzi zászlajára. Éppen ezért csatlakoztunk Mi is a Kukorica Kör Egyesülethez, hiszen eme kezdeményezés alapfilozófiája is ez. Hisszük, hogy ezzel egy nagyszerű csapattal tovább tudunk haladni eredeti célunk felé. A céget Bűdi Károly, az AgriDron Kft. tulajdonosa képviselte.

AGRO.bio Hungary Kft.

A Kukorica Kör Egyesület megalapításával célunk, hogy a szántóföldi növény-termesztőknek bemutassuk a termőtalajának, mint a legfontosabb termelőeszközének az értékét úgy, miközben már a rövid- és középtávon is fenntarthatóan gazdaságos termelést folytathat, évről-évre növekvő profittermelő képességgel. Mindehhez szükséges a szinte, azonnali szemléletváltásuk, amihez az összefogásunk jelentős támogatást tud adni. A céget Márton Balázs, az AGRO.bio Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Daoda Zoltán szakmai igazgató képviselte

Bugaci Aranykalász Zrt.

A Bugaci Aranykalász Zrt. két okból is igen nagy örömmel csatlakozott alapítóként a Kukorica Kör Egyesülethez - egyrészt mezőgazdasági termelőként szeretnénk a több évtizedes mezőgazdálkodói tapasztalatunkkal hozzájárulni a szakmai program kialakításához. Másrészt, fontosnak érezzük, hogy az AKREA márkanéven a vetéstechnika legmodernebb technológiáját képviselve minél szélesebb kör számára bemutassuk az adat alapú rendszerek működését, amelyek a gazdálkodók számára lehetővé teszik a hatékonyabb és fenntarthatóbb szántóföldi növénytermesztést. A céget Börcsök András, a Bugaci Aranykalász Zrt. ügyvezető Igazgatója képviselte.

Erste Bank Zrt.

Az Erste Bank meghatározó agrárfinanszírozóként is a szakmaiságra helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Agrár tanácsadói banki modellünk, saját agrárszakmai műhelyünk, az Erste Agrár Kompetencia Központ is azon dolgozik, hogy mind kollégáink, mind ügyfeleink lépést tudjanak tartani a piaci kihívásokkal. Ezért csatlakozunk az agráriumban is minden olyan kezdeményezéshez, amely előrébb viszi az élelmiszergazdaság szakmai színvonalát, szemléletének formálását. Ilyen a Kukorica Kör is, amelynek sikere meghatározó szántóföldi növényünkön keresztül az egész agrárium javuló jövőképét fogja szolgálni. A céget Fórián Zoltán, az Erste Bank Hungary Zrt. - Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője képviselte.

Glia Kutatás-Fejlesztési Innovációs Kft.

2003-ban alakult informatikai tanácsadó és szolgáltató vállalkozásként, a 2010-es évektől a cég tevékenységi köre a kutatás-fejlesztés irányába fordult. A Glia alapítói olyan szakemberek, akik az elmúlt évek során jelentős szervezési, vállalatirányítási tapasztalatokra tettek szert. Célkitűzése olyan projektek sikeres megvalósítása, melyek határterületi tudományok alkalmazásával a nagyközönség számára is hasznosítható technológiákat, szolgáltatásokat hoznak létre. Ehhez nyújt kiváló alapokat a munkatársak szerteágazó képzettsége a rendszerszervezőn át a humánökológusig. A Glia Kft. az közelmúltban és jelenleg is több kutatás-fejlesztési és innovációs projektben vett/vesz részt. Ezek nagy része többszereplős, konzorciumban megvalósuló, nagy léptékű projekt, melyekben interdiszciplináris feladatokat oldunk meg. Az elmúlt időszakban kutatásaink az innovatív betontechnológiák, valamint az elektrokoagulàciónak a víztisztítás, vízkezelés területén történő alkalmazhatóságának vizsgálata mellett elsősorban a mezőgazdaság és agrárinformatika területén végzett szerteágazó kutatásokra fókuszál. Az agrárinformatikai fejlesztések a talajnedvesség méréséhez, valamint az öntözőrendszerekhez kapcsolódó adatkommunikáció mellett, különböző innovatív technológiákkal a mezőgazdasági termelés hozamnövelését és fenntarthatóságát hivatottak szolgálni. A céget Bencsik Attila, a Glia Kft. tulajdonos, ügyvezetője képviselte.

Groupama Biztosító Zrt.

A Groupama Biztosító az egyik legnagyobb hazai mezőgazdasági biztosítóként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy támogatóként vagy akár alapítótagként részt vegyen minden olyan kezdeményezésben, mely a szektor fontosságára hívja fel a figyelmet.A Kukorica Kör Egyesület megalapításával az egyik legjelentősebb növényünk versenyképes termesztéséhez szeretnénk hozzájárulni. Bízunk abban, hogy a terméshozamok növekedése vagy a növényvédelem javulása erősíti a gazdák bizalmát, így még erősebb szakmai partnerséget tudunk velük kialakítani a jövőbe. A céget Baranyi Szabolcs, a Groupama Biztosító Zrt. - Mezőgazdasági Üzleti Igazgatóság mezőgazdasági üzleti igazgatója képviselte.

HUMINISZ Kft.

A Huminisz Kft. teljes egészében magyar tulajdonú, szakmai alapon szerveződött cég, amely azzal a céllal jött létre, hogy természetes alapú és környezetbarát, ugyanakkor hatékony, és a termelők számára jövedelmező növénykondicionálókat (KONDISOL, K2) és lombtrágyákat (SOLVITIS) állítson elő. 16 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk a levélen keresztül történő hatékony fulvo-, humin- és már aminosavas növénytáplálás terén. Szeretnénk a Kukorica Kör keretein belül hozzájárulni a magyar gazdák még eredményesebb kukoricatermesztéséhez.

Cégünk az eredményességen nem, illetve nem csak az abszolút termésmennyiséget, hanem a jövedelmezőséget, hatékonyságot és a jobb megtérülési mutatókat is érti. A Huminisz Kft. az alapító, pártoló és támogató tagokkal együttműködve ebben is szeretné segíteni a magyar gazdákat. A céget Pais István, a HUMINISZ Kft. ügyvezető-kereskedelmi vezetője képviselte.

Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

A Kukorica Kör Egyesület által célunk az elérhető legjobb technológiai tudás bemutatása, egy szemlélet, gondolkodás átadása, mely tapasztalatunk szerint a versenyképes termelés alapja. A technológia elemeinek egymásra gyakorolt hatása, az egy hektáron, fenntartható módon termelt eredmény szemlélet következetes betartása nélkülözhetetlen a hosszútávú sikerek elérésében.  Hisszük, hogy változást egymás segítségével, összefogással érhetünk el.  A céget Reng Zoltán, a Hungrana Kft. ügyvezető igazgatója képviselte.

OTP Bank Nyrt.

Az OTP Agrár üdvözöl minden szakmai kezdeményezést, amely a magyar agrárium előremutató fejlesztését célozza. A hitelintézet az alapítókhoz hasonlóan fontosnak tartja a kukoricatermesztők szakmai ismereteinek további bővítését, valamint hatékony érdekképviseletét, mivel ezek hozzájárulhatnak a piac kiszámítható növekedéséhez. Emellett a tagság tovább mélyítheti az OTP Agrár termesztőkkel kialakított partnerségét is. A céget Szabó István, az OTP Bank Nyrt. - Kereskedelmi Banki Divízió Agrárágazati Igazgatóság ügyvezető igazgatója képviselte.