MENÜ

Tájékoztatás az engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről

Agro Napló 2020.05.18.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről május 18-tól – a 191/2020. Korm. rendelet alapján – új jogszabály rendelkezik – tette közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.

 

A tájékoztatás szerint egyes, korábban engedélyköteles tevékenységek, a veszélyhelyzet ideje alatt, engedélyezési eljárás nélkül is végezhetőek lesznek. Az érintettek a Nébih-nek, e-mail-es bejelentés esetén, az ellenorzottbejelentes@nebih.gov.hu e-mail címen adhatják le kérelmeiket.

A hatóság a bejelentéstől számított nyolc napon belül értesítést küld a bejelentőnek, aki – pozitív elbírálás esetén – ettől kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

Az engedélyköteles tevékenység végzését kérő bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg: ügyfélkapun keresztül; elektronikus űrlapon – kizárólag ebben a formában, ha jogszabály a kérelem benyújtására e formátumot írja elő -; e-papír-on; e-mail-ben – a Nébih esetében kizárólag az ellenorzottbejelentes@nebih.gov.hu e-mail címen.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír. Szintén csatolni kell a szükséges mellékleteket is. Ez alól kivételt jelentenek azok a dokumentumok, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet miatt aránytalan terhet ró az ügyfélre. Fontos azonban, hogy a hiányzó dokumentumok tartalmáról és a beszerzés nehézségének körülményeiről a bejelentésében nyilatkoznia kell a bejelentőnek.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 százalékát kell megfizetni.

Fontos – jegyzi meg a hatóság -, hogy a rendelet nem terjed ki: azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható; azokra az ügyekre sem, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik; de a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre sem; az idevonatkozó kormányrendelet 1-es számú mellékletében meghatározott ügyek szintén (többek között a fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokra) nem esnek kivétel alá – tartalmazza a tájékoztatás.