MENÜ

Uniós bíróság: ha nincs igazolás a vetésről, megtagadható az agrártámogatás, de vizsgálni kell, hogy vis maior volt-e

2015.12.17.

A kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű növényfajták termesztése után járó uniós agrár támogatásra vonatkozó kérelem benyújtójától megkövetelhető az ezen növényfajtákra vonatkozó szakhatósági igazolás csatolása - mondta ki egy magyar ügyben csütörtökön az Európai Bíróság.

Az ügy előzménye, hogy 2010-ben egy magyar gazdálkodó támogatást igényelt kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű és veszélyeztetett, ritka szántóföldi növényfajták termesztéséhez. Ehhez azonban elmulasztotta csatolni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolását. Ehhez a hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az érintett növények termesztése ténylegesen megkezdődött, viszont a belvízhelyzet miatt a gazda nem tudta időben elvetni a magokat. Az igazolás nélkül kérelmét elutasították a hatóságok, és a gazdát meg is büntették, mert így a támogatottnál nagyobb területen kezdett gazdálkodni.

A gazda a határozatot bíróságon támadta meg, amely azt kérdezte a luxembourgi bíráktól, hogy összhangban áll-e az uniós támogatások szabályaival, hogy a magyar hatóságok az igazolás hiányában minden további körülmény mérlegelése nélkül megtagadják a támogatás kifizetését.

Ítéletében az uniós bíróság azt mondja ki, hogy a vitatott magyar szabályozás a tagállamok mérlegelési mozgásterén belül van, és hozzájárul az ellenőrzések hatékonyságának biztosításhoz.

Az uniós bírák szerint ugyanakkor a magyar igazságszolgáltatásnak meg kell vizsgálnia, hogy a gazdálkodónak felrótt mulasztás tőle független, rendkívüli és előreláthatatlan körülmények eredménye volt-e, s ebben az esetben vele szemben még a támogatás kifizetése iránti kérelmet nem lehet csak emiatt megtagadni.

"A tagállami bíróságnak azonban meg kell győződnie arról, hogy lehetővé tette a gazdasági szereplők számára, hogy ésszerű feltételek mellett alkalmazkodjanak a megváltozott követelményekhez" - foglalt állást az uniós igazságszolgáltatás.

A bíróság emellett azt is megállapítja, hogy az igazolás elmaradása miatt kiszabott pénzbírság nem jogos.

"Az ilyen mulasztás csak a támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadhatatlanságához vezethet - döntött a bíróság.

Forrás: MTI