MENÜ

Zajlanak az európai partnerségekkel kapcsolatos egyeztetések

Agro Napló 2020.10.19.

A Horizont Európa elnevezésű uniós kutatási keretprogram keretében igénybe vehető finanszírozási eszközök, az úgynevezett európai partnerségi programok tervezése folyamatosan zajlik a témában kompetens szakmai szervezetek bevonásával – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), hozzáfűzve: a köztestület szakértőinek részvételével folyó megbeszéléseket, az október elején megrendezett uniós Mezőgazdasági Kutatások Állandó Bizottsága (SCAR) Élelmiszer-rendszerek munkacsoport ülésén tartották meg.

 

Általános elvárás minden partnerségi kapcsolattal szemben, hogy legyen stratégiai irányultsága (azaz járuljon hozzá az EU olyan szakpolitikai prioritásainak eléréséhez, mint az „Európai Zöld Megállapodás” és a „Termőföldtől az asztalig stratégia”), illetve rendelkezzék éves munkaprogrammal, alkalmazzon rendszerszemléletű megközelítést. Jelenleg 49 európai partnerségi téma tervezete van elbírálás alatt, így még nem lehet pontosan tudni, hogy mik is fognak ezek közül valóban elindulni.

Az élelmiszer-rendszerek témakörében tervezett európai partnerség (European Partnership „Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate”) kialakításához a SCAR Élelmiszer-rendszerek munkacsoportja ez év júliusában egy kérdőívet dolgozott ki, amelyre 71 válaszadótól érkezet vélemény. A válaszadók egyetértettek abban, hogy a partnerségek számos horizontális célt szolgálnak (például:. közös kutatás és innovációs tervet, az eredmények és a jó gyakorlatok megosztási lehetőségeit). Általános megállapítás volt, hogy a közszférának, valamint a kutatási-innovációs finanszírozó szervezeteknek, illetve a köz- és a privát szférának (pl. kamarák, előállítók érdekeit képviselő szervek) nemzeti szinten törekedniük kell az együttműködésre. A válaszadók az élelmiszer-veszteség és pazarlás, az alternatív fehérjék, valamint az egészséges, fenntartható, személyre szabott táplálkozás irányvonalakat ítélték a legfontosabb területeknek.

A felmérés eredményeit megjelenítik az élelmiszer-rendszerekkel foglalkozó partnerségi együttműködés szövegtervezetében is. Ezt követően hamarosan megkezdődik a tervezet bővebb kidolgozása, aminek befejezését a jövő év elejére tervezik. E partnerség – hasonlóan a többi, tervezett partnerség többségéhez – várhatóan társfinanszírozott pénzügyi finanszírozási konstrukcióban indulna, azaz a konzorciális formában pályázó tagországok kutatásfinanszírozó szervezeteinek hozzájárulásaiból több tízmillió eurós költségvetést alakítanak ki. Az Európai Bizottság pedig ezt egészíti ki adott arányok – a jelenleg ismert tervek szerint általában 30-50 százalék, de kiemelten fontos téma esetén akár 70 százalék - szerint.

A partnerségi projektek elindulásának és egyben a tagországok azokban történő részvételének feltétele, hogy az adott tagország finanszírozási kötelezettségvállalást tegyen. A partnerségek keretében az így létrejövő összköltségvetésből (azaz a tagállami hozzájárulásokból és az Európai Bizottság által biztosított kiegészítésből) pedig pályázati felhívásokat dolgoznak, amelyekre a partnerségekben részt vevő tagországokból pályázhatnak a megfelelő szervezetek.

Az első, legjobban előkészített partnerségi projektek 2021-2022 között indulnak el, így a kiírásra kerülő pályázati felhívások megjelennek az adott partnerségben részt vevő tagországokban. Egyelőre a biodiverzitás – biológiai sokféleség - témájú európai partnerség hazai támogatottsága a legerősebb, így remélhető, hogy Magyarország is csatlakozik ehhez a partnerségi programhoz.

A hazai szakértői képviselet folyamatosan nyomon követi az európai partnerségek tervezésének alakulását és igyekszik a hazai kutatási környezet, illetve a potenciális pályázók érdekekeit érvényesíteni – tartalmazza az összegzés.