MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2001/1 > Állattenyésztés istálló

A hobbiló-tartásról

“A legnagyobb boldogság a földön a ló hátán van” tartja egy bölcselet. És aki már próbálta, milyen élmény nyeregben ülve, hegyen-völgyön, árkon-bokron keresztül iramodva beszívni az enyhén megizzadt hátas illatával keveredett friss levegõt, közben az ütemes patadobbanásokat hallgatva érezni szinte ugyan azt, amit honfoglaló elõdeink érezhettek, az tudja, mennyi igazság van ebben a mondásban. Sokan a dologba beleszerelmesedõk közül nem elégszenek meg a lovasiskolák adta lehetõségekkel, hanem saját otthonukban, társállatként szeretnék tartani, gondozni kedvencüket, hogy mikor idejük megengedi, heti három-öt alkalommal hódolhassanak kedvelt idõtöltésüknek. Õk, akik nem versenyzési szándékkal, csak egészségük és kondíciójuk megõrzése végett, kedvtelésbõl lovagolgatnak, alkotják a manapság szerencsésen egyre bõvülõ hobbiló-tartók táborát.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Állattenyésztés ketreces állatvédelem tyúk

A ketreces tojótyúk-tartás állatvédelmi szabályai

A gazdasági haszonállatok védelmét az Európai Unió már 1987-ben irányelvekkel szabályozta. A haszonállatok tartási és ellátási követelményeit foglalták össze, különös tekintettel az iparszerû állattartásra. A nagy egyedszámú állományok, a termelésorientált állattartás kiemelt jelentõségûvé teszi az így élõ állatok jólétének biztosítását és annak folyamatos figyelmét.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Állattenyésztés húsmarha tartás

Húsmarhatartás februártól decemberig

Az elmúlt év során e folyóirat hasábjain több tanulmány is foglalkozott a húsmarhatartás hazai lehetõségeivel, megoldásaival és a fejlesztési elképzelésekkel. A különbözõ nézõpontok ellenére abban a szakemberek többsége egyetért, hogy az EU csatlakozást elõsegítõ strukturális átalakítás egyik jól definiálható részterülete a környezet- és természetvédelmi igényeket is szolgáló legeltetéses állattartási rendszerek létrehozása.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Állattenyésztés baromfi Klíma ketrec

Ketrec és a klíma a baromfiistállókban.

Az állattartási technológiák megítélésének egyik igen fontos része - baromfi esetében különösen - az istállóklíma. Elsõsorban annak a módja, hogy az állat növekedéséhez milyen mértékben tudjuk biztosítani az optimális mennyiségû és minõségû levegõt.