MENÜ

Tejelõ fajták küllemi bírálata

Oldalszám: 59-60
2013.11.04.

A tetszetõs külsõ megjelenési formát mindig kedvelték a tenyésztõk. Szerencsés találkozás, ha a ” vonzó” forma a tenyészcélt is alapvetõen szolgálja.

A fajták tenyésztése során bebizonyosodott, hogy az évtizedeken át a tejtermelésre irányuló szelekció a tejelõ jelleget és a testkapacitást erõsítette. Háttérbe szorultak viszont olyan fontos funkcionális tulajdonságok mint a láb és a tõgy, ezáltal megnövekedett a tõgy és lábproblémás egyedek száma, ennek következtében csökkent az egyedek élettartama. Világtendencia, hogy az intenzív tejelõ fajták hasznos élettartama fokozatosan csökken. A csökkenés megállítása, illetve a hasznos élettartam n

A tejelõ fajtáknál a lineáris leíró küllemi bírálati rendszert alkalmazzák. A rendszer lényege, hogy az egyes küllemi tulajdonságot a két biológiai szélsõ érték között értékeli, potenciális gazdasági és funkcionális fontosságú küllemi tulajdonságokat tartalmaz, melyeket 1-9 pont közötti skálán jelenít meg. A bírálatot az elsõ laktációban kell elvégezni.

övelése elképzelhetetlen a küllemi tulajdonságok következetes figyelembe vétele nélkül. A világon használt sok szelekciós indexben a küllem 20-40%-kal szerepel. Nálunk is a Holstein Globál Indexben a termelés és a küllem aránya 60-40%. A küllemi bírálat mellett szól az a tény is, hogy a modern fejõberendezések, fejõrobotok gazdaságos üzemeltetése csak kiváló küllemû tehenekkel lehetséges.

A küllemi bírálat célja, hogy a tenyésztõ ismerje meg az állománya küllemi állapotát, ennek ismeretében szakszerû párosítási tervet tudjon készíteni, hogy a populáció külleme javuljon. Nem utolsó sorban a tenyészbikajelöltek küllemi tenyészértékeinek elõrejelzéséhez szolgáltasson adatokat.

Jelenleg hazánkban a holstein-fríz fajtánál a következõ küllemi tulajdonságokat bírálják 1-9 pont között: Az egyik biológiai szélsõ érték (- irányultság) 1 pont, a másik biológiai szélsõ érték (+ irányultság) 9 pont. (közel 30 tulajdonságot ismerünk, ebbõl 14-16-tulajdonságot tartunk nagyon fontosnak azaz elsõdlegesnek, de ezek száma országonként, illetve az aktuális tenyészcélnak megfelelõen változhat.)

A törzs tulajdonságai. A farmagasság negatív irányultsága az “alacsony”, a pozitívé a “magas”. 130 és 154 cm között 3 centiméterenként változik a pontszám. Az erõsséget (mellkas szélessége) az elülsõ végtagok közti távolság alapján bírálják. “Gyenge” minõsítéskor a távolság 10 cm, a kedvezõ, “erõs” esetében 34 cm. A törzsmélység kedvezõtlen ha “sekély”, kedvezõ ha “mély”. Ezek a tulajdonságok határozzák meg a tömegtakarmány-fogyasztó képességet, a kapacitást Az élesség megítélésekor a bordák nyitottságát, a bordák lefutásának szögét és a mar tájékénak élességét veszik figyelembe, ez a tejelõ jelleg meghatározója. Nem kívánatos biológiai szélsõ érték a “burkolt”, és kedvezõ a másik biológiai szélsõ érték az “éles”.

A láb tulajdonságai. A hátulsó láb oldalnézet esetében is az 5 pont fejezi ki a szabályos lábállást. A két szélsõ érték a “nyitott” és a “kardos” kedvezõtlen. A hátulsó láb hátulnézet tulajdonságnál a “gacsos” lábállás nem jó, a “párhuzamos” pedig kívánatos. A körömszögnél, melyet a köröm hegyfali felületének a talajfelszínnel bezárt szöge határoz meg, a “lapos” körömszög nem kívánatos, a “meredek” (45-50 fok) igen. A láb tulajdonságai nagyban befolyásolják a tehén technológiai tûrõképességét és a hasznos élettartamának hosszát.

A tõgyrendszeren belül a következõ tulajdonságokat bírálják: elülsõ tõgyfél illesztése, hátulsó tõgyfél magassága , tõgyfüggesztés és a tõgymélység. Ezektõl a tulajdonságoktól függ a tõgy kapacitása, a fejhetõség, a technológiai tûrõképesség (fejõház), az élettartam és a szomatikus sejtszám. Az elülsõ tõgyfél illesztésekor azt bírálják, hogy hogyan illeszkedik a hasfalhoz, kedvezõtlen a “laza”, kívánatos az “erõs” illesztés. A hátulsó tõgyfél magasságakor azt bírálják, hogy a tõgy mirigyállományának legmagasabb pontja és a péra között hány cm a távolság. Minél kisebb a távolság annál magasabb a tõgy, ami a kívánatos. A tõgyfüggesztéskor a középsõ függesztõszalag behúzódásának mértékét bírálják a tõgy aljától kiindulva a két hátulsó negyed között. Minél hosszabb a “behúzódás” annál erõsebb, azaz kedvezõbb a függesztés. A tõgymélység akkor ideális, ha a tõgyalap a csánk felett van 5-8 cm-rel. Minél nagyobb az eltérés +- irányban annál kedvezõtlenebb ez a tulajdonság. lyásolják.

A tõgybimbó helyezõdésnél nem kívánatos a “szélen helyezõdõ” és a “közel álló” tõgybimbó sem. A tõgybimbó hosszúság esetében is a két biológiai szélsõ érték, azaz a “rövid” és a “hosszú” tõgybimbó nem ideális. A tõgybimbó küllemi tulajdonságai a fejhetõséget és a szomatikus sejtszám alakulását befo

A bíráló ezután 4 fõ bírálati tulajdonság alapján 1-99-ig terjedõ skálán bírálja a tehenet és az ezekre adott pontszámok megfelelõ súlyozása fogja képezni a végsõ pontszámot, mely 50-99 pont között alakulhat.

A 4 fõ bírálati tulajdonság a következõ:

Tejelõ jelleg. Megítélésekor az élességet veszik figyelembe, és az ivari jelleget bírálják. Aránya a végsõ pontszámban 20%.

Testpont. Bírálati szempont a testalakulás és a termet. Megítélésekor a törzs és a far küllemi tulajdonságai mellett a törzs és a far hosszát, a hátvonal és az ágyékkötés erõsségét veszik figyelembe. Aránya a végsõ pontszámban 20%.an 20%.

Láb-lábvég. Elbírálásakor a láb tulajdonságai mellett a csontozat és izületek minõsége is befolyásolja az adható pontszámot. Aránya a végsõ pontszámb

Tõgy. A tõgyrendszerhez tartozó küllemi tulajdonságok mellett a bíráló a tõgyre adható pontszám megítélésekor figyelembe veszi még a mirigyességet, a bimbóalakulást és a bimbók pigmentáltságát is. Aránya a végsõ pontszámban 40%.

A végsõ pontszámok

A fajta hivatalos küllemi bírálatát itthon a Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete végzi.

A tenyésztõk olyan teheneket akarnak, amelyeknek a külleme a korral javul, ez azt jelenti, hogy mire a tehén kifejlõdik, külleme úgy alakuljon, hogy minden testtája a magas és hosszú ideig tartó termelést szolgálja, azaz funkcionális állat váljon belõle. Hosszú idei

Az AGRO NAPLÓ következõ számában részletesen szeretném ismertetni a küllemi tulajdonságok és a különbözõ értékmérõ tulajdonságok közötti összefüggéseket.

g rendelkezzen kiváló tõgyrendszerrel, szabályos lábszerkezettel, tökéletes ellést biztosító farral, hogy csak néhányat említsünk. A tenyésztõk azokat az állatokat preferálják amelyek hosszú ideig nem mutatják az “öregedés jeleit,” tovább tartják meg jó küllemüket, ezért szükséges minden egyedet az elsõ laktációban lebírálni és a kapott adatokat a tenyésztés során felhasználni. A képeken kiváló küllemû holland holstein-fríz tehenek láthatók.

 

 

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Kar

Mosonmagyaróvár

Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék

Dr.habil. Báder Ernõ

egyetemi tanár

értelmezése bírálati osztályok alapján történik, mely lehet gyenge, elfogadható, jó, igen jó, nagyon jó és kiváló.

A far tulajdonságai. A farszélességet az ülõgumók közti távolság alapján bírálják, kedvezõtlen a “szûk” (12 cm), ideális a “széles” (28 cm), az ellés lefolyására van nagy hatással. A farlejtésnél mindkét szélsõ érték, a “csapott” és a “tornyos” far is kedvezõtlen. Ideális a 6 fokos lejtés. A farlejtés az ellés lefolyásán kívül befolyásolja még a lábállást is.