MENÜ

Szálastakarmány betakarítása tárolása és etetése

Oldalszám: 67
2013.11.04.

A kisüzemi tehenészetekben a takarmányozás gépesítését az alacsony gépesítettségi szint és a kis teljesítményû eszközök használata jellemzi.

Kukoricamorzsolásra (1. táblázat) használt gépek 250-350 kg/óra teljesítményûek. Az alkalmazott kalapácsos darálókat (2. táblázat) a 60-400 kglóra teljesítmény jellemzi. Répaszeletelésre vagy kézi hajtású gépeket, vagy az RSZ 1 jelû villamos hajtású (550 W) gépek használják, melynek teljesítménye 300-600 kg/óra. Szállításra (3. táblázat) pótkocsis kerti traktorokat használnak, melyeknél a rakodási tömeg 0,2-1,5 t.

A kisgazdaságban tartható tehénlétszámot alapvetõen meghatározza a gépesítés szintje és a családban e célra fordítható munkaórák száma. A takarmány-elõkészítés és a takarmánykiosztás tehénlétszámtól függõ értékeit külön táblázatokban (4., és 5. táblázatok) mutatjuk be. A fajlagos (egy tehénre esõ) élõmunka igény a tehénlétszám növekedésével csökken. A kistermelõk számára talán legnehezebben megoldható feladat a szilázs- és a szénakészítés. Gépesítéshatékonyság és gazdaságossági szempontból hasznos lenne az egy faluhoz (egy körzethez) esõ kistermelõk közös területen, közös gépparkkal való szilázs- és szénaellátása.

2001. január 17.

Dr. Bak János

Kisüzemi kukoricamorzsolók

Kisüzemi kalapácsos terménydarálók

Kistraktoros pótkocsis szállítás

Kisüzemi tehenészetben a takarmánykiosztás élõmunkaideje 1.

Kisüzemi tehenészetben a takarmánykiosztás élõmunkaideje 2.