MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés semafor mag

Így minden mag megéri … a holnapot.

A privatizáció után több, korábban nem jelentkezõ gonddal találták magukat szemben a termelõk. Számos helyen komoly nehézségeket eredményezett az elõre tervezett vetésváltások elmaradása, az így kialakuló egyoldalú gyom és kártevõ állomány, az esetenként nem megfelelõ talajmunkák miatti talaj és víz problémák.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Gyümölcs talaj

A gyümölcsök talajvizsgálata, a tápelemek megoszlása

A rendszeres talajvizsgálatoknak is megvan a jelentõsége, de a telepítés elõtt vagy a szaktanácsadás kezdetekor a trágyázási rendszer kialakításához elengedhetetlen részletes képet kapni a gyümölcsös talajának fizikai és kémiai tulajdonságairól. Jó lenne, ha a gazdák elõrelátóak lennének, és már az ültetvény létesítése elõtt egy évvel elvégeztetnék a talajalkalmassági és tápanyag vizsgálatokat. Még akkor is, ha nem feltételezhetõ a telepíthetõséget kizáró talajhiba.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Termesztés lestyán növény

A lestyán termesztése

A lestyán régóta használt fûszer-és gyógynövényünk, melynek minden növényi része értékes. Az egész növény zellerre emlékeztetõ illatú és ízû, gyökere, levele és illóolaja fûszerkeverékek, likõrök és élelmiszeripari készítmények fontos alkotója. A gyökérdrog hivatalos több ország gyógyszerkönyvében, igazolták vizelet- és szélhajtó hatásait, de emésztési rendellenességek esetén is alkalmazható.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés szőlő rügyek ültetvény

A szõlõtõkék terhelése

A terhelést elsõsorban a metszéssel kapcsolatban emlegethetjük. A megmetszett, tõkén maradt világos rügyek száma adja a tõkerügyterhelését. A tõkén fejlõdött, illetve meghagyott hajtások száma a hajtásterhelés, a fürtök száma a fürtterhelés mértékét mutatja. Ezeket a terheléseket fitotechnikai munkákkal szabályozzuk. Elsõsorban ezekkel irányítjuk a termés mennyiségének és minõségének alakulását és tártjuk fenn a termõegyensúlyt; természetesen mindenkor figyelembe véve a szõlõ életére ható egyéb tényezõket és a termesztési célt is.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés kert díszkert

Díszkert-alakítási kis káté I.

A kert teljesen soha sincs készen, szokás hangoztatni. Ez térbeli és idõbeni lezáratlanság, amiatt is adódik, hogy a növények nemcsak azt a terjedelmet képviselik, amit éppen kitöltenek, hanem azt is, amit fejlõdésük során majd ki fognak tölteni.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Paprika Paradicsom palánta

Földkeverékek készítés a palántaneveléshez

A zöldségtermesztés legnehezebb és legtöbb kockázattal járó része a palántanevelés, ezen belül is az egyik legtöbbet vitatott és legtöbb bizonytalanságot a földkeverékek megválasztása és használata jelenti. Ugyanakkor az elmúlt években lényeges változás volt tapasztalható, egyre több termesztõ tért át a gyenge minõségû kertiföldekrõl és gyepkockákról a tõzegalapú tápkockák használatára. Talán most a palántanevelési idény kezdetén nem árt néhány szót errõl szólni, hisz még meglehetõsen sok ezen a téren a bizonytalanság, és van néhány kertész, akinek szüksége van ilyen téren néhány tanácsra.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés búza gabona

Tavaszi kalászos gabonáinkról

Az elmúlt évben több mint elégséges tapasztalatot gyûjthettünk a tavaszi kalászos gabonák termesztésében rejlõ kockázatokról. Termesztésükrõl teljes egészében nem mondhatunk le, az nem lenne helyes válasz még akkor sem, ha a tavalyi tavaszi kalászos gabonák sokszor annyit sem teremtek, amennyi a betakarítás költségét fedezte volna.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Termelő vöröshagyma tavaszi

Tavaszi vetésû; vöröshagyma-termesztés fajtaválasztéka

A vöröshagyma legfontosabb zöldségnövényeink egyike, melyet a nyerspiac folyamatosan igényel, emellett a szárító-, konzerv- és hûtõipar is jelentõs mennyiséget dolgoz fel. A termesztésének egyik legfontosabb tényezõje a fajta. A fajta megválasztásához tudni kell azt, hogy a megtermelt árut hol és kinek (nyers piac, konzervipar, szárító ipar. hûtõipar) kívánjuk értékesíteni, ismerni kell a vevõ minõségi igényeit, kell-e tárolni, illetve milvenek a termesztési feltételeink.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés vetésforgó összeférhetőség

Vetésforgó - vetésváltás

A vetésforgók jótékony hatása a talajra, termésre több ezer évre nyúlik vissza. A mai Kína területén uralkodott Han dinasztia idõszakában mintegy 3000 évvel ezelõtt felismerték, hogy ugyanazon növény folyamatos termesztésével csökken a termés, ezért egyszerû forgókat vezettek be. Az ókori görögök és rómaiak már négyféle növényi sorrendet alkalmaztak: kettõt termékeny, egyet közepes, egyet gyenge termõképességû talajokon. Európa nagy részén a középkorban a háromnyomásos rendszerek (Eredeti: 1. év ugar, 2. év õszi gabona, 3. év tavaszi gabona; módosított: 1. répa, 2. tavaszi gabona, 3. õszi gabona) terjedtek el, majd igazi áttörést az ún. Norfolki négyes vetésforgó megjelenése váltott ki a 18. század végén. A négy növény (1. répa, 2. tavaszi árpa vöröshere alávetéssel, 3. vöröshere, 4. õszi búza) termesztését olyan módon oldották meg, hogy az mai kifejezéssel élve a fenntarthatóság követelményrendszerének megfeleljen.