MENÜ

Tavaszi vetésû; vöröshagyma-termesztés fajtaválasztéka

Oldalszám: 10-11
2013.11.04.

A vöröshagyma legfontosabb zöldségnövényeink egyike, melyet a nyerspiac folyamatosan igényel, emellett a szárító-, konzerv- és hûtõipar is jelentõs mennyiséget dolgoz fel.

A termesztésének egyik legfontosabb tényezõje a fajta. A fajta megválasztásához tudni kell azt, hogy a megtermelt árut hol és kinek (nyers piac, konzervipar, szárító ipar. hûtõipar) kívánjuk értékesíteni, ismerni kell a vevõ minõségi igényeit, kell-e tárolni, illetve milvenek a termesztési feltételeink.

A vöröshagyma legfontosabb zöldségnövényeink egyike, melyet a nyerspiac folyamatosan igényel, emellett a szárító-, konzerv- és hûtõipar is jelentõs mennyiséget dolgoz fel.

A termesztésének egyik legfontosabb tényezõje a fajta. A fajta megválasztásához tudni kell azt, hogy a megtermelt árut hol és kinek (nyers piac, konzervipar, szárító ipar. hûtõipar) kívánjuk értékesíteni, ismerni kell a vevõ minõségi igényeit, kell-e tárolni, illetve milvenek a termesztési feltételeink.

A piac, az értékesítési lehetõségek, a támasztott minõségi követelmények és a termesztés körülményeinek ismerete a termesztés legfontosabb elemei.

A friss piac igénye: a vöröshagymát egész évben folyamatosan, megközelítõleg azonos mennyiségben és minõségben igényli. Ennek érdekében szükséges a különbözõ termesztési módok (áttelelõ, tavaszi vetés ill. ültetés) a különbözõ tenyészidejû fajták, a tárolás technikai és fajtaigényének ismerete.

Az ipar (szárító-, konzerv-, hûtõipar) igénye: felhasználási területként jelentõsen eltérhet. A szárítóipar magas szárazanyag tartalmú és Magyarországon a csontszínû szárítmány elõállítására alkalmas fajtát igényel. A konzervipar felhasználási iránya többrétû: a készítmények ízesítésére jó fûszerezõ értékû, vagy gyöngyhagyma gyártáshoz speciális – fehér héjszínû, megnyúlt alakú, apró méretû hagymát igényel. A hûtõipar vastag pikkelylevelû, és mélyhûtve megfelelõ küllemû árut adó fajtákat részesíti elõnyben.

A termelõ igénye: elsõsorban, hogy gazdaságosan termeszthetõ legyen a fajta. A gazdaságos termesztés függ a fajta termõképességétõl, tenyészidejétõl, a minõségtõl (pl. beltartalom, tárolhatóság) a fajta termesztési igényétõl, és természetesen a termés eladhatóságától. A termelõ ma általában a termõképességre helyezi a fõ hangsúlyt. A minõséget csak akkor veszi figyelembe, ha a majdani vevõ minõségi követelményeket támaszt és azt meg is fizeti, hiszen egy magasabb minõséget adó fajta (pl. magasabb szárazanyag tartalom) kisebb hozammal jár. A tenyészidõt is csak a piaci igények alapján tekinti fontosnak a termelõ, hiszen egy korai fajtától általában csak kisebb hozam várható.

Az utóbbi évek vetõmag kínálatában Magyarországon is egyre nagyobb számban találhatók hibridek. Elterjedésük a jelenlegi piaci viszonyok között lassú, mert a vetõmag ára igen magas, a szabadelvirágzású fajták 5–10-szerese. Terjedésük a természetes színvonalának emelkedésével várható.

A hibridek elõnye elsõsorban nem a nagyobb terméshozamban rejlik, hanem a minõségben, kiegyenlítettségben (az állomány fejlõdésének, a termés érésének, nagyságának, minõségének egyöntetûségében) és ebbõl adódóan, termesztéstechnológiai elõnyökkel jár. Így például szabályozható a hagyma mérete, a vetés sûrûségének beállításával, ütemezhetõ és hatékonyabban hajthatók végre az egyes technológiai mûveletek (vegyszeres gyomirtás, betakarítás stb.)

A hazai fajtaválasztékban jelenleg 60 fajta szerepel. Az utóbbi években állami elismerésre került fajták jelentõs része külföldi nemesítésû hibrid, az új minõsítésû fajták között sok a korai – igen korai érésû, és megjelent néhány rezisztens fajta is. Az új fajtáknak is meg kell felelniük néhány hazai elvárásnak: barna héj szín, közel gömb alak. Természetesen a piac – kisebb mennyiségben – mindig igényelte a különleges fajtákat is (pl.: különbözõ alak, és héj szín), melyekkel a választék színesíthetõ, bõvíthetõ.

A piaci igények kielégítése érdekében, különbözõ természetes technológiák ismertek: áttelelõ termesztés, tavaszi dughagymás (kétéves) illetve egyéves magról vetett, és vannak Magyarországon kevéssé ismert termesztési módok, pl.: palántaneveléssel.

Elterjedt tavaszi termesztési módok jellemzõi:

Dughagymás: hagyományos termesztési mód, jó vízgazdálkodású talajokon, öntözés nélkül alkalmazható. A termesztés költségei magasabbak, a terméshozam alacsonyabb. A hõkezelést igénylõ fajták (pl.: Makói) ültetése csak késõn – április elején kezdhetõ. A termés általában jó minõségû, magas szárazanyag tartalmú, hosszan tárolható. Ma már elsõsorban a szárítóipar dolgozza fel.

Egyéves, magról vetett termesztés: csak öntözött körülmények között javasolható. Szárazanyag tartalomtól és tenyészidõtõl függõen nagy terméshozamra képes. Vetése március elején-közepén ajánlott. A fajtaválaszték bõséges, a piaci igénynek megfelelõ alakú, héjszínû, tenyészidejû, tárolhatóságú fajta kiválasztásához nyújt segítséget az alábbi táblázat.

Fehér András, OMMI

Államilag elismert vöröshagyma fajták fõbb jellemzõi 1.

Államilag elismert vöröshagyma fajták fõbb jellemzõi 2.

Államilag elismert vöröshagyma fajták fõbb jellemzõi 3.