MENÜ

Új korszak a napraforgó gyomirtásában

Oldalszám: 40
2013.11.04.

2001. januárjának elsõ hetében kapott felhasználási engedélyt az EvolusÒ 80 DF gyomirtószer napraforgó preemergens gyomirtására.

A triazolon csoportba tartozó molekula az azafenidin olyan tulajdonságokkal rendelkezik melyek azt teszik lehetõvé, hogy a napraforgó gyomirtásban korábban gondot jelentõ hatékonysági és szelektivitási problémákat a készitményt felhasználók ezentúl könnyedén megoldják.

Az azafenidinnel egy új hatóanyag került a napraforgó gyomirtásba, ami az egyoldalú vegyszerhasználat veszélyeit is kiküszöböli.

A magyarországi engedélyezési, fejlesztési munka során a DuPont igyekezett kitérni a fajták, hibridek reakciójára , a gyomirtási spektrumra és a hatékony, hosszú hatástartalmot biztosító dózis meghatározására a vetésváltás biztonságát és rugalmasságát is figyelembe véve.

Mindezek mellett olyan “szerencséje” volt az elmúlt években az engedélyezõ vállalatnak és a témán dolgozó Növényvédelmi Állomásoknak, egyetemi szakembereknek, kutató intézeteknek, hogy igen eltérõ környezeti, idõjárási feltételek mellett tudtuk vizsgálni, fejleszteni a készitményt, illetve ezután a javasolt gyomirtási technológiát.

Több éven keresztül vizsgáltuk a hibridek reakcióját Debrecenben lösz talajon, Bács-Kiskun megyében homokos talajon és Békés megyében a Pioneer Szarvasi telepén.

Sem aszályos sem nedves évjárat esetén nem találtunk olyan hibridet amelynek kezelését korlátozni kellett volna. A készitmény szelektivitása még dupla dózis esetén sem okozott sem mennyiségi sem minõségi depressziót.

Annak ellenére, hogy például az 1998 as évben a kezelés napján 64 mm csapadék hullott a területre majd további 26 mm két héten belül.

Az utóvetemény vizsgálatokat is több helyen végezték és a tapasztalatok szerint a készítmény elõírás szerûen használva a vetésváltásban engedélyezett kultúrák esetén (õsszel gabona, tavasszal gabona és kukorica) nem okoz fitotoxicitást.

A készitmény kiválóan pusztítja a nálunk veszélyes gyomnak számitó parlagfüvet, csattanó maszlagot, selyemmályvát és sok más magrólkelõ kétszikût.

A hatékonyság független a talaj szervesanyagtartalmától 1-5 %, között és a pH-tól pH 3 és 9 között.

A készitmény hatása csapadék vagy öntözés hatására megújul, ami azt jelenti hogy a nedvesség hatására csirázásnak iduló növényeket elpusztitja. Ez annak a következménye, hogy az azafenidin hidrolízis és fõleg mikrobiális uton való lebomlása során keletkezõ molekulák is rendelkeznek gyomirtó hatással. A gyomok hatóanyag iránti érzékenységének külömbsége jól látszik. A tavalyi száraz évben a kezelés után megkésve érkezõ esõk hatására csirázó igen érzékeny libatop és csattanó maszlag is elpusztult.

Az optimális egyszikûirtó partner meghatározására is számos kisérletet végezett a DuPont és a kisérletek bizonyitották, hogy a dimetenamid hatóanyagú FrontierÒ megbízható partnere az EvolusÒ nak.

Az EvolusÒ +FrontierÒ tankeverék gyomirtási sprektruma/részleges lista/.

Ambrosia elatior Parlagfû

Datura stramonium Csattanó maszlag

Abutilon theophrasti Selyemmályva

Chenopodium album Fehér libatop

Chenopodium hybridum Pokolvar libatop

Capsella bursa-pastoris Pásztortáska

Melandrium album Fehér mécsvirág

Sinapis arvensis Vadrepce

Mercurialis annua Egyéves szélfû

Amaranthus blitoides Henye disznóparéj

Amaranthus retroflexus Szõrös disznóparéj

Amaranthus albus Fehér disznóparéj

Atriplex patula Terebélyes laboda

Polygonum lapathifolium Lapulevelû keserûfû

Polygonum persicaria Baracklevelu keserûfû

Stachys annua Tarló tisztesfû

Solanum nigrum Fekete ebszõlõ

Sonchus arvensis Mezei csorbóka

Digitaria sanguinalis Pirók ujjasmuhar

Echinochloa crus-galli Kakaslábfû

Setaria glauca Fakó muhar

Setaria viridis Zöld muhar

A z EvolusÒ egyszikûek elleni hatását kiválóan egésziti ki és nyújtja meg a FrontierÒ . Fontos, hogy a hazánkban veszélyes és elsõ számú gyomnak elõlépett Parlagfû ellen a kombináció kiváló hatással rendelkezik.

Az EvolusÒ +FrontierÒ tankeverék kombináció biztonságosan használható 1.5% nál magasabb szervesanyagtartalmú talajokon.

A DuPont reményei szerint 2001 tavaszán a napraforgó termesztõk a következõ technológiával eredményesebben és a környezeti tényezõk kedvezõtlen hatásaitól kevésbé függve oldhatják meg a napraforgó gyommentesítését.

A javasolt technológia:

Aprómorzsás egyenletes rög és növényimaradvány mentes talajfelszín

Vetés után három napon belül permetezés egymenetben a tankkeverékel

EvolusÒ 100 g/ha +FrontierÒ 1,5 L/ha

Használatának elõnyei

Kiváló szelektivitás

Széles hatásspektrum

Hatékony több, a napraforgóban nehezen irtható gyom ellen, mint Parlagfû, Csattanó maszlag, Selyemmályva

Hosszú, tartós hatás

Kedvezõ toxikológiai, ökotoxikológiai tulajdonságok

Nincs kimutatható maradék a napraforgóban, olajban /60 nap várakozási idõ zöldtakarmányozásra/

Rezisztencia megelõzése

Talajban nem mozog és nem mosódik ki

Alacsony dózis, könnyû kezelhetõség

Ò A DuPont bejegyzett márkaneve

Ò A BASF befjegyzett márkaneve