MENÜ

A nagy sárga csupaszcsigák

Oldalszám: 5
2014.01.07.

Petró Ede

Növény- és Talajvédelmi Központi SzolgálatMagyarország területén jelenlegi ismereteink szerint 26 házatlan vagy meztelencsiga faj fordul elõ, és közülük 10 faj esetenként kártevõként is ismert.

Nedvességkedvelõ, fénykerülõ állatok. Hímnõsek, azaz minden egyes egyed tojásrakásra képes. Fajtól és élettartamtól függõen tojásprodukciójuk 50-600 db. Élettartamuk 1-3 év. Éves nemzedékszámuk 1-2, ill. kétéves fejlõdésûek lehetnek. Áttelelésük fajtól függõen tojás, fiatal csiga és kifejlett állapotban történik. Egyes fajoknál (és ezek közt több kártevõként is ismert), novembertõl februárig tojnak, az új nemzedék kikel, majd táplálkozik is ez idõ alatt.

A címben szereplõ nagy csupaszcsiga fajok (Arion rufus és az A. lusitanicus) kinyújtózkodott állapotban 8-15 cm hosszúságúak. A hazai „csigász” irodalom az 1900-as évektõl az A. rufus fajt jelzi (Kõszeg, Szeged, Budapest). Kaposvárról az 1930-as években egy testvérfajuk, az élénk csupaszcsiga két változataként is leírták. Soós Lajos 1959-ben (bizonyító példányok hiányában) törölte a magyar faunalistáról, de várható elõfordulásukat valószínûsítette. Az elsõ A. rufus példányokat 1980-84-ben Barcson Botka János, az A: lusitanicus egyedeit 1985-ben, Sopronban Horváth Csaba gyûjtötte. 1999-tõl a Dunántúl nyugati és déli részérõl (több helyrõl) erõs kártételt jeleztek. A két faj példányai külsõ megjelenésükben és színezetükben nagyon hasonlóak egymáshoz, biztos elkülönítésük csak anatómiai vizsgálattal lehetséges.
Az ugaroltatás (ez nálunk inkább a mûveletlenül hagyott, elgazosodott földterületek) kiváló életteret biztosít a tömegszaporodásra, és onnan a szétterjedésükre a szomszédos földterületekre.
·Mikor védekezzünk:
Preventíven kell védekezni, vagyis legjobb a kezelést vetés elõtt végezni (ilyenkor a csigák már láthatók), vagy vetéskor. A vetés után de kelés elõtti védekezések már csökkent hatásfokúak, mivel a megduzzadt magot ill. megindult csírahajtást meg- ill. lerághatják.
·Mivel védekezzünk:
Hazánkban két vegyületcsoport engedélyezett:
·Metaldehid
Gyomorba jutva, vagy a csiga talpán keresztül kontakt módon hat. Hatása gyors, a csiga erõs nyálka-kiválasztódása mellett 6-24 óra alatt elpusztul.
·Merkaptodimetur
A gyomorba jutva, és kontakt módon hat. Neurotoxikus úton fejti ki hatását. A csigába jutva blokkolja az állat vízháztartását, nyálka-kiválasztódás nincs. Az állat 24-48 óra alatt elpusztul.
Ha a granulátumot szabad talajfelszínre juttatjuk ki, akkor azt a lehetõ legegyenletesebb formában tegyük (18-20 db granulátum/m²) . A szemcsék a levélzetrõl leperegnek, de ennek ellenére leveles zöldségekre nem szórhatók ki, vagy nem is alkalmazhatók. Ha alkalmazhatók, akkor a sorközbe szórjuk ki, de ott is egyenletes elosztásra törekedjünk. A vásárlás és felhasználás elõtt a csomagoláson lévõ címkén lévõ utasításokat figyelmesen olvassuk el, és tartsuk be.
Végezetül:
·Preventíven kell védekezni.
·Kezelés után ellenõrizzük a hatásosságot.
Ha a csiga újból megjelenik, a kezeléseket meg kell ismételni. Ez akkor esedékes, ha a csiga még látható, de a granulátum már nem.