MENÜ

Az ISO 9001 minõségügyi szabványról röviden

Oldalszám: 50
2014.01.08.

Az ISO 9001 minõségirányítási szabvány az International Organization for Standardization (ISO) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kidolgozott, gyakorlatilag a világ valamennyi államában elfogadott minõségügyi elõírás és követelmény gyûjtemény.

Az ISO 9001 szabvány nem termékre, vagy szolgáltatásra vonatkozik, hanem folyamatokra és szervezetekre: úgy tervezték, hogy a világon bárhol mûködõ szervezetre és alkalmazott folyamatra alkalmazható legyen.Az ISO 9001 szabvány arra a célra összpontosít, amely a gazdasági élet mozgatója: a vevõk, az ügyfelek elvárásainak és igényeinek minél teljesebb kielégítése.Egy jól megtervezett, bevezetett és gondosan mûködtetett ISO 9001 szerinti minõségirányítási rendszer jelentõsen segítheti, hogy tevékenysége egyre magasabb szinten és minõségben tudjon megfelelni a vevõk elvárásainak. Ez úgy érhetõ el, hogy minden, a minõséget befolyásoló munkafolyamat, tevékenység esetén egy háromrészes, folyamatosan megújuló ciklus valósul meg: tervezés – ellenõrzés – dokumentálás:Az ISO 9001 szabvány szerinti minõségügyi rendszer kiépítése és mûködtetése során

· a minõséget befolyásoló tevékenységeket tervezni kell, célok és a felelõsségi körök egyértelmûek legyenek,

· a minõséget befolyásoló tevékenységeket ellenõrizni kell, hogy a speciális elvárások (minden szinten) teljesüljenek, a problémákat megelõzzük és elhárítsuk, és a helyesbítõ akciók tervezhetõk és kivitelezhetõk legyenek,

· a minõséget befolyásoló üzleti tevékenységeket dokumentálni kell, hogy biztosítsuk a minõségi célok és módszerek megértését, zökkenõmentes együttmûködést a szervezeten belül.Az ISO 9001 szabvány szerinti minõségirányítási rendszer kiépítése és hatékony mûködtetése esetén a szervezet tevékenységét az alábbiak is fognak megvalósulni:

· teljes elkötelezettség a minõség iránt a vezetés és valamennyi alkalmazott részérõl,

· a hibamegelõzés kerül elõtérbe,

· állandó, alkotó kommunikáció a munkafolyamatok, a vezetõk, munkatársak, ügyfelek, partnerek között,

· a tevékenység minõsége szempontjából kritikus dokumentumok gondos vezetése és hatékony ellenõrzése,

· a munkafolyamatok kritikus pontjainak és a kimenetek folyamatos figyelése, ellenõrzése, a javító célzatú beavatkozások végrehajtása.Az ISO 9001 szabvány szerinti minõségirányítási rendszer várható elõnyei:

· a vezetés hatékonyságának és eredményességének növekedése,

· a munkaszervezet és a folyamatok folyamatos fejlõdése,

· tervezett és rendszeres ellenõrzés, hibafeltárás, helyesbítés és megelõzés,

· csökkenõ hibalehetõség és veszteség,

· egyenletesebb és megbízhatóbb teljesítmény,

· a piaci pozíció erõsödése, a versenyképesség javulása,

· a presztízs növekedése.

Dr. Vadász István