MENÜ

Biokontroll Hungária Kht

Oldalszám: 49
2014.01.08.

Az ökológiai gazdálkodás ellenõrzõ- és tanúsító szervezete

A Közhasznú Társaságot a Biokultúra Egyesület 1996-ban alapította az ökológiai gazdálkodás ellenõrzésére. A magyar és EU rendeletek szerint bioterméket csak elismert ellenõrzõ szervezet ellenõrzése esetén lehet jelölni „ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból” származó termékként, köznyelvben bio- vagy ökotermékként.

Ezt a környezetkímélõ, mûtrágyát és erõs vegyszereket nem használó termelési módot az EU-ban és világszerte tanúsítvánnyal ismerik el. A Kht. által kiadott tanúsítványokat az EU és Svájc is elismeri, azaz a tanúsított termékek külön eljárás nélkül vihetõk be ezekbe az országokba. A Kht. felügyelõ szerve a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mely a jogszabályoknak megfelelõen jelenleg egyedül a Biokontroll Hungária Kht-t ismerte el Magyarországon az ökológiai gazdálkodás ellenõrzõ és tanúsító szervezetének.

Az ökológiai gazdálkodásban szintetikus vegyszerek, mûtrágyák nélkül, a természeti környezet sokszínûségét és a talaj természetes termékenységét kihasználva és hosszútávon fenntartva, mérsékeltebb hozamokkal, viszont magasabb biológiai értékkel termelnek. A Magyarországon ökológiai gazdálkodásban termelt termékek mintegy 95%-a exportra kerül. A hazai fogyasztás fellendítésén a Biokultúra Egyesület fáradozik (tel: 316-2138; www.biokultura.com).

Magyarországon 2000-ben kb. 60 000 ha volt az ellenõrzött ökológiai gazdálkodásba vont terület nagysága, mely 1996 óta folyamatosan kétévente megduplázódik. Ez a trend 2001-ben is folytatódott, jelenleg kb. 90 000 ha áll ellenõrzés alatt.
A Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program 2006-ra 300 000 ha ökológiai gazdálkodású területtel számol.

Tanúsítványainkkal igazolt termékeknél keresleti piac van, az ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek jellemzõen 50% felárral értékesíthetõek.

Az ökológiai gazdálkodásban elõállított termékek helyes jelölése: „ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból”, valamint az ellenõrzõ szervezet neve és kódszáma.

További információért kérjük forduljon hozzánk:
Biokontroll Hungária Kht.
1126 Budapest, Németvölgyi út 25.
Postacím: 1535 Budapest Pf. 800.
Tel.: (1) 487-0153, 54, 55, 56; (30) 393-9090, (70) 243-7404
Fax: (1) 355-71-55
E-mail: bkontrol@mail.datanet.hu