MENÜ

Szaporítóanyag-használat támogatása

Oldalszám:
2014.01.08.

Igénylõ:
Regisztrált tulajdonos, vagy bérlõ állattartó


Támogatási forma:
Alanyi (normatív) támogatás


Állatfaj:
Mesterségesen termékenyített, nõivarú szarvasmarha, sertés, juh és
kecske

Általános feltételek:
A donor, hazai minõsítéssel és mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkezõ, vagy hivatalos ivadékvizsgálati programban résztvevõ apaállat, illetve ezen apaállat szaporítóanyagával történõ mesterséges termékenyítés. Az eredményes termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési jegy megléte.

Támogatás mértéke:
Tenyészbika szaporítóanyag használatnál: „kijelölt” kettõshasznú magyartarka fajta, húshasznú fajta és ivadékvizsgálati bika esetén: 2000 forint, 2001 évben született és ENAR szerint regisztrált borjanként.
Tenyészkan szaporítóanyagának használatánál: mesterséges termékenyítõ állomásról származó szaporítóanyag esetén a kan tenyészértékétõl (HVT, TI pontszámától függõen) változó, fialásonként 200-500 forint.
Ivadékvizsgálati kanok szaporítóanyagának használatakor fialásonként: 500 forint.
Tenyészkos, illetve tenyészkecskebak szaporítóanyag használatakor ellésenként 400 forint.

Benyújtás helye:
Adott fajta elismert tenyésztõ szervezete.

Benyújtás ideje:
Havonta, de legkésõbb 2001. december 1-ig. Az OMMI-vel hitelesített összesítéseket havonta, de legkésõbb 2001. december 5-ig kell az igénylõ lakhelye szerinti illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalnak megküldeni.

Igényelhetõ:
Az FM Hivatal által kiadott igazolás alapján az adóhatóságtól.

Ellenõrzi:
Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet végzi. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi.

Információ:
A szaporítóanyag használat támogatásról részletes tájékoztatást adnak a területi szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelõsök, a regisztrált inszeminátorok, a mesterséges termékenyítõ állomások, a tenyésztõ szervezetek, valamint a falugazdászok.

A mesterséges termékenyítéssel, az embrió átültetéssel és az állati szaporítóanyagok elõállításával, felkínálásával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggõ 39/1994 (VI.28.) FM rendeletben elõírt feladatainak ellenõrzése, valamint a jogszabályban elõírt adatszolgáltatás megkövetelése, az adatbázis összesítése céljából 2001 évben szarvasmarha területi mesterséges termékenyítési felelõs hálózat funkcionál. A mûködtetõ az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló KFT.


Varga Gábor