MENÜ

Tenyészapaállat beállításának támogatása

Oldalszám:
2014.01.08.

Igénylõ:
Regisztrált apaállat elõállítója, tenyészbika esetén annak vásárlója

Tenyészkan vásárlás esetében: a helyi önkormányzat.

Támogatási forma
: Alanyi (normatív) támogatás

Állatfaj:
Tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos, tenyész-kecskebak

Általános feltételek:
Az adott fajta elismert, vagy ideiglenesen elismert tenyésztõ szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésû, származási igazolással ellátott apaállat eladása/vásárlása, illetve saját tenyészetbõl történõ beállítása.
Önkormányzat esetében: szakszerû apaállat tartás és használat, a búgatásokról folyamatos nyilvántartás vezetése, a vásárlástól számított 3 évig tenyésztésben való tartási kötelezettség vállalása, elhullást, kényszervágást követõen – saját költségen történõ – tenyészállatpótlás teljesítése. Nem minõsített apaállatok használatának visszaszorítása.
Konkrét feltételek:
Tenyészkansüldõ index, minimum pontszám: 111 pont.
Tenyészkos és tenyészkecskebak index, minimum pontszám: 90 pont.
Maximális értékesítési egységár (tenyészkan, tenyészkos és tenyészkecskebak esetében): 80.000 forint.
Tenyészkan származási helye: igazoltan négyesmentes (Brucellózis, Leptospirózis, Aujeszky-féle betegség, PRRS) állategészségügyi státuszú.
Az apaállat értékesítésérõl/vásárlásról szóló jegyzõkönyv, illetve saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlata. A vételárat is tartalmazó számla másolata.
Támogatás mértéke:
Tenyészbika egyedenként 60.000 forint. Tenyészkansüldõ index pontszámtól függõen 10.000-15.000-20.000-25.000 forint, tenyészkos és tenyészkecskebak index pontszámtól függõen 15.000- 20.000-25.000 forint/egyed.
Tenyészkan esetén a helyi önkormányzat 40000 forint támogatást vehet igénybe a 111, vagy e feletti tenyészsüldõ indexpontot elért tenyészkan süldõ után, ha a zugapaállat tartás visszaszorítása érdekében tenyészkan süldõt vásárol és azt köztenyésztési céllal használja.
Benyújtás helye:
Adott fajta elismert tenyésztõ szervezete. Benyújtás ideje:
Havonta, de legkésõbb 2001. december 1-ig. Az OMMI-vel hitelesített összesítéseket havonta, de legkésõbb 2001. december 5-ig kell az igénylõ lakhelye szerinti illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatalnak megküldeni. Igényelhetõ:
Az FM Hivatal által kiadott igazolás alapján, az adóhatóságtól. Ellenõrzi:
Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági és Minõsítõ Intézet (OMMI) ellenõrzi. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi. Információ:
A tenyészapaállat beállításának támogatásáról részletes tájékoztatást adnak az elismert tenyésztõ szervezetek, a törzstenyészetek, valamint a falugazdászok.

Varga Gábor