MENÜ

Tenyészkoca-állomány minõségi cseréjének támogatása

Oldalszám:
2014.01.08.

Igénylõ:
Regisztrált tulajdonos, a tenyészkocasüldõ beállítója.

Támogatási forma:
Minõségi állománycsere céljából, támogatási kérelem útján, normatív –
vissza nem térítendõ – támogatással.

Állatfaj, korcsoport:
Sertés. Elismert, vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkezõ
fajta vagy hibrid tenyészkoca-süldõ, amely hiteles törzskönyvi ellen-
õrzésbe vont tenyészetben áll vagy onnan származik

Általános feltételek:
Szakszerû állattartási feltételek és apaállat használat. Tartós megjelölés és folyamatos nyilvántartás, továbbá a nyilvántartások 5 éven keresztül történõ megõrzése. A termékértékesítés megoldottsága. A korábbi, valamint a tárgyévi állattartási kötelezettség teljesítése.
Konkrét feltételek:
Származási hely: brucellózistól, leptospirózistól, Auyeszki-féle betegségtõl és PRSS tünet együttestõl mentes környezet. Beszerzésrõl, saját beállításról OMMI által hitelesített vásárlási jegyzõkönyv, amely a ké- relem benyújtását követõen is csatolható. A 100 egyed feletti sertés- telepek, tenyészetek igazolt „négyes” mentessége. Állattartási kötelezettség: induló kocalétszám (2001. január 1-i), illetve hatósági intézkedésre 2000. november 15-ét követõen felszámolt állományoknál, a felszámoláskori kocalétszám folyamatos szinten- tartása – a korábbi állattartási kötelezettség figyelembe vételével – 2003. december 31-ig. Minimális tenyészsüldõ index: 100 pont, saját beállítású tenyészcsere esetén 115 pont. Saját beállításkor az induló kocaállomány legfeljebb 40 %-a cserélhetõ.
Egyéb feltételek:
A tartási kötelezettség lejárta elõtt legalább 30 nappal elszámolás
benyújtása a Földmûvelésügyi Hivatalnak. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztõ szervezet igazolását az állatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékérõl.
Támogatás mértéke
: Tenyészsüldõ index pontszámtól függõen változó: 100-109 pont: 8000 forint, 110-118 pont: 11000 forint, 119 illetõleg afelett: 15000 forint –egyedenként.
Benyújtás helye:
Állattartó telephelye szerint illetékes Földmûvelésügyi Hivatal
Kérelem példányszám:
Négy
Benyújtás ideje:
Folyamatos, de legkésõbb 2001. november 15.
Elbírálás ideje:
Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap, amennyiben a termelõ a tenyészállat beállítás tényét igazolja.
Igényelhetõ:
Igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól. Támogatási kérelmenként egy idõközi részelszámolás és egy végelszámolás formájában.
Ellenõrzi:
A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal. Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál a Földmûvelésügyi Hivatal kezdeményezi.
Információ:
A tenyészkoca-állomány minõségi cseréjének támogatásával kapcsolatos támogatási kérelemrõl, valamint az igénybevétellel összefüggõ feltételekrõl és kötelezettségekrõl, a tenyésztõszervezetek, a törzstenyészetek és a falugazdászok részletes tájékoztatást adnak.


Varga Gábor