MENÜ

Tíz éves az ANDREAS STIHL Kft

Oldalszám:
2014.01.08.

Sajtóbeszélgetésre hívta az újságírókat az ANDREAS STIHL Kft a „ Budapest „ konferenciahajóra, szeptember 4.-én. A rendezvényen részt vett Hans Peter Stihl Úr is, aki elmondta, hogy nem elõször jár Magyarországon. 1990 óta többször megfordult itt, elõször mint vállalkozó és üzletember, majd mint a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara / DIHT- Deutscher Industrie- und Handelstag / elnöke. A DIHT 82 németországi Ipari és Kereskedelmi Kamara csúcsszervezete és a német gazdaság 88 külhonban tevékenykedõ német kereskedelmi kamarájának és képviseleti irodájának a csúcsszervezete. Hans Peter Stihl Úr volt az, aki tíz évvel ezelõtt Budapesten megnyitotta a német gazdaság elsõ kelet-európai képviseleti irodáját, majd néhány évvel késõbb ugyancsak õ adta át a külhoni Német-Magyar Kereskedelmi Kamarát. Ezekre így emlékezett:

„ Mondtam magyar barátainknak, hogy a német gazdaság Magyarországnak jó szövetségese lesz akkor, amikor majd az önök országának az Európai Únióba történõ belépését elõ kell mozdítani. És mint a DIHT mai tiszteletbeli elnöke itt szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy Magyarország- mostani gazdasági helyzete alapján is- egyike az EU-ba tagként belépõ országoknak.”
1991-ben röviddel a német gazdaság képviseleti irodájának megnyitása után a STIHL csoport Budapesten kereskedelmi társas vállalkozásként megalapította az ANDREAS STIHL Kft-t, azzal a céllal, hogy a STIHL erõsítse üzleti kapcsolatait Magyarországgal. Az elmúlt tíz év bizonyítja, hogy a leányvállalat beváltotta a hozzá fûzött reményeket, 2000-ben már elérték a 2 206 millió forintos bevételt, ez azt jelenti, hogy a STIHL az eladott motoros készülékek , elsõsorban a motoros fûrészek és a motoros kaszák területén jelentõs piaci részesedéssel rendelkezik Magyarországon.

Az idén 75 éves fennállását ünneplõ STIHL-csoport a Stuttgart melletti Waiblingen székhellyel több mint 30 önálló bel- és külföldi vállalkozásból áll. Bevételük ebben az évben elõreláthatólag 3 milliárd DM lesz, ez átszámítva kereken 369 milliárd forint, ezt 7000 dolgozójuk állítja elõ. Motoros fûrészeik és gyorsdarabolóik hosszú ideje vezetõ márkák a világpiacon. Hans Peter Stihl Úr úgy látja, hogy a világméretekben tevékenykedõ STIHL- csoporton belül az Andreas Stihl Kft jelentõs tényezõvé vált.
ág