MENÜ

Gázolaj jövedéki adó visszatérítése

Oldalszám: 41
2014.01.13.

A mezõgazdasági termelõ a szántó, a kert, a szõlõ, a gyümölcsös és a gyep mûvelési ágban felhasznált gázolaj után a jövedéki adó visszatérítést munkafázisonként (talaj-elõkészítés, vetés, ültetés, palántázás, növényápolás, növényvédelem, talajerõ-pótlás, tápanyagellátás, betakarítás, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás) és együttesen is kérheti, igényelheti. A tárgyévre vonatkozó igényét együttesen akkor nyújthatja be, ha az általa mûvelt földterület nagysága év közben nem változik.

A bevallást a mezõgazdasági termelõ a munkafázis (pl.: talaj-elõkészítést követõen) elvégzését követõ hónap 15-étõl nyújthatja be az illetékes Vámhivatalhoz. Ha a visszaigénylést nem munkafázisonként, hanem együttesen nyújtja be a gazdálkodó, akkor az utolsó munkafázis (betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás) elvégzését követõ hó 15. napjától esedékes az adóbevallás.

Az erdõgazdálkodó, a haltermelõ és a szarvasmarha-tartó tárgyévre vonatkozó adó-visszaigénylése a tárgyévet követõ év január 15-étõl esedékes, azonban lehetõség van a negyedévenkénti elõzetes jövedéki adó-visszaigénylésre is. A negyedévenként visszaigényelt adó összege nem haladhatja meg a tárgyévben visszaigényelhetõ adó egynegyedét.
A szarvasmarha-tartó negyedéves, ún. elõzetes jövedéki adó-visszatérítési igényének meghatározásánál a negyedév utolsó napján tulajdonban tartott tehénállomány alapján, a ténylegesen vásárolt, legfeljebb 20 liter gázolaj mennyiségre kérhet adó-visszaigénylést.

Az egyes növénytermesztési munkafázisoknál figyelembe vehetõ gázolaj litermennyisége hektáronként és évenként nem haladhatja meg a következõ értékeket:
Táblázat

Az erdõgazdálkodó 90 liter, a haltermelõ 55 liter gázolaj után jogosult hektáronként és évente jövedéki adó visszaigénylésére. A szarvasmarha-tartó az éves kronologikus átlaglétszámának megfelelõ tehénállomány után tehenenként és évente 85 liter gázolaj után igényelhet vissza jövedéki adót. A jövedéki adó mértéke a következõ: 1998. év 44,30 Ft/liter, 1999. év 49,20 Ft/liter, 2000. év 64,16Ft/liter, 2001. év 64,16- vagy 68,00 Ft/liter.

Az igényléshez és a bevalláshoz csatolni kell a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl a jogosult nevére szóló számlát, továbbá a mezõgazdasági termelõnek az illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal, az erdõgazdálkodónak az illetékes erdészeti hatóság, a halhústermelõnek pedig az illetékes vízügyi hatóság igazolását, a figyelembe vett terület nagyságáról, a munka elvégzésérõl, valamint a szarvasmarhatartónak a Földmûvelésügyi Hivatal igazolását az igazolt tehénlétszámról.

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhetõ jövedéki adó bevalláshoz célszerû és szükségszerû a falugazdászok segítõ szándékú közremûködését igénybe venni.

Varga Gábor