MENÜ

A 2002. évi termésû élelmezési búza garantált áron történõ felvásárlása

Oldalszám: 27
2014.01.13.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter 2001. október 11-i vonatkozó rendeletében meghatározta a 2002. évi termésû élelmezési célú búza garantált árát, valamint az állami felvásárlás feltétel- és követelményrendszerét.

Fontos tudnivaló, hogy az állam kizárólag a Gabona Terméktanács tagjaitól vásárolja fel a minõségi követelményeknek megfelelõ, általuk megtermelt élelmezési búzát és élelmezési célra termesztett durumbúzát.
A gabonatermesztõ köteles a búza vetésterületének nagyságát 2002. május 31-i állapotának megfelelõen legkésõbb június 15. napjáig az illetékes Földmûvelésügyi Hivatalnak bejelenteni. A 2002. évi búza vetésterületének 40 %-án minõsített, fémzárolt és legalább II. szaporulati fokú vetõmagot kell használni, melynek tényét számlával vagy vételi jeggyel szükséges igazolni. A hektáronkénti kvóta 2,4 tonna.
Az országosan felvásárlásra kerülõ mennyiség maximum 100 ezer tonna lehet, ami a piaci helyzet függvényében, a WTO számítások figyelembe vételével további mennyiségekkel bõvíthetõ.
A garantált ár összege: 17.500 Ft/tonna. (A garantált ár az általános forgalmi adót vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza.)
A felvásárlást végzõ szervezet a mezõgazdasági termelõnek az átvételtõl számított 15 napon belül, de legkorábban 2002. szeptember 1. napján köteles kifizetni a termény ellenértékének 60 %-át. A vételár fennmaradó 40 %-át a betárolás napját követõ 90 napon belül kerül kifizetésre.
A felvásárlás idõszaka: 2002. augusztus 1. – 2002. december 1. A felvásárló szervezet felvásárlási szándékáról írásban értesíti a termelõt.
Kötelezõ a minõség-ellenõrzés, melynek vizsgálati költségei a mezõgazdasági termelõt terhelik.

A részletes minõségi követelményekrõl, a felvásárlás lebonyolításának rendjérõl, módjáról részletes információkat a falugazdászoktól kaphatunk.


Varga Gábor