MENÜ

Közlemény

Oldalszám:
2013.02.19.
A Vetõmag Terméktanács felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az ismert kalászosgabona értékesítési problémák okozta helyzetet kihasználva, hirdetések jelennek meg õszi búza vetõmagot ajánlva, fajta, szaporítási fok megjelöléssel, hivatalos OMMI fémzárolás nélkül, alacsony, a vevõ számára kedvezõnek tûnõ áron.
A vetõmag-forgalmazásra, minõsítési kötelezettségre, minõségi feltételekre törvényi, rendeleti és szabványi kötelezõ jellegû elõírások vannak. Ezek megszegését semmiféle „szükséghelyzet”, egyéni érdek sem indokolja. Az így forgalmazott, többségében gyenge minõségû és fajtakevert, vagy nem fajtaazonos tételek megvásárlása, elvetése a felhasználó számára komoly veszélyt jelent a 2002 évi termés eredményessége szempontjából. Csak ismert, hivatalos, fémzárolt és szabványos minõségû vetõmag termésébõl várható – agrotechnikai és egyéb tényezõk hatására – étkezési célra alkalmas árubúza (kalászos) termés elõállítása. Aki ezzel nincsen tisztában, pár ezer forintos „vetõmag megtakarítással” a 2002 évi gazdálkodásának eredményességét veszélyezteti, továbbá kizárják magukat a földalapú támogatásból is, figyelembe véve, hogy amit elvetnek nem minõsül fémzárolt vetõmagnak, tehát nincsen meg a 40 % felújítási arány sem.
A keletkezett termés minõségébõl, vagy mennyiségébõl származó kárért kizárólagosan a felhasználó felelõs.


Dr. Hullán Tibor
A Vetõmag Terméktanács
igazgatója