MENÜ

Ismét egy ellentmondásos és kihívásokkal teli mezõgazdasági év vége felé közeledünk.

Oldalszám: 26
2014.01.08.

Az elmúlt két esztendõben az ország egyes megyéiben szinte „feledésbe merült” növényre kívánom a kedves olvasók, a mezõgazdasági szakemberek figyelmét felhívni! A vetésterület drasztikus csökkenése (a termesztés jövedelmezõségét megkérdõjelezõ felvásárlási árak miatt) után ezen az õszön újra a megfelelõ helyre került az olajos napraforgó terményára. Ez a tény a jövõre nézve sok termelõben meglendítette a termelési kedvet, hiszen a partnerekkel találkozva egyre többeket érdekel újra a napraforgó, hogy minél magasabb árbevételre tegyenek szert a saját gazdaságukban

Ehhez kíván hozzájárulni a Syngenta Seeds azzal, hogy a legkiválóbb napraforgó hibrideket ajánlja a termelõknek. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a legkülönbözõbb évjáratokban is kiemelkedõ termést takarítottak be azok a kollégák akik hibridjeinket választották. Ennek köszönhetõen a Syngenta Seeds az elmúlt két esztendõben piacvezetõ Magyarországon (41, illetve 43 %-kal), a korai éréscsoportban az Alexandrával és a középérésû csoportban az Arenával. E két hibrid mellett a kínálatot a Pixel és az Opera, valamint az Alexandra és az Arena PR-változatai teszik teljessé. Mindegyik hibridünk rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek biztonságossá és jövedelmezõvé teszik a napraforgótermesztést, így a kiemelkedõ kaszatterméssel, magas olajtartalommal, valamint nagyfokú toleranciával a legkülönbözõbb szár- és tányérbetegségek ellen! Az üzemi termelési eredmények és az összehasonlító kísérleti eredmények bizonyítják, hogy a fent említett hibridek a legkülönbözõbb termelõi igényeknek is megfelelnek minden évjáratban!

Az NK kukorica hibridek az elmúlt idõszakhoz hasonlóan ebben az évben is bizonyították, hogy kiemelkedõ tulajdonságokkal (kiváló termõképesség, szárazságtûrés, gyors vízleadás) rendelkeznek, melyekkel a jövedelmezõség követelményeit magas szinten elégítik ki. Az elõbbiekhez társulnak még a beltartalmi vizsgálatok eredményei, melyek ismeretében elmondhatjuk, hogy az NK kukoricák kitûnõ takarmányozási tulajdonságokkal rendelkeznek (magas keményítõ- és fehérjetartalom).
Az NK kukorica palettáját ma már nemcsak a jól ismert és sokak által termesztett FAO 300-as csoport tagjai jelentik (Occitan, Occitan Sumo, Furio, Furio Sumo, Alpha, Peso), hanem kiemelkedõ képességû hibridek az igen korai (Sprinter, Kanada), a korai (Pelican) és a középérésû (Dolar, Celest) csoportból is.
Ahhoz, hogy a kukoricát vetésváltásban termesszük rövid tenyészidejû hibridet szükséges választanunk. A KANADA (FAO 310) nemcsak az alacsony szárítási költsége, hanem kiemelkedõ termése miatt is eredményesen termeszthetõ.
A korai vetések a késõiekkel szemben, azonos idõszakban betakarítva, mindig több vízszázalék elõnnyel rendelkeznek. Az ALPHA (FAO 380) kiemelkedik versenytársai közül hidegtûrésével és kezdeti fejlõdésével. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva korábban vethetõ és kedvezõbb víztartalommal takarítható be, mint éréscsoportjának hibridjei.
Mivel most még nem tudjuk, hogy a következõ év milyen idõjárási viszonyokat teremt számunkra, ezért a különbözõ évjáratokhoz is jól alkalmazkodó hibrid választásával van lehetõségünk termesztésünket biztonságossá tenni. Az OCCITAN (FAO 380) évek óta bizonyítja, hogy a csapadékos és a száraz években is kiemelkedõ termés elérésére képes alacsony betakarításkori nedvességtartalom mellett.
A FURIO (FAO 390) kiváló tápanyaghasznosító képessége segítségével már alacsonyabb mûtrágyázási szinten is magas termést ad, amely termésbiztonsággal, alkalmazkodó képességgel és gyors éréskori vízleadással párosul.
Az ország középsõ és déli megyéiben a legmagasabb terméseket megfelelõ víztartalom mellett a hosszabb tenyészidejû hibridek adják. A CELEST (FAO 450) megfelelõ talaj- és tápanyagviszonyok mellett rekordtermésre képes és általában FAO számánál alacsonyabb szemnedvességgel takarítható be.
Nagyon fontos mozzanata a kukoricatermesztésnek a gyomirtás. A gyomok jelenlétét úgy kell csökkentenünk, hogy közben a kultúrnövényt bántódás ne érje. A SUMO hibridek kiemelkedõ toleranciával rendelkeznek az imidazolinon és a sulfonil-urea hatóanyagokkal szemben. Így a hagyományos gyomirtási módszereken kívül is biztonságosan gyomirthatóak a legkülönbözõbb idõjárási és gyomviszonyok mellett.
Szemes kukoricáink mellett silókukoricát és silócirkokat is ajánlunk partnereink figyelmébe. A Geyser erõteljes növényei nagy zöldhozamot, kiemelkedõ szemtermése magas szárazanyagtermést és energiatartalmat biztosít. A silókukorica és a bugátlan (Facon, G 1990) vagy bugás (Sucrosorgo 506) cirkok vegyesvetése nagyfokú biztonságot ad gyengébb termõhelyeken és száraz években is, hiszen a meleg hatására leszáradó kukoricák mellett a cirok zöld marad és így nagy tömegû, jó minõségû siló tervezhetõ az állatállomány ellátásához!

Amennyiben további információra lenne szüksége, örömmel segítünk!

Kõszegi György régió koordinátor
Syngenta Seeds Kft.