MENÜ

Tízéves a Taurina Kanizsa Kft

Oldalszám: 44
2014.01.13.

A mai gazdasági környezetben – amikor egyik napról a másikra tûnnek el és keletkeznek új vállalkozások –, ritkán lehet olyan céggel találkozni, amelyik megalakulása óta, tehát tíz éve folyamatosan fejlõdik. Hogyan sikerült ezt a stabil gazdálkodást elérniük – kérdeztük Szulimán Józseftõl, a Taurina Kanizsa KFT. ügyvezetõ igazgatójától.

– Tulajdonképpen nem is tízéves ez a vállalkozás – ha szigorúan csak a szakmai szempontból vizsgáljuk – egészíti ki a kérdést a cégvezetõ. A mi cégünknek is volt szakmai elõdje, vagyis tevékenységünk 30 éves múltra tekint vissza. A szervezeti forma változott, míg a szakma folyamatossága megmaradt. Mondhatnám azt, hogy annak idején csak tevékenységünk struktúráját alakítottuk át. Természetesen a megalakulást követõ tíz év alatt nem maradhattunk ugyanolyan állapotban, a gazdasági környezet változását nekünk is állandóan követnünk kellett: s hogy ez a folyamatos megújulás milyen sikeres volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a cég jelenleg is jól mûködik, stabil helye van a piacon, sõt bizonyos termékek forgalmazásában piacvezetõk is vagyunk.
– Az évek folyamán több jelentõs termék és cég képviseletét látják el. Ez is hozzátartozott a struktúraváltáshoz?
– Egyértelmûen, hiszen cégünk mezõgazdasági termékekkel foglalkozik, azon belül is az állattenyésztéshez szükséges technológiával és szolgáltatással. Minden olyan termék, technológiai rendszer forgalmazásával foglalkoztunk, amely kapcsolatban van a szarvasmarha-tenyésztéssel. Az csak természetes, hogy amikor a kilencvenes évek elején a rendszerváltás után a régi struktúrák megszûntek, vagy átalakultak, más értékesítési csatornák alakultak ki, akkor ezt mi nem nézhettük tétlenül. Ahhoz hogy a cég fenn tudjon maradni, gyorsan alkalmazkodnia kellett ehhez az új rendszerhez. Hogy csak egy példát említsek, van egy jóhírû külföldi cég, amely ugyan 20 éve jelen van Magyarországon, berendezései számtalan állattenyésztési telepen megtalálhatók, de velünk még nem voltak kapcsolatban. Természetesen felkerestük vezetõit, hamar meg is tudtunk állapodni, s ma már kizárólagos joggal Dél-Dunántúlon, öt megyében mi forgalmazzuk a termékeiket. A szakmai profilt tehát így is bõvítettük. Hozzá kell azonban tennem, hogy az új termékek bevezetése nem ment máról-holnapra. Kezdetben, vagyis a kilencvenes évek elején sem a régiek, sem az újonnan alakult mezõgazdasági vállalkozások nem álltak anyagilag olyan jól, hogy például a technológia-váltást végre tudják hajtani. Hosszú évek kemény munkájával, no és fõként a kilencvenes évek közepétõl kezdve rendszeressé váló állami támogatásokkal tudtunk csak annyi tõkét akkumulálni, amellyel az egyre igényesebb piac minõségi követelményeinek megfelelõ technikai modernizálást végre tudtuk hajtani. Kezdetben például a szaktanácsadást csak díjazás ellenében végeztük. Manapság ez annyiban változott, hogy ez a tevékenység is beépül a komplett termékértékesítési rendszerbe, vagyis tulajdonképpen ezért nem kell külön fizetni. Ez utóbbi példa azt is jelenti egyben, hogy az új helyzet megkövetelte az értékesítési rendszerünk átalakítását is.
– További fejlõdésükhöz azonban a hagyományos tevékenységük nem biztosított már alapot. A profilbõvítésre milyen lehetõségük volt?
– Valóban, a hagyományos szakmai tevékenységünk további bõvítéséhez a piac már nem biztosított nagy mozgásteret, ezért körül kellett néznünk, szakmai tudásunkat hol tudjuk még hasznosítani. Adottságainknál fogva természetesen az állattenyésztésben kerestük a lehetõségeket, hogy tevékenységi körünket bõvítsük. 1995-ben felvettük a kapcsolatot egy világhírû német takarmánygyártó céggel, amely nem volt ismeretlen Magyarországon, 20 éve forgalmazzák itt termékeiket. Arra gondoltunk, a takarmányforgalmazás beleillik tevékenységünkbe, hát belevágtunk, s megegyeztünk a német céggel. Ez volt az egyik kitörési lehetõségünk. Aztán következtek a takarmány-kiegészítõk, a premixek, a koncentrátumok, késõbb pedig az olyan termékek, amelyek csak mellékágon kapcsolódnak az állattenyésztéshez. Ilyenek például az állatgyógyszerek, vagy a szaporító anyagok, úgyhogy manapság már partnereink szinte valamennyi igényét ki tudjuk elégíteni. A mai gazdasági környezetben nem elsõrendû cél, hogy új vevõket kutassunk fel. Sokkal inkább azzal erõsíthetjük pozíciónkat, ha partnereinkkel szorosabbra fûzzük kapcsolatainkat, együttmûködésünket hosszú távon erõsítjük.
– Hogyan tudják segíteni a gazdálkodókat, adnak-e hiteleket, fizetési haladékokat?
– Természetesen, partnereinkkel szemben rugalmasak vagyunk, hosszabb-rövidebb távra kötünk fizetési szerzõdést, 30-60 napra adunk fizetési haladékot. Arra is mód van, hogy saját termékükkel egyenlítsék ki a számlájukat. Egyes esetekben lehetõség van olyan megoldásra is, hogy egy meghatározott idõpontra érkezõ bevételükhöz igazítjuk a leszállított termék árának megfizetését. Ha komplett berendezést vásárol, 20-30 százalékos elõleg befizetése ellenében már szállítjuk is a gépeket, 30-60 hónap alatt kell a teljes vételárat kifizetni.
– Mit hoz a jövõ, akarják-e tovább bõvíteni tevékenységüket?
– Úgy gondoljuk, hogy a piacon csak azzal érhetünk el újabb sikereket, ha a gazdálkodók igényeit még több területen kielégítjük. Az élet is azt bizonyítja, hogy szorosabbra kell fûznünk kapcsolatainkat partnereinkkel, mert csak így kaphatunk naprakész információkat várakozásaikról. Ennek megvalósítása érdekében bõvíteni akarjuk kiskereskedelmi hálózatunkat. Tolnán, Nagykanizsán, Kaposvárott igen jól mûködnek a boltjaink, a következõ években még kettõt akarunk nyitni Baranyában, a megyeszékhelyen, valamint a vonzáskörzetében lévõ településen.