MENÜ

AZ ÕSZI BÚZA GYOMPROBLÉMÁI ÉS VEGYSZERES GYOMIRTÁSA

Oldalszám: 42
2013.11.04.

A búzavetések gyomfajösszetétele jelentõs változásokon ment át, melyeket a IV. Ujvárosi Miklós Országos gyomfelvételezés (1996-97) adatai is híven tükröznek. Egyes gyomfajok felszaporodásában fontos szerepet játszott az egyoldalú vegyszerhasználat, a „hagyományos„ hormonbázisú gabonagyomirtó szerek (MCPA, 2,4-D) széles körû alkalmazása okozta egyes különösen veszélyes gyomfajok (Galium aparine, Matricaria spp., Anthemis spp., Viola spp., Veronica spp., Fumaria spp.) felszaporodását.

A magról kelõ egyszikûek közül az elsõdleges veszélyt továbbra is az Apera spica venti jelenti. Sajnálatos tény, hogy az Avena fatua évrõl-évre egyre jobban terjed különösen az ország azon részén, ahol az amúgy is alacsony termésátlagok miatt ezt a plusz ráfordítást az õszi búza már nehezen bírja el. Az évelõ egyszikûek közül a Phragmites communis, és az Agropyron repens okoznak helyenként problémát, ellenük ma már speciális védekezési lehetõségek állnak rendelkezésünkre. Mindezen gyomproblémák mellett az utóbbi évek fõ gondjává egy agresszív évelõ kétszikû gyomnövény a Cirsium arvense lépett elõ. Fokozott terjedése a gyomirtó szer fejlesztés terén is újabb lépéseket tett szükségessé, a speciális hatóanyagok mellé kombinációs partnerként visszakerültek a hormonok (pl. Lancet, Lintur 70 WG, Mustang).
A jelenlegi herbicidválaszték nagyon bõséges, minden gyomproblémára van megoldás a megfelelõ szaktudás ismeretében.
Lassan elérkezik az õszi búza tavaszi gyomirtásának idõpontja. Magyarországon az éghajlati adottságok, a domborzati viszonyok, és nem utolsó sorban a megszokás következményeként ez a gyomirtási idõpont az elsõdlegesen elterjedt. Az eredményes és gazdaságos gyomirtáshoz nélkülözhetetlen a gabonatáblák gyomfertõzöttségének táblaszintû ismerete, mert a megfelelõ herbicid csak ennek alapján választható ki. Az idei rendkívüli idõjárásnak az enyhe csapadékos télnek köszönhetõen a T1–T2-es életformába tartozó gyomnövények (Lamium spp., Stellaria media, Anthemis spp., Veronica spp., Galium aparine, Apera spica venti) kelése jelenleg is folyamatos. Az ország déli megyéiben a ragadós galaj már 2-3 levélörvös, a veronika, árvacsalán fajok 2-6 levelesek. Amennyiben az idõjárás enyhe marad a tavaszi gyomirtási idõpontra ezek a gyomnövények túlfejlett, a herbicidekkel szemben fokozottan ellenálló stádiumba kerülnek. Várhatóan idén a kalászos kultúrákban, de az õszi káposztarepcében is a ragadós galaj lesz a legfõbb gyomprobléma. Az egyszikû gyomfajok közül az Apera spica venti (nagy széltippan) is túlnõheti a vegyszerekre érzékeny 1-3 leveles fejlettséget. A gyomnövények fejlettsége, az enyhe tél arra utal, hogy a kalászosok gyomirtását, amennyiben az idõjárás lehetõvé teszi, március közepétõl kezdeni kell. Megkésett védekezés esetén a túlfejlett gyomnövények fokozott herbicid-ellenállóságuk mellett a kultúrnövényre gyakorolt hatásukkal is veszélyeztetik a termésbiztonságot. Az új intenzív búzafajták kisebb bokrosodási erélyük, alacsonyabb szármagasságuk miatt gyengébb gyomelnyomó képességgel bírnak elõdjeiknél. A kezelendõ terület gyomfelvételezését követõen a megfelelõ készítmény kiválasztását mindig az uralkodó gyomfajok, és azok egyedsûrûsége dönti el.
A tavaszi állománykezeléseknek megvannak az alapszabályai, melyeket a hatékonyság érdekében minden esetben be kell tartanunk.
1.) Hormonbázisú készítményekkel (MCPA, 2,4-D, Mecoprop, Dichlorprop, dicamba)
a.) éjszakai fagyok esetén
b.) + 25 °C feletti hõmérséklet esetén
c.) pangóvizes területeken
d.) szárbaindult kalászosban
nem végezhetõ gyomirtás.
2.) Egyes szulfunilurea hatóanyagoknál (klórszulfuron, triaszulfuron) az utóveteményre szóló korlátozásokat vegyük figyelembe.
Általános szabálynak tekinthetõ, hogy a magról kelõ kétszikû gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 3-5 levélörvös, míg a magról kelõ egyszikûek (parlagi ecsetpázsit, nagy széltippan) 1-3 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a herbicidekre. Az évelõ kétszikûek pl. Cirsium arvense esetében a gyomnövény tõlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális idõpontja.

Szentey László, fõtanácsos FVM