MENÜ

Szárítás a jó gazda gondosságával

Oldalszám: 52
2013.11.04.

A Top-Dry 2000 típusú mezõgazdasági terményszárítók mûködésüket tekintve szakaszos, illetve folyamatos üzemûek. A csúcsszárító rendszer azt jelenti, hogy a szárítótér és a szárítandó termény a fém gabonasiló-jellegû berendezés felsõ, kúpalakú traktusában, a „csúcson” helyezkedik el. A szárítóegység közvetlen hõlégbefúvású tüzeléses rendszerû, perforált kúptálcás, átáramlásos légáramú berendezés.

A Top-Dry 2000 típusú terményszárítók hõlégfúvója választhatóan propán-bután (PB) vagy földgáz (NG) üzemû.

A Top-Dry 2000 típusú terményszárítók energiatakarékos mûködését az a sajátosságuk biztosítja, hogy a szárítóegység alatt nagyméretû, szellõzõpadozatos tárolótér helyezkedik el. Itt, a tárolótérben történik a szárított termény hûtése, amely folyamatban a felszabaduló hõenergia a szárításban ismét hasznosul.

A Top-Dry 2000 típusú szárítók egyszerre valósítják meg a terményszárítást és tárolást.

A terményszárítás és tárolás együtt a leggazdaságosabb megoldást garantálja a gazdák számára. Az FVM Mûszaki Intézete által bevizsgáltan a Top-Dry a szárítás során 1 kg víz elpárologtatásához 3,6 MJ energiát használ fel. A komputerizált vezérlés a szárítási idõtartamot automatikusan a szárítandó termény aktuális szárítási fokához igazítja.

A rendszer az egyes termények szárítását a magvak biológiai sajátosságait figyelembe vevõ eljárással oldja meg. A szárító közeg hõmérséklete egyetlen szárítandó termény esetében sem haladja meg a 82°C-ot, a folyamatos üzemû, ún. „autoflow” berendezéseknél pedig a 92°C-ot. Az ismert, hagyományos eljárásokhoz képest kifejezetten alacsonyabb hõmérsékleten, kíméletesen történik a szárítás, ami kedvezõ a takarmányhasznosulás szempontjából is. Mind a szakaszos, mind a folyamatos üzemû berendezések teljesítménye és tárolókapacitása rugalmasan alkalmazkodik a termelõi igényekhez.

A TOP-DRY 2000 típusú terményszárítók testátmérõje 5,5- 11,0 méter között négy változatban, magasságuk pedig az oldalfalat alkotó gyûrûk számától függõen 7,2-15,5 méterig választható.

A felhasználó igényének megfelelõen igen tág határok között - 62-748 tonna - választható meg a TOP-DRY 2000 típusú terményszárítók tárolókapacitása. A tárolóban elektronikus szinthatároló jelzi a benne elhelyezhetõ termény magasságát.

Minden gazdálkodó megtalálhatja a számára ideális modellt, az óránkénti 8,0 tonna szárítási teljesítményû és 62,0 tonna tárolókapacitású berendezéstõl a 32,0 tonna/óra teljesítményû és 748,0 tonnás tárolókapacitású változatig.

A TOP-DRY 2000 típusú terményszárítók komplett kitároló berendezéssel rendelkeznek.

A TOP-DRY 2000 típusú terményszárítók jellemzõje, hogy kiválóan alkalmazkodik a felhasználói igényekhez. Az energiatakarékos üzem mellett a létesítmény mint beruházás is gazdaságos, mivel a szárítóval együtt jelentõs tárolóteret biztosít. Az intenzív szárítást nem igénylõ, alacsony nedvességtartalmú termények szellõztetése a berendezés szerkezeti sajátosságaiból adódóan kitûnõen megoldott.

TOWER DRYER: az éltechnológia A Grain Systems Inc. kiváló minõségû konstrukcióval szerzett hírnevet a világpiacon.

A Tower Dryer jól igazolja ezt azzal a mûszaki megoldási újításával, amihez foghatót senki nem hozott létre az iparban. A Szárítótorony konstrukció az ipar által igazolt szárítási alapelveket hasznosítja, számos egyedülálló tulajdonsággal együtt, annak érdekében, hogy a nagyüzemi gazdálkodót egyszerû, megbízható tüzelõanyag-takarékos gabonaszárítóval lássa el. A Tower Dryer jellemzõ sajátossága a rozsdamentes acélból készült henger alakú külsõ oldalfal. Ezek a mûszaki tulajdonságok egyszerûsítik a berendezés felállítását és hosszú élettartamot biztosítanak a szárítónak. Emellett emelik a szárító külsõ megjelenését is. Az alsó kúpürítésû konstrukció, ami a Tower Dryer szabadalmazott adagoló-dobürítésû rendszerrel együtt, hatékony gabonakitárolási rendszert biztosít. A gabonát egyenletesen és kíméletesen adagolja ki, egyúttal megoldva a szárító tisztítását is. A szintén szabadalmaztatott Elektronikus Megfigyelõ és Irányító Rendszer (EMCS) számítógépes irányítást nyújt a szárító minden funkciójához.

A TOP-DRY 2000 és a TOWER DRYER típusú terményszárítókkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást ad a magyarországi forgalmazó:

4 Hungar Agri-Tech Kft.

7621 Pécs, Zrínyi u. 1.

Tel.: (72) 511-600, (30) 9564-202

Fax: (72) 511-601

E-mail: [email protected]