MENÜ

A fiaztatóról...

Oldalszám: 94
2013.11.05.

Engel /1979) amerikai sertéstelepeken sikerrel alkalmazott módszert dolgozott át hazai viszonyokra. Az alkalmazott módszer alkalmas arra is, hogy a sertéstelep "jövedelemveszteség" problémáit megvilágítsa. A vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a jövedelmezõségre a legnagyobb hatást a választott malacok száma mutatja.

Ez a megállapítás ma is érvényes azzal a kitétellel, hogy ez a hatás közvetett módon érvényesül a ténylegesen döntõ - telepi fajlagos takarmány-felhasználás ( és annak költsége) értékesített hízóra vetítve - mutatón keresztül.
A született malacok száma nem a fiaztatóban dõl el, az azt megelõzõen már megtörténik. Hogy ebbõl mennyi jut el a választásig, mennyi a perinatális és posztnatális veszteség, az már jelentõs részben a fiaztató és a fiaztatás technológiáján múlik.

1. Kapacitásigény Tekintettel arra, hogy mind kialakítását, mind üzemeltetését nézve a legköltségigényesebb fázisról van szó, túlbiztosítani semmiképp nem javasolható. Alultervezése esetén az újra- vemhesítés és a választott malacok zökkenõmentes továbbnevelése terén vetõdhet fel számos gond. Meghatározásához tennünk kell néhány megállapítást: A 28 napos kor körüli választási idõt mindkét korcsoportot tekintve el kell fogadnunk. A ma használt takarmányok beltartalma és medikációja mellett ennél hosszabb szoptatási idõt a malac nem igényel, sõt minden napot "elveszett idõnek" kell tekintenünk, amit a malac ezt követõen az anyja alatt tölt. A fiaztató ûrítése ( a választás) egyszerre történik. Egy terem beellése ( az elsõ koca kutricára telepítése és az utolsó koca ellése közötti idõ) ne legyen 7-10 napnál hosszabb. Szükséges annak tisztázása, hogy milyen vemhesítési elvek alapján dolgozunk. Folyamatos termékenyítést - és ellést - nagy kocalétszámú telepen abszolút korrektnek tartok, ugyanez kis létszámú telep esetén elfogadhatatlan. Kutricaszám folyamatos elletésnél: 365 helyfoglalási idõ fiaztató forgó várható összes ellés fiaztató forgó kutricaszám Kisebb létszám esetén kocacsoportokat kell kialakítani. A csoportképzés alapja a koca ivari ciklusának hossza (20-22 nap). Miután a koca az elõzõekben feltételezett laktációs idõtartam, valamint biológiai sajátosságai ( választástól ivarzásig eltelt idõ, illetve vemhességi idõ) alapján 150-155 naponta képes elleni, 7 kocacsoport képzésére (7x22 nap) van szükség. Ezen az sem változtat, ha a koca visszabúg, hiszen a "csoport" csak elméleti egység, adott esetben lehet, hogy soha nem is látja a csoport többi tagját. A csoportos ellés 20-22 naponta következik, emiatt 3 teremre (termenként egy csoport létszámával megegyezõ számú kutricára) van szükség. Kocalétszámra vetítve a kapacitásigény az elõzõ esetben 30-35 %, csoportos elletés esetén 35-38 %. 2. A fiaztató kutrica Fiaztató kutricával szemben támasztott követelmények: Biztosítsa mindkét korcsoport klímaigényét Tegye lehetõvé a koca és a malacok kényelmes pihenését, evését, ivását A koca méretétõl függõen a kocapihenõ szélessége legyen állítható Gátolja meg a malacok elnyomását, ugyanakkor tegye lehetõvé mindkét csecssorhoz való kényelmes hozzáférést Ne okozzon sérülést, a koca ne csúszhasson az alsó kocalerekesztõ rúd alá, a malacok ne szorulhassanak semmilyen technológiai elem alá, közé. A kutricaelválasztókon a malacok ne férjenek át A padozat ne csússzon, különösen a koca felállása legyen kényelmes, biztos A gondozási munkák elvégzése legyen kényelmes Biztosítsa a kutricarend ( a malacok pihenése, evése, szopása, ûrítése térben elkülönül) kialakítását Tegye lehetõvé az ellés alatti segítségnyújtást A kutricára telepítés ne járjon stresszel, az abba való behajtás legyen szinte "önkéntes" Az egész rendszer legyen stabil, a koca azt ne bonthassa meg, ne legyen mozgó, lötyögõ elem Legyen könnyen mosható, tisztítható, fertõtleníthetõ, korrózió-védelme legyen megoldott, idõtálló Feleljen meg az állat természetes viselkedésének Ennek a kutricának a kialakítása a jövõ feladatai közé tartozik. Alapelemüket tekintve - a hármas térelosztás - lényegében egységesek, anyagukban, padozatukban, használatukban különbözõek. Két fõ változatuk ismert: a) Rácspadozatos rendszerû Ezen a fõvonulaton belül bármi elképzelhetõ, amit egy gépész kitalálni képes. Lehet a szervízúthoz képest emelt szintû, trágyatálcával vagy anélkül, lehet süllyesztett trágyaaknás, áthajtós és oldaltbehajtós, lehet soros, ikersoros, párhuzamos állású. Egyben mind megegyezik. A rácspadozat minden tartási rendszerben egyet jelent a hígtrágyával, itt - a fiaztatóban - valamilyen teremfûtési móddal is. Emlegetik higiénikusnak is, amit a magam részérõl kerülnék, mert azt feltételezi, mintha az egyéb megoldások nem lehetnének azok. Kétségtelen elõnyük, hogy a malacpihenõtér biztos, hogy nem nedves, a gondozási munkák egyszerûek, hatékonyak. b) Padozatos fiaztatók Lehetnek almosak, és alom nélküliek. Utóbbiak akkor kerülhetnek szóba, ha - mert ilyenek még mindig léteznek - a telep - azon belül a fiaztató - hígtrágyás rendszerû, s így a szálas alom nem használható. Az almos padozatos fiaztató mindkét korcsoport komfortérzete szempontjából kielégítõ megoldás. Megfelelõ kialakítás esetén teremfûtésre nincs szükség. Méretezése el kell, hogy térjen a rácspadozatos fiaztatóétól az alábbi megfontolásokból: A koca ûrítéskor nem hátrafelé, hanem elõre húzódik. Ezt követõen fejét félrehajtja, hátát begörbíti, majd hátsó lábaival a stabilitás határáig elõre lép. Ebben a figurációban hihetetlen dolgokra képes, a vizeletes zóna a kutrica feléig húzódhat. Éppen ezért: - a lejtési viszonyokat a kutricán belül nagyon markánsan ki kell alakítani - a kutrica hossza ne legyen 200 cm-nél több ( a vályút nem számítva) - inkább a szélességi méretet növeljük a malacpihenõtér irányába (A rácspadozatos fiaztatónál megszokott 45-50 cm-es malacpihenõ szélességi méretétõl eltérõen 60-80 cm széles térrel számoljunk.) A kutrica másik neuralgikus pontja a kocaitató elhelyezése, az abból származó csurgalékvíz szennyezõ hatása. Ennek megelõzésére csak azt tehetjük, hogy az önitatót a vályú fölé helyezzük. Ha a kutrica áthajtós rendszerû, s valamilyen oknál fogva nem lehetséges flexibilis csatlakozás, az egyik oszlopra tehetjük, de mindenképpen érjen a vályú fölé. A padozatos fiaztató higiéniájának szinten tartása kétségtelenül munkaigényes, nagy odafigyelést igénylõ feladat. Emiatt sokan a koca etetését, itatását nem kutricán belül, hanem azon kívül, csoportosan, naponta kétszeri kihajtással oldják meg. Biztos, hogy a kutrica szennyezõdése lényegesen kisebb, mivel a koca a kihajtás után ûríti a trágya zömét, a mozgatásra szinte automatikusan vizel, nincs a vályú környékén kitúrt takarmány és csurgalékvíz. Kisebb a légyszaporulat is, melyek elõszeretettel petéznek a takarítóeszközök által elérhetetlen zugokban található takarmányrészekbe. Mégsem vagyok biztos abban, hogy ez a helyes megoldás, ennek oka pedig a vízellátás. Wittmann (1984) a napi vízfogyasztás mértékét átlagosan 13,8 literben állapítja meg a fiaztatóban. Ezt a mennyiséget - amelyet valószínûleg nem nyári idõszakban vizsgáltak - valóban képes felvenni a koca naponta 2 alkalommal, az átlag azonban nagy szélsõ értékeket takar. Saját méréseink szerint a koca 18 °C-os teremhõmérséklet mellett 15 - 35 l vizet is képes elfogyasztani. A korlátozott vízellátás nyilván kihat a tejtermelésre, de sokkal inkább hat a testtömeg kívánatosnál nagyobb mértékû csökkenésére, ami különösen az elsõ ellésû kocák újravemhesülésének lehet majd gátja. A malacfészek hõmérsékletének biztosítása A koca számára optimális 16-18 °C-os teremhõmérséklet mellett a malacok 28-32 °C-os hõigényét a malacpihenõtér egy részének (malacfészek) helyi fûtésével kell biztosítani. Megoldási lehetõségek: a., Sugárzó fûtési módok: - vörösen vagy fehéren világító infralámpás hõsugárzó. Felhasználható 250 W vagy 150 W teljesítményû izzó, felezõs vagy szabályozatlan lámpatesttel. Javasolt a felezõs rendszerû lámpa, átmeneti évszakokban, illetve a növekedés során csökkenõ hõigény kielégítésére felesleges a teljes kapacitás üzemeltetése. - gázüzemû infrasugárzó: telepítési költsége magasabb, üzemeltetési költsége alacsonyabb az elektromos infrasugárzóknál. b., Malacmelegítõ lapok Lehet elektromos és melegvizes kivitelben, az elõbbi elterjedtebb. Jóllehet telepítési költsége lényegesen nagyobb a sugárzó fûtési módnál ( 35 - 40 000 Ft), 60 - 100 W teljesítménnyel akkora felületen és olyan módon tudja biztosítani az optimális hõmérsékletet, mely a malac számára a legkedvezõbb. Dr. Gács Pál