MENÜ

Az Õzbak vadászata I.

Oldalszám: 129
2013.11.05.

Az agancs fejlõdése
Az agancs kialakulása a bakgida négyhónapos korában már megkezdõdik. A homlokcsonton két kis dudor képzõdik felette a szõrzet forgót alkot. Erre az agancstõre november-december hónapban egy-két cm hosszúságú csapot épít fel, ez az ún. gidaagancs. Ezt az átlagos fejlettségû bakgida csak rövid ideig viseli, januárban, február elején leveti. Majd ezután kezdi el az elsõ igazi agancsát fejleszteni. Elõfordul, hogy a késõben született gyengébb egyedek a gidaagancsot

nem vetik el februárban, hanem egészen novemberig viselik. Rendszerint ezek az egyedek a következõ évben i csak gombnyársas agancsot raknak fel. Az ilyen gombnyársat fejlesztõ, valamint az éppen csak a fül vonalát elérõ nyársas agancsú fiatal bakok kigyomlálandók az állományból. Kímélendõk viszont az egyéves, szépen fejlett villás, valamint hatosbakok. A fiatal bakok agancsa júniusban is még háncsban van, rózsájuk még nem alakul ki, erõs gyöngyözéshez hasonlít. Az agancstõ magas, kissé összehajló. Az egy-két éves bakok késõn, november második felében, december elején vetik le agancsukat. A középkorú és az idõsebb egyedek viszont már októberben elhullajtják fejdíszüket. A hazai õzbakok jellemzõen 4-9 éves koruk közt fejlesztik legjobb agancsaikat. Kedvezõbb élõhelyen élõk 5-6 évesen már a csúcson vannak, ezt a minõséget 3-4 éven át tudják megtartani. Elõfordul, hogy keményebb teleken az erejük teljében lévõ 5-6 éves bakok idõszakosan az elõzõ évinél gyengébb minõségû és tömegû agancsot építenek. Ennek oka a táplálékszûke, éppen ezért fontos ismernünk állományunkat és az élõhely adta lehetõségeket, mielõtt ezeket az egyedeket hibásan kilõnénk.
Az õzbak vadászata április 15-ével kezdõdik, míg a korábbi években az idény május 1-jével indult. Ez az FVM-rendelet azért volt indokolt, mert a bakok területen való elbírálását könnyíti. Az idõsebb 6-9 éves bakok április elejére már letisztítják agancsukat és elfoglalják territóriumaikat. A fiatal bakok trófeája még barkában van. A korosztályi elkülönítést segíti még az õzbak vedlésében mutatkozó eltérés is. Még az idõsebb korosztályt letisztított aganccsal, téli szõrzettel találjuk április közepén, a fiatalok éppen szõrváltásban vannak és csak most kezdik koronájuk tisztítását. Vadászata közben a legfontosabb feladat az õz korának elbírálása természetes környezetében. Rendszerint nagy távolságból kell megítélnünk a bakok agancsát és korát. Erre számos jelbõl és anatómiai jellegbõl következtethetünk. A testalkatról, viselkedésrõl pontosan megállapítható, hogy fiatal, középkorú vagy öreg a megfigyelt egyed. Ezek után következik az agancs alapos szemrevételezése, ami még pontosabbá teszi a korbecslést.
Fiatal korosztály:
1-3 évesek, a testalkat és a testrészek aránya adja meg a korbecslés alapját. -Az elsõéves bak a legjobban elkülöníthetõ. Szõrzete világos, élénkvörös, vékony nyakú, vékony dongájú, feje a sutáéra hasonlít. Viselkedése játékos, minden ismeretlen dologra kíváncsian reagáló, kevésbé óvatos. -A két éves bak is még vékony nyakú, karcsú testfelépítésû, agancsát azonban már május elejére letisztítja. Az április-májusi területfoglalásnál tapasztalatot szerzett, erõsebb társai mindenhonnan elverték, helyét keresve bolyong, nagy területeket jár be.
-A három éves bak nyaka már vastagodó, lágyéka karcsú, de mellkasa még nem mély. Viselkedését tekintve óvatos, de még nem elég tapasztalt. Agancsa már sokat elárul genetikai sajátságáról. Gyakran jut még az elvert bakok sorsára. Ha üzekedéskor párt talál magának, rendszerint egy öreg sutát választ magának. Riasztása hosszú méltatlankodás. Közép korosztály:
4-8 évesek, már nehezen különíthetõk el. Testalkatuk szinte teljesen azonos. Nyakuk zömökebb, izmoltabb, testük hengeres, mozgásuk dinamikus. A 8-9 éves bakok hasvonala kissé felhúzott. A középkorú bak fejét hirtelen emeli, már kellõ tapasztalattal rendelkezik a veszélyeket illetõen, ezért könnyen riad. A váltóját jól tartja. Óvatos, nem legel hosszabb ideig egy helyen. Agancsukat április közepére, végére letisztítják. üzekedéskor rendszerint ezen korosztály bakjai borítják a legtöbb sutát agresszív viselkedésük végett.
Az öreg korosztály A 9-10 évesek. Fejük, nyakuk, testük, egész összbenyomásuk zömök, jól izmolt. Mozgásuk kimértebb. Fejüket lépés közben vízszintesen tarják. Legelésük nyugtalan, fejüket gyakran fel-felkapják. A pofatájék és a szem körüli szõrzet egyszínû, szürkésbarna. Az öreg bak mogorvább, mély böffentéssel jelzi nemtetszését ha élõhelyén háborgatják. Többnyire fiatal sutát vesz maga mellé. Rejtett helyen szeret tartózkodni, a sûrûbõl csak szürkületkor vált ki. Remélem, írásommal sikerül némi segítséget nyújtanom az õzbak vadászata során felmerülõ tévedések elkerülése érdekében.
Kelemen Tibor