MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2001/4 > Gépesítés szárítógép

A szárítást technológiák gépesítésének jelenlegi helyzete

A hazai szárító-tároló telepek nagy része a ’70-es és ’80-as években az akkori gazdasági üzemi körülmények szerint alakult ki. A nagyüzemi gazdálkodás kukorica szárításánál vetésterülethez igazodva 30 %-ról 15 %-ra szárítás mellett mintegy 10-12 t/h teljesítményû szárítóberendezéssel számolt. Erre a célra a hazai gyártású B1-15 szárítóberendezés felelt meg a legjobban, mind beruházási mind pedig üzemeltetési költség szempontjából.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Gépesítés permetező FVM

Permetezõ gépekre vonatkozó agromûszaki és környezetvédelmi elõírások fõbb ismérvei

Sokadszor ismételjük már, hogy az EU normatívákhoz igazodó környezetvédelmi elõírások elõkészítése, a temometodikák hazai adaptálása, valamint az ezek alapján kidolgozott rendszer agrárstratégiai alapú betartása és a termelés folyamatában résztvevõkkel való betartatása mezõgazdaságunk jelenének kulcskérdései közé tartozik. E folyamatban is az élre kívánkozik a növényvédelemmel kapcsolatos szabályozók kidolgozása és gyakorlatba való átültetése. Anyagunkban a tavaszi permetezési munkák idején kívánunk foglalkozni a jelenlegi helyzettel és megemlítjük azokat a fõbb ismérvekett, amelyek a különbözõ permetezõ gépek kereskedelmére, mûszaki kialakítására, a velük szemben támasztott agrotechnikai követelményekre és az idõszakos hatósági felülvizsgálatra vonatkoznak.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Gépesítés búza Vetőgép Vetés

Pneumatikus magtovábbítású sorvetõgépek

Az un. sor(ba)vetõ, vagy kalászos gabona vetõgépekbõl ma rendkívül sokféle változat áll a mezõgazdasági termelõk rendelkezésére. Közülük jelen témakörünkben csak a pneumatikus magtovábbítású gépekkel foglalkozunk részletesebben, amely megoldást számos vetõgépen alkalmaznak.