MENÜ

Az új, államilag elismert napraforgó hibridek

Oldalszám: 70
2013.11.05.

A napraforgó - mint a legfontosabb hazai olajnövényünk - vetésterülete az elmúlt évben 300.000 ha-t meghaladta a hivatalos statisztikai közleményekben. A termésátlagok az országban jelentõs szórást mutattak, az országos termésátlag (1,6 t/ha) az egyes termõhelyenként elért kiváló mennyiségi és minõségi eredményeket elfedi.
A 2000. év kísérleti szempontból kedvezõen zárult, mivel rendkívül kimagasló termés- és olajtartalom eredmények jellemezték az új, állami elismerésre bejelentett fajtajelölteket. Sajnos azonban meg kell állapítanunk, hogy a hibrideket kórtani szempontból az elmúlt évben nem tudtuk elbírálni, mivel az állományokban és a Diaporthe provokációs kísérletben nem volt fertõzés. A 2000. évben a Sclerotinia sclerotiorum provokációs kísérletbõl tudtunk csak eredményeket publikálni szár- és tányérfertõzésre vonatkozóan.

Az elmúlt három év kísérleti eredményei alapján Intézetünk az alábbi hibridjelöltek állami elismerésére tett javaslatot az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Tanács februári ülésén.
- Az igen korai éréscsoportból a Limagrain cég LG 5385 hibridjére (1. táblázat). - A hazai napraforgó termesztés meghatározó és egyben legfontosabb éréscsoportja a korai csoport. A csoportban vizsgált rendkívül nagyszámú hibridjelöltek közül az alábbiak múlták felül a standard fajták eredményét az elmúlt három éves vizsgálati idõszak átlagában a gazdasági értékvizsgálatokban:
Hibridjelölt Nemesítõház
PR 63A 90 Pionner, Amerika
KWS Helia 18 KWS, Németország
Altesse RM Rustica, Franciaország
Macha GK Kht., Magyarország
Abigel Veneuil, Franciaország
Larisol Monsanto, Franciaország Allstar RM Rustica, Franciaország
KWS Helia 14 KWS, Németország
LG 5425/Figaro Limagrain, Franciaország
Manade Maisadour, Franciaország
A hibridjelöltek hároméves termés, beltartalmi, valamint kórtani összefoglaló eredményeit a 2. táblázatban tanulmányozhatják.
- A középérésû csoportban két hibridjelölt eredménye múlta felül a standard fajták hároméves átlageredményét hozam- és olajtermés, valamint olajtartalom vonatkozásában. A Pionner cég PR 64A 42, valamint Limagrain LG 5645-ös jelöltje. Mindkét fajtajelöltet kedvezõ összkórtani érték jellemzi (3. táblázat).
Az államilag elismert Hysun 321, Torrero, Alexandra, Flueret, KWS Helia 04, Pixel, Savinka, Opera hibridek "Peronoszpóra rzeisztens" változatainak állami elismerésére is javaslatot tettünk. Ezen hibridek a hazánkban elõforduló Plasmopara halstedii gomba 1-es, 3-as, 4-es, 8-as, 9-es patotípusai nemzetközi jelölésben 100, 700, 730, 710 és 330 virulencia fenotípusokra rezisztens.
Az újonnan regisztrációra került napraforgó hibridek tovább szélesítik a hazai fajtaszortimentet. Bízunk abban, hogy a fajtákról közreadott információk a megalapozott szakmai döntéseket segítik a fajtamegválasztásnál.
Szekrényes Gábor
OMMI
Budapest