MENÜ

Tavaszi munkák a biokertben

Oldalszám: 85
2013.11.05.

Több éves tapasztalatból tudom, hogy a biokertész soha sem pihen! Amíg a természet téli álmát alussza addig a biokertészek környezetvédelmi, biogazdálkodási tanfolyamokon civil szervezeti összejöveteleken vesznek részt.
Szakkönyveket, folyóiratokat, katalógusokat olvasnak, és bizony most már rendeleteket (140/1999 (IX.3.) Kormányrendelet és 2/2000 (II.18.) FVM-KÖM együttes rendeleteket) és a biogazdálkodás feltételrendszerét is tanulmányozniuk kell!

Ilyenkor keresik meg biokertész társaikat, kicserélik tapasztalataikat, esetleg megbeszélik termékeik közös értékesítését, hiszen erre az év folyamán már nemigen lesz idõ!
A következõkben elsõsorban arra szeretném felhívni a figyelmet, ami eltérõ az általában kertészkedõk és a biokertészeti termékeket termelõk, értékesítõk között. Az eredményes ökológiai kertészkedéshez feltétlenül szükséges:
- Az ökológiai szemléletmód (pl: fogékonyság a természeti folyamatok megértésére, tolerancia, odafigyelés a természeti és társadalmi környezetre, hatékonyságra és nem a maximumra való törekvés, stb.).
- Komoly szakmai ismeretanyag (pl: nem használhatók a szintetikusan elõállított növényvédõ szerek, a különbözõ természetes permetlevek készítése, használata, vagy komposztálás külön ismeretet kíván stb.).
- Nagyon lényeges a fent említett rendeletek alapján az egész termelési folyamat átlátható adminisztrációja a termelõ és az arra betekinteni jogosult szervezetek számára. - Érvényes õstermelõi regisztráció és egy ökológiai gazdálkodást ellenõrzõ szervezettel kötött szerzõdés. - Az elõbbiekbõl adódóan a biokertésznek mire a tavaszi munkákat elkezdi, az alábbiakkal kell rendelkeznie: - Ültetvény-, vetésforgó terv - több évre (3-5 év). - Éves vetésterv melybõl konkrétan kitûnik az elõvetemény.
- A talaj tápanyag-utánpótlására felhasznált anyagok nyilvántartása, és a származásukat igazoló dokumentumok. - A szaporítóanyagok, vetõmagvak származását bizonyító bizonylatok (számlák, tasakok stb.), az estleges csávázott vetõmagok használatát igazoló illetve engedélyezõ dokumentumok.
Eltérések a biokertészek és a hagyományosan kertészkedõk tavaszi munkáiban:
1.) Talajmûvelés:
- feltételezzük, hogy az õszi talajmunkákkal figyeltünk a kíméletes, a termõréteg fokozatos növelését célzó, de a talaj mikrobiológiai életét nem veszélyeztetõ ásásra, lazításra, talajtakarásra,
- megfelelõ mennyiségû és minõségû szerves anyag (trágya, komposzt ásványi anyagok, elõvetemény-maradvány, zöldtrágya növény, stb.) bedolgozására.
2.) Vetés: A tavaszi talajmûvelés egybeesik a kora tavaszi növények vetésével. Itt is a kíméletesség a fõ szempont. Kijuttathatunk még talajfertõtlenítés céljából fahamut, keverhetünk a felsõ rétegbe komposztot. Köztudott, hogy a mûtrágya használata tilos! A biokertész az egyéb szempontokat is figyelembe véve törekszik a helyes idõben történõ vetésre, a talaj nedvességtartalom megõrzésre. Az egyöntetû keléssel, vetések kezdeti gyors fejlõdésével megelõzhetjük sok kártevõ kártételét. Sokan alkalmazzák a biodinamikusan kertészkedõk úgynevezett "Vetési Naptárát". A biokertésznek feltétlenül be kell tartani a vetésforgó szabályait:
- vessünk minél többféle növényt,
- váltogassuk a mélyen és sekélyen gyökerezõ fajtákat, - vegyük figyelembe az elõveteményt, a trágyázottság mértékét (melyik növény milyen tápanyag-ellátottságú talajt igényel),
- alkalmazzunk növénytársításokat, fûszer-, gyógy- és dísznövények is kerüljenek a kultúrnövények közé. (Ezek segítik egymást a növekedésben, fejlõdésben, színükkel és illatanyagaikkal megzavarják a kártevõket, ugyanakkor odacsalogatják a hasznos szervezeteket (lebegõlegyek, fûrkészdarazsak). A büdöske, sarkantyúka, körömvirág stb. nem nélkülözhetõ a biokertben.),
- lényeges a vetõmagvak fajtája, minõsége stb. - a palántanevelést, ültetést szintén a biotermesztés szabályai szerint kell elvégezni.
Az évelõ ültetvények, gyümölcsösök tavaszi ápolásánál az alábbiakra kell törekedni:
- A sokféleséget is alkalmazzuk ahogy a régi gyümölcsöskertekben, ahol a díszfák, cserjék is megférnek!
- A metszést és a lemosó permetezést ugyanolyan körültekintõen és szakszerûen kell elvégezni mint a hagyományos ültetvényekben. Ami több lehet a madárodúk ellenõrzése, a fák tányérjába komposzt juttatása, védõnövények vetése (vigyázni a fák gyökerére!), hernyófogók, fülbemászófészkek kihelyezése. Szín és illatcsapdák megrendelése.
Egyéb teendõk a biokertben:
- A komposztkazlat ellenõrizzük, ha szükséges forgassuk át. Jelöljük ki az új kazal helyét.
- A gyepet, a kerti tavat tegyük rendbe, ha van olyan része kertünknek amelyet természetes formájában hagytunk meg, járjuk át, gyõzõdjünk meg arról, hogy a sünöknek, siklóknak, békáknak megfelelõ- e az élettér nem károsodott-e stb.
- Készítsük elõ az edényeket melyekbe a különféle permetlének valót áztatni, tárolni tudjuk. Tartsuk kéznél és naprakészen a permetezési naplót és az ellenõrzõ szervezet által kért dokumentumokat, igazolásokat.
A biokertészeti praktikákról lehet olvasni:
- -Geoff Hamilton: Az élet kertje. A biokertészet kézikönyve
- -Marie-Luise Kreuter: Biokert
- O. Schmid- S. Hengeller: Szelíd növényvédelem
dr. Tóth Sándorné
okl. agrármérnök
Hungária Öko Garancia Kft