MENÜ

NAPRAFORGÓ VEGYSZERES GYOMIRTÁSA

Oldalszám: 74
2013.11.05.

A napraforgó igen érzékeny a korai elgyomosodásra. A kezdeti 4-6 hét a kritikus idõszak (35-45 cm-es állomány magasságig).
A napraforgónak gyomirtási szempontból legjobb elõveteménye a jól gyomirtott kalászos gabona, ahol eredményesen lehet védekezni az évelõ kétszikû gyomok ellen, mint pl. a szulák és az acat. Kevésbé jó elõveteménynek számít a kukorica, mert a napraforgó érzékeny a talajban esetleg visszamaradó atrazin hatóanyagra. A napraforgó károsodás nélkül 0,4 mg/kg talaj atrazint képes csak elviselni. Ezeken a területeken fokozottan kell figyelni a napraforgóban engedélyezett triazin típusú gyomirtó szerek alkalmazására (Merkazin, Gesagard, Igran), mert a fitotoxikus hatás összegzõdhet.

A napraforgó területek általában egy- és kétszikû gyomokkal egyaránt fertõzöttek, ezért általában gyomirtó szer kombinációban kell védekezni ellenük. A napraforgóban az egyéves egyszikû gyomok ellen mind a mai napig az egyik leggyakrabban használt gyomirtó szerek trifluralin hatóanyagú készítmények, mint az Olitref 480 EC, a Treflán 48 EC, a Trifurex 48 EC, valamint az Ipifluor 48 EC. Dózisuk 1,6-1,9 l/ha. A készítményt a napraforgó vetése elõtt, kellõen elkészített, aprómorzsás száraz talajra kell kijuttatni, majd a kijuttatás után azonnal 7-12 cm mélyen bedolgozni.
Jó hatásfokkal használhatók még a Dual Gold 960 EC, Proponit 720 EC, Proponit 840 EC, Trophy, Harness, Frontier 900 EC, Tiara 60 WG, Stomp 330 EC. Ezen készítmények mindegyikét vetés után, kelés elõtt kell alkalmazni. Hatásukhoz 15-20 mm csapadék szükséges a kijuttatást követõ 2 héten belül.
Az acetoklór hatóanyagú szerek közül a Trophy és a Harness került engedélyezésre, de csak olyan talajon, ahol a humusztartalom 1,5%-nál magasabb. A dózisa 1,0-1,5 l/ha, ami kisebb, mint a kukoricában megszokott dózis. Igen fontos a humusz korlátozás és a dózis betartása is. Említést érdemel jó parlagfû ölõ mellékhatása. A Dual Gold 960 EC gyakorlatilag minden talajtípuson alkalmazható. A Proponit, mint fitotoxicitásában, mint parlagfû ölõ mellékhatásában a Trophy és a Dual Gold között helyezkedik el. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a Proponit esetében igen fontos a kétszikûirtó kombinációs partner helyes megválasztása. Úgy tûnik, hogy a gyengébb szervesanyag tartalmú talajokon nem szerencsés kombinációs partner a Goal. Vetés után kelés elõtt alkalmazható a Stomp 330 EC is 4-6 l/ha dózisban. Kijuttatása jól elmunkált, egyenletes talajfelszínre történjen. A kezelést követõen 2 héten belül 20-30 mm csapadék szükséges. Ez azt is jelzi, hogy száraz idõjárási körülmények között sekély bedolgozása indokolt. Használható a Tiara 1,0 kg/ha-os dózisban, igen korszerû vízoldható granulátum formátumban.
A magról kelõ egyszikû gyomok ellen, csakúgy mint az évelõ egyszikûek ellen állományban is lehet védekezni speciális egyszikûirtó szerekkel A szerek kijuttatásakor a magról kelõk a gyökérváltás elõtt legyenek, míg az évelõk (tarackbúza, fenyércirok, csillagpázsit) érjék el a 15-25 cm-es nagyságot, akkor lesz a készítmények hatása optimális. Az alábbi szerek engedélyezettek: Agil 100 EC, Focus Ultra, Furore S, Fusilade S, Nabu S, Targa Super, Pantera, Perenal, Select, Select Super. Gyakorlatban használatukat az áruk, ill. hozzáférhetõségük határozza meg.
A magról kelõ kétszikû gyomok ellen több készítmény áll rendelkezésre.Az Afalon Dispersion, csak a legalább 2,0 H% tartalmú talajon szabad használni a napraforgóban, a Maloran 50 WP-t pedig 1,5 H% felett. A Patoran homok talajon is alkalmazható. A fenti gyomirtó szereket a vetést követõen 3 napon belül ki kell juttatni, ezzel is csökkentve a napraforgó károsodásának a lehetõségét. Hatáskifejtésükhöz 15-20 mm csapadék szükséges. Napjainkban ezek a készítmények teljes dózisban ritkán kerülnek felhasználásra, inkább harmadik kombinációs partnerként jönnek számításba. Szintén harmadik kombinációs partnerként kerül általában szóba az Igran, valamint a Gesagard és Merkazin. Az Igran 500 FW napraforgóban csak 1,5% humusztartalmat meghaladó talajon használható fel, a vetést követõ 3 napon belül. A szerbtövis és a parlagfû elleni hatása mérsékelt.
A Gesagard 500 FW és a Merkazin 50 WP 1,5-2,5 l,kg/ha dózisban alkalmazható a napraforgóban 1%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajon közvetlenül vetés után (itt is helyzeti szelektivitás van). Igen jó hatású a csattanó maszlag ellen, de mivel hatástartamuk viszonylag rövid, más kétszikûirtó partnerrel kombinációban történik a felhasználásuk. A Racer 25 EC felhasználása azokon a területeken feltétlenül indokolt, ahol nagy mértékû parlagfû fertõzéssel találkozhatunk. A Racer 25 EC kétféle módon alkalmazható. Olitreffel tankkeverékben permetezve és vetés elõtt a talajba dolgozva vagy preemergensen a talajra juttatva. Mindkét eljárásnak vannak elõnyei és hátrányai. A talajba 6-8 cm mélyen bemunkált Racer hatóanyaga mintegy "felhígul", hatása csökken, ezért azonos talajviszonyok mellett - a preemergensen alkalmazott mennyiséghez viszonyítva - célszerû 0,5 l/ha-ral nagyobb dózist alkalmazni. A preemergens kijuttatás elõnye a jobb hatékonyság, hátránya azonban, hogy ez csak akkor érvényesül, ha a kezelést követõ 5-10 nap alatt legalább 20 mm csapadék hullik. A jellegzetes "Racer tünetek" (levélerek kifehéredése) is könnyebben kialakulnak a napraforgón vetés utáni permetezés esetén, de ezek a növény fejlõdési ütemét nem befolyásolják.
A napraforgóban engedélyezve van Goal 2 E és a Modown 4 F. Mivel ezen szerek vízoldékonysága rossz, ezért a jó gyomirtó hatás elengedhetetlen feltétele az aprómorzsás, jól elmunkált talaj. "Cukorrépa talajminõséget" kívánnak. A túlságosan elporított, valamint a homok talajokon a defláció következtében a talaj felszíne elmozdulhat magával víve a gyomirtó szert, ezért ilyen esetben csökkenõ hatékonysággal számolhatunk. Fontos a vegyszerek jó hatásához, hogy a talaj nedves legyen.
A Goal 2 E a szik- és kétleveles napraforgón átmeneti fitotoxikus tüneteket okozhat, amit a kultúrnövény minden károsodás nélkül kinõ. Tõpusztulást nem okoz. A Modown 4 F nemcsak vetés után, kelés elõtt alkalmazható, hanem az egyetlen kétszikûeket irtó állományban alkalmazható gyomirtó szer - 1,5 l/ha dózisban. A Modown állományban való alkalmazásakor a gyomok fejlettségéhez kell igazítani a kijuttatási idõpontot. A herbicidet akkor kell kijuttatni, amikor a gyomnövény szik - kétleveles állapotú, késõbb kijuttatva a Modown hatása mérsékelt. A fellépõ fitotoxikus tüneteket a napraforgó kiheveri. 2001. évben engedélyezésre került az azafenidin hatóanyagú Evolus 80 DF 100 g/ha-s dózisban, szintén a magról kelõ kétszikû gyomok ellen.A jó hatáskifejtéséhez aprómorzsás talaj szükséges.
Az évelõ kétszikûek ellen a napraforgóban vegyszeresen nem lehet védekezni.
Igen gyakran elõfordul - elsõsorban csapadék hiány miatt -, hogy a napraforgó gyomos marad. Ilyen esetekben nem az általánosan szokásos módszerekkel tudunk védekezni herbicidekkel, hanem a levél alá permetezés jöhet számításba.
Hoffmanné Pathy Zsuzsanna
Somogy Megyei NTÁ