MENÜ

Ha nincs elegendõ fedezet - segít a hitelgarancia

Oldalszám: 131
2013.11.13.

Korszerû gazdálkodás nem képzelhetõ el hitel nélkül. A hitelhez viszont megfelelõ fedezettel kell rendelkeznie a vállalkozónak. A vállalkozó - különösen, ha kezdõ, vagy nagyobb arányú fejlesztésbe kezd - a legtöbb esetben nem rendelkezik a pénzintézetek által megkövetelt fedezettel.

A kör itt bezárul.
Vagy bezárulna..., ha nem alakult volna ki a banki infrastruktúra immár szerves részét képezõ szolgáltatás, a hitelgarancia. Ha a vállalkozó nem rendelkezik elegendõ fedezettel, akkor a hiányzó részre a garancia intézmények - néhány százalékos garanciadíj ellenében garanciát vállalnak. Különösen nagy jelentõsége volt ennek az intézménynek a rendszerváltást követõ idõszakban, amikor kevés tõkével indultak a vállalkozások, ugyancsak fontos a vidéki vállalkozók esetében, akik az átlagosnál kevesebb fedezettel rendelkeznek.
Itt segít az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. Célja az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén mûködõ kis- és középvállalkozók hitelképességének növelése, a pénzügyi életképesség biztosítása, a hitelhez jutás feltételeinek javítása hitelgarancia segítségével. Az "agrár-vállalkozás" név megtévesztõ lehet, ha csak a szûken vett mezõgazdaságra és élelmiszer feldolgozásra gondolunk. Az alapítvány a vidékfejlesztést segítendõ minden olyan vállalkozás hitelfelvételéhez nyújt garanciát, amely a vidék gyarapítását, lakosság megtartó képességét szolgálja, legyen szó az infrastruktúra fejlesztésérõl, orvosi rendelõ nyitásáról, autójavító mûhely létesítésérõl stb.
A kis- és közepes vállalkozás jelen esetben azt jelenti, hogy az alkalmazottak száma legfeljebb 250 fõ lehet, a garantálható kölcsön felsõ határa pedig 120 millió forint. Alsó határok természetesen nincsenek. Lehetõség van arra is, hogy a vállalkozó kérheti a maximált összeg felsõ határát meghaladó hitel egy részének (részhitel) garantálását is. Az alapítvány nem vállal a teljes összegig kockázatot. A kockázatvállalás mértéke a következõ:
5 millió Ft összegig maximum 90 %
5-10 millió Ft között maximum 80 %
10-120 millió Ft között maximum 50 %
Fiatal agrárvállalkozók esetén:
20 millió Ft-ig maximum 80 %
20-30 millió Ft között maximum 60 %
Az alapítvány kockázatvállalásának alsó határa 20 %. A hitelgarancia díj mértéke a garantált hitelösszegtõl és a futamidõtõl függõen változik.
táblázat A díjat arányosan növelni kell, ha a hitelgarancia mértéke az 50 %-ot meghaladja. 20 millió forint alatti hiteleknél a díj 50 %-át a költségvetés fizeti, a vállalkozónak csak a díj felét kell kifizetni, a másik részt az alapítvány közvetlenül a Gazdasági Minisztérium felé számolja el.