MENÜ

Tenyészkoca-állomány minõségi cseréjének támogatása

Oldalszám: 103
2013.11.05.

Igénylõ: Regisztrált tulajdonos, a tenyészkocasüldõ beállítója.

Támogatási forma: Minõségi állománycsere céljából, támogatási kérelem útján, normatív
- vissza nem térítendõ - támogatással.

Állatfaj, korcsoport: Sertés. Elismert, vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkezõ fajta vagy hibrid tenyészkoca-süldõ, amely hiteles törzskönyvi ellenõrzésbe vont tenyészetben áll vagy onnan származik.
Általános feltételek: Szakszerû állattartási feltételek és apaállat használat. Tartós megjelölés és folyamatos nyilvántartás, továbbá a nyilvántartások 5 éven keresztül történõ meg- õrzése. A termékértékesítés megoldottsága. A korábbi, valamint a tárgyévi állat- tartási kötelezettség teljesítése.
Konkrét feltételek: Származási hely: brucellózistól, leptospirózistól, Auyeszki-féle beteg- ségtõl és PRSS tünet együttestõl mentes környezet. Beszerzésrõl, saját beállí- tásról OMMI által hitelesített vásárlási jegyzõkönyv, amely a kérelem benyújtását követõen is csatolható. A 100 egyed feletti sertéstelepek, tenyészetek igazolt "négyes" mentessége.
Állattartási kötelezettség: induló kocalétszám (2001. január 1-i), illetve hatósági intézkedésre 2000.november 15-ét követõen felszámolt állományoknál, a fel- számoláskori kocalétszám folyamatos szintentartása - a korábbi állattartási kötele- zettség figyelembe vételével - 2003. december 31.-ig.
Minimális tenyészsüldõ index: 100 pont, saját beállítású tenyészcsere esetén 115 pont. Saját beállításkor az induló kocaállomány legfeljebb 40 %-a cserélhetõ. Egyéb feltételek: A tartási kötelezettség lejárta elõtt legalább 30 nappal elszámolás be- nyújtása a Földmûvelésügyi Hivatalnak. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztõ szervezet igazolását az állatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékérõl.
Támogatás mértéke: Tenyészsüldõ index pontszámtól függõen változó: 100-109 pont: 8000 forint, 110-118 pont: 11000 forint, 119 illetõleg afelett: 15000 forint - egyedenként.
Benyújtás helye: Állattartó telephelye szerint illetékes Földmûvelésügyi Hivatal
Kérelem példányszám: Négy Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. november 15.
Elbírálás ideje: Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap, amennyiben a termelõ a tenyészállat beállítás tényét igazolja.
Igényelhetõ: Igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól. Támogatási kérelmenként egy idõközi részelszámolás és egy végelszámolás formájában.
Ellenõrzi: A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal. Jogosulatlanul igénybevett támogatás vissza- fizetését az adóhatóságnál a Földmûvelésügyi Hivatal kezdeményezi.
Információ: A tenyészkoca-állomány minõségi cseréjének támogatásával kapcsolatos támogatási kérelemrõl, valamint az igénybevétellel összefüggõ feltételekrõl és kötelezettségekrõl, a tenyésztõszervezetek, a törzstenyészetek és a falugazdászok részletes tájékoztatást adnak.
V.G.