MENÜ

Csemegekukorica minõségi termelésének

Oldalszám:
2013.11.13.

Igénylõ: Csemegekukorica termelõ, regisztrált integrátor.

Általános feltételek: Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsi tagság.
A tagságból származó kötelezettségek teljesítése.
Termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte.
Szerzõdéskötés legkésõbb 2001. május 15.-ig.
Általános és részletes minõségi követelmények (hûtõipari és/vagy konzervipari célra) teljesítése.
Konkrét feltételek: Termesztéstechnológiai és minõségi követelmények betartása. Ellenõrzött (fémzárolt) vetõmag használata.
Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételét követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
Kapott ígérvényrõl a termelõ tájékoztatása legkésõbb 2001. július 10-ig.
Támogatás mértéke: Kilógrammonként 5 forint Támogatható összmennyiség, legfeljebb 300.000 tonna.
Túligénylés esetén arányos visszaosztás történik.
Támogatási forma: Pályázat + támogatási kérelem.
Benyújtás helye: Pályázat: Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács
Levélcím: 1118. Budapest, Villányi út 35-43. Támogatási kérelem ( egy-egy példányban):
Agrárintervenciós Központ (AIK)
Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.
Agrárrendtartási Hivatal Levélcím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Benyújtás ideje: Pályázat: Folyamatos, de legkésõbb 2001. május 30-ig.
Támogatási kérelem: A betakarítást követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2001. október 15-ig.
Elbírálás: Bíráló Bizottság bevonásával, a Minisztérium.
Ígérvény kiadás: folyamatos, de legkésõbb 2001. június 30-ig.
Támogatás igazolás kiadása: legkésõbb 2001.november 15-ig.
Igényelhetõ: AIK által kiadott igazolással, az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácstól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor